Aktualności

28 10 2020Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych subskrybowanych przez Uniwersytet Łódzki

Szanowni Państwo,

informujemy, że od środy 28 października br. nastąpi zmiana sposobu logowania do serwera umożliwiającego zdalny dostęp do zasobów elektronicznych subskrybowanych przez Uniwersytet Łódzki.
Dla pracowników UŁ dane logowania będą takie same jak do portalu pracowniczego,
dla doktorantów i studentów UŁ dane do logowania będą takie same jak do systemu USOS.
Dzięki temu możliwe będzie logowanie się jednym kontem do większości usług oferowanych przez Uniwersytet Łódzki.
Zmiana sposobu logowania była możliwa dzięki zakupowi oprogramowania systemu HAN, dokonanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach projektu pn. „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowanego przez
Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy
nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018 r.

Aktualne linki do subskrybowanych serwisów elektronicznych dostępne są na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl lub telefonicznie:
42 635 64 76, 42 635 60 03, 42 235 01 72.

Z poważaniem,
Tomasz Piestrzyński

Dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Łódź


30 09 2020
25 09 2020Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się

COVID-19 – aktualizacja:


21 10 2020Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020r. pragniemy poinformować, że:
nadal obowiązuje praca w  trybie mieszanym, czyli stacjonarnie – w miejscu wykonywania pracy w UŁ oraz  zdalnie – za pomocą dostępnych narzędzi komunikowania się.

kontakt e-mail:
psychologia@uni.lodz.pl
olga.niewdach@uni.lodz.pl
piotr.puczkielo@uni.lodz.pl

We wskazanym okresie,  Sekretariat Instytutu Psychologii będzie pracował stacjonarnie
w godzinach 8.00-15.30. Studenci/interesanci będą obsługiwani każdego dnia tygodnia (oprócz czwartku) w godz. 9.00-13.00.

Sekretariat przygotował punkt podawczy na I piętrze przed  pokojem nr 107.
Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk.

 


27 08 2020Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy) dla programu studiów psychologicznych UŁ.

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy ustanowionego przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA potwierdziła zgodności jednolitego, pięcioletniego programu Studiów Psychologicznych Stacjonarnych i Niestacjonarnych realizowanego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z wymaganiami systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie poświadczonych Europejskim Certyfikatem Psychologa (EuroPsy). Uzyskanie certyfikacji przez kierunek Psychologia znacząco podniesie jego atrakcyjność wśród kandydatów na studia oraz umocni jego pozycję
na tle innych uczelni wyższych w Polsce.

Europejski Certyfikat Psychologa to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający opis systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych
dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EuropeanFederation of Psychologists’ Associations – EFPA), której członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Celem EuroPsy jest promowanie, swobodnego wykonywania usług psychologicznych
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów,w którym zapisani są psychologowie spełniający wymogi
określone w tym dokumencie.
Szczegółowe informacje zawiera strona http://europsy.info.pl/dla-uczelni/.


22 07 2020Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Mam ogromną przyjemność poinformować, że Laureatką tegorocznej nagrody Rektora UŁ,
w dziedzinie nauk społecznych została dr hab. Monika Wróbel.
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody Rektora UŁ


07 07 2020Szanowni Państwo,
Pracownicy, Studenci i Doktoranci UŁ, 

w nowym roku akademickim, w ramach umowy podpisanej z firmą Microsoft, będą mogli Państwo korzystać z darmowych, poszerzonych pakietów MS Office Pro Plus 365. Poniżej znajdą Państwo tekst na ten temat. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa udogodnieniem i sprawi, że Państwa praca i nauka na Uniwersytecie Łódzkim stanie się bardziej komfortowa. 

Rozszerzony pakiet Office 365 Pro Plus dla całej społeczności UŁ! – KLIKNIJ

Życzę Państwu raz jeszcze udanego wypoczynku i jeszcze bardziej udanego powrotu na UŁ.

Prof. Antoni Różalski
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego


18 06 2020
17 06 2020Miło nam poinformować, że 1 czerwca br Rada Naukowa
dyscypliny Psychologia Uniwerystetu Adama Mickiewicz w Poznaniu
nadała dr Joannie Miniszewskiej stopień doktora habilitowanego.
Serdecznie gratulujemy.


