dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ
Dyrektor
dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
Ewa Mazur
Olga Niewdach
Sekretariat

dyżur: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 13:00
piątek 12:00 – 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska nr 46/48; 91-408 Łódź

pokój nr 13 (budynek A)
  • mgr Marina Kiseleva    42 665 57  35
    studia stacjonarne
  • mgr Joanna Grzybowska  42 665 57 34
    studia niestacjonarne, studia doktoranckie, ERASMUS

Informacje dotyczące Dziekanatu Wydziału Nauk o Wychowaniu znajdują się na stronie www.wnow.uni.lodz.pl

mgr Piotr Puczkieło
Informatyk