30 05 2020
30 05 2020
22 05 2020Szanowni Państwo, 

24 maja Uniwersytet Łódzki obchodzi jubileusz 75-lecia powołania Uczelni. Mieliśmy wiele planów z tym związanych, znakomitą większość z nich pokrzyżowała pandemia.
Nie mogę złożyć Państwu życzeń osobiście, tak jak na to Państwo zasługują, proszę wybaczyć. Przesyłam Państwu list,
w którym starałem się przekazać sedno tych obchodów – nasz sukces jako jednej, zintegrowanej i wspierającej się rodziny akademickiej.
Zapewniam – nie mogli Państwo lepiej uczcić tego jubileuszu.

LIST REKTORA UŁ Z OKAZJI 75-LECIA UCZELNI – KLIKNIJ LINK

Życzę Państwu wszystkiego dobrego
prof. Antoni Różalski
Rektor UŁ

Ladies and gentlemen, 

on 24th of May the University of Lodz celebrates the 75th anniversary of its founding.
We had plenty of plans but most of them were disrupted by the coronavirus pandemic.
I cannot personally wish you all the things I would like in a way you deserve it. I trust you understand this and will forgive me.
I am sending you a letter, in which I tried to communicate the very essence of this jubilee – our success as one,
integrated and supportive academic family. I assure you – you couldn’t have celebrated this anniversary in a better way.

75 YEARS OF UL – RECTOR’S LETTER – CLICK TO READ

I wish you all the best,
prof. Antoni Różalski
Rector of the UL


22 05 2020
20 04 2020Promoting VET Teachers’ Mental Health and Wellbeing: VET-WELL Project

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. VET-WELL skierowanego do nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – vocational education teacher).

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

Projekt VET-WELL ma na celu wyposażenie profesjonalistów oświatowych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w zasoby i umiejętności umożliwiające skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami środowiska pracy oraz stworzenie pozytywnej kultury zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w ich szkołach .

Szczegółowe cele projektu to:

 1. Opracowanie koncepcyjnych ram dla dobrostanu nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
  2. Opracowanie kompleksowego programu rozwoju zawodowego mającego na celu wzmocnienie umiejętności wspierających dobre samopoczucie nauczycieli VET;
  3. Stworzenie interaktywnego środowiska do autorefleksji i e-learningu wspierającego rozwój zawodowy nauczycieli VET;
 2. Ułatwienie szerokiego dostępu i wdrożenia programu wsparcia dla dobrostanu psychicznego w różnych kontekstach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 3. Zwiększenie świadomości wśród interesariuszy zajmujących się edukacją na temat zdrowia psychicznego i samopoczucia nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Projekt skierowany jest do:

 • Specjalistów VET (nauczycieli, wykładowców, trenerów, mentorów, starszych liderów) i psychologów szkolnych;
 • Specjalistów w zakresie wstępnego kształcenia nauczycieli i ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Nauczycieli początkujących i uczących się;
 • Przedstawicieli organizacji zajmujących się promocją zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Około 600 specjalistów i ekspertów VET w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolenia nauczycieli, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia będzie zaangażowanych bezpośrednio w działania i wydarzenia związane z projektem, takie jak ankiety, wywiady grupowe, warsztaty pilotażowe i konferencje promocyjne. Ponadto zamierzamy dotrzeć do co najmniej 5000 interesariuszy projektu poprzez ukierunkowane rozpowszechnianie wyników projektu.

Mamy nadzieję, że nowy program rozwoju zawodowego realizowany w ramach projektu VET-WELL pomoże nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego wzmocnić ich odporność psychiczną i poprawić własną skuteczność w pracy z uczniami.

To z kolei przyczyni się do stworzenia pozytywnego środowiska uczenia się, zwiększy zaangażowanie uczniów i efekty uczenia się oraz przyczyni się do kultury dobrostanu psychicznego w szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawa poczucia własnej skuteczności i dobrego samopoczucia nauczycieli ostatecznie doprowadzi do poprawy zadowolenia z pracy i utrzymania zatrudnienia, zmiany społecznej, z której systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach europejskich mogą odnieść znaczne korzyści.
Zapraszamy do śledzenia projektu na FB:
https://www.facebook.com/Vet-Well-105429424463096/

Czas trwania projektu: 01.12.2019 -30.11.2021

Konsorcjum (partnerzy):
– EuroPartnership Agency Ltd (Koordynator)
– Uniwersytet Łódzki – PL
– Promimpresa SRL– IT
– European Center for Quality Ltd.– BG
– Psichikos Sveikatos Perspektyvos Viesoji Istaiga – LT

Bliższych informacji udzielają:

dr Karolina Kossakowska, WNoW
karolina.kossakowska@uni.lodz.pl

dr Magdalena Zadworna, WNoW
magdalena.zadworna@uni.lodz.pl


08 04 2020 Pismo JM Rektora w sprawie zawieszenia biegu terminów procesowych postępowań administracyjnych w Uniwersytecie Łódzkim.

zawieszenie terminów post. adm_


06 04 2020Zarządzenie nr 108
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 6.04.2020 r.
zarz. nr 108 z 6.04.2020 r


06 04 2020University of Lodz
Rector’s Regulation no. 108
Of 6 April 2020
Rector’s Regulation 108 of 6 April 2020


23 03 2020Na platformie Moodle zostały automatycznie uruchomione kursy odpowiadające przedmiotom zdefiniowanym w systemie USOS na semestr letni 2019/2020. Oznacza to, że zgłoszenia o założenie kursów, które zostały przesłane na helpdesk@uni.lodz.pl lub zostały zarejestrowane w systemie hd.uni.lodz.pl, są aktywne w Moodle.

Jeżeli otrzymaliście Państwo informację zwrotną na zgłoszenie, oznacza to, że zostało ono obsłużone przez pracowników Centrum Informatyki ręcznie.

W przypadku, gdy nie było informacji zwrotnej oznacza to, że kurs został automatycznie założony w Moodle na podstawie danych o przedmiocie pobranych z USOS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z sekcją helpdesku Centrum Informatyki na adres helpdesk@uni.lodz.pl lub zarejestrować zgłoszenie w systemie hd.uni.lodz.pl.

Instrukcja używania platformy Moodle

Od dziś została wprowadzona możliwość samodzielnego zakładania grup/ zespołów w aplikacji Teamsdla kont w domenie @uni.lodz.pl.

Instrukcję znajdziecie Państwo na stronie : https://helpdesk.uni.lodz.pl/microsoft-teams-jak-korzystac/

Prof. Sławomir Cieślak
Prorektor UŁ ds. kształcenia


23 03 2020Szanowni Państwo,

przesyłam przygotowaną ofertę usług zdalnych, które Biblioteka UŁ proponuje członkom społeczności akademickiej UŁ przygotowującym prace naukowe i/lub uczestniczącym w procesie kształcenia. Należą do nich, m.in. zamawianie kopii cyfrowych książek i czasopism, sporządzanie bibliografii do prac naukowych czy zdalny dostęp do bogatych zasobów elektronicznych.

Chcąc ułatwić dostęp od e-usług wszystkim członkom społeczności akademickiej, uruchomiliśmy również możliwość założenia konta bibliotecznego online. Osoby, które nie posiadają jeszcze dostępu do zbiorów, a chciałyby korzystać z ww. usług, proszone są o kontakt: bul.wm@lib.uni.lodz.pl

oferta:

E-usługi Biblioteka UŁ

Życzę zdrowia dla pracowników i studentów Wydziału oraz osób najbliższych.

Z poważaniem,

Tomasz Piestrzyński

Dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Jana Matejki 32/38

90-237 Łódź


19 03 2020Komunikat konta mailowe
Komunikat Rektora_sluzbowe adresy email


17 03 2020Szanowni Państwo, obecnie pracujemy zdalnie, prosimy o kontakt z pracownikami działu Centrum Promocji drogą mejlową lub na podane na naszej stronie telefony komórkowe (https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/cp-zespol). Budynki UŁ są zamknięte, informacje dotyczące sytuacji na UŁ można znaleźć na: www.covid19.uni.lodz.pl.

Komunikat Rektora z z 17.03.2020 r


17 03 2020Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Łódzki zmuszony był w szybkim tempie przejść całkowicie na kształcenie na odległość w tych obszarach, w których jest to możliwe. W załączniku komplet informacji, który pomoże Państwu prowadzić zajęcia zdalne i rozwieje Państwa wątpliwości co do sposobu ich późniejszego rozliczania.

Komunikat_Prorektora


16 03 2020Szanowni Państwo, Mieszkańcy Akademika,
Dear Ladies and Gentlemen, Dormitory Residents,
pismo do studentów DS – details


16 03 2020Szanowni Państwo,

strona http://covid19.uni.lodz.pl jest na bieżąco aktualizowana o nowe informacje, ważne pytania i najnowsze materiały instytucji państwowych.
Prosimy śledzić ją na bieżąco i stosować się do zawartych tam rekomendacji.


12 03 2020
12 03 2020Zarządzeniem nr 100 Rektora UŁ informuję,
że terminy przyznanego już studentom przedłużenia terminów zdawania egzaminów
i zdobywania zaliczeń nie biegną, tj. okres, na który zostały udzielone,
rozpocznie się od 15 kwietnia.


11 03 2020Komunikat o możliwościach korzystania z usług bibliotecznych przez społeczność akademicką UŁ.
Komunikat specjalny – usługi dostępne w BUŁ


12 03 2020Zarządzenie w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19
(zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.
zarz. nr 100 z 11.03.2020 r

University of Lodz
Rector’s Regulation
Rector’s Regulation


09 03 2020Informacja i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią i stosowania do zawartych tam wytycznych.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem


04 03 2020Komunikat
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.03.2020 r.
w sprawie: odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym,sportowym oraz konferencji naukowych
w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa
Szczegóły: komunikat Rektora z 4.03.2020 r


04 03 2020Szanowni Państwo,
informujemy o zarządzeniu nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie: wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ
w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Treść aktu:
zarz. nr 94 z 2.03.2020 r.


04 03 2020Urgent information for students of the University of Lodz
returning from Iran, Italy, Japan, People’s Republic of China, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam, those having stayed in the countries listed in February 2020, as well as those coming from these countries within bilateral exchange and Erasmus+
Details


04 03 2020Pilna informacja dla studentów UŁ
powracających z Chin,Iranu, Japonii, Korei Pd.,Tajlandii,Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+
Sytuacja epidemiologiczna


04 02 2020
30 01 2020Dyrekcja Instytutu Psychologii uprzejmie informuje,
że do Komitetu Nauk Psychologii PAN na kadencję 2020-2023, zostały wybrane:
prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
oraz dr hab. Monika Wróbel.
Serdecznie gratulujemy!


15 10 2019Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji (nauczycieli akademickich oraz kadrę administracyjną i menadżerską z UŁ) do udziału w  bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Wydział Nauk o Wychowaniu oraz Wydział Filologiczny w ramach projektu Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształceni  (finansowanego w ramach POWER).

W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:

Zadanie 10  – „Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni”

—      Rozwój innowacyjnych kompetencji dydaktycznych

—      Innowacyjne metody pracy ze studentem z wykorzystaniem TI

—      Pomiar dydaktyczny zadania zamknięte (testy)

—      Efektywnie prezentowanie treści dydaktycznych

—      Nie bójmy się technologii — wybrane narzędzia do tworzenia mat. multimedialnych wspierających przekaz dydaktyczny

—      Jak projektować zajęcia mieszane?

—      Jak prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej Moodle?

—      Profesjonalne bazy danych — zarządzanie informacją

—      Redakcja tekstów naukowych

—      Academic English

Zadanie 11 – „Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych”

—      Kształcenie kompetencji organizacyjnych

—      Kształcenie kompetencji społecznych

—      Kształcenie kompetencji menadżerskich

—      Kształcenie kompetencji zawodowych

—      Kształcenie kompetencji organizacyjnych w j. angielskim (jęz. ogólny i spec.)

Uwaga! Zapisy wszystkich chętnych odbywają się wyłącznie elektronicznie przez platformę EduKamp: https://edukamp.uni.lodz.pl/.

Więcej informacji na temat szkoleń, które rozpoczną się w najbliższym czasie  znajdziecie Państwo w załączonych plikach oraz na platformie EduKamp.

Informacje o kolejnych nowych kursach będą sukcesywnie umieszczane na platformie EduKamp oraz Portalu Pracowniczym.

Darmowe szkolenia z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej i menadżerskiej UŁ

Informacje o szkoleniach dla nauczycieli akademickich w roku 2019/2020

Koordynator Zadania 10 – ZPU 1
dr Anna Gutowska
Koordynator Zadania 11 – ZPU 1
dr Agnieszka Wierzbicka


26 06 2019Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od października br. rozpoczniemy realizację zadań 10 i 11 w ramach projektu Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z powyższym zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w UŁ oraz kadry kierownicze i administracyjne UŁ do udziału w darmowych kursach z języka angielskiego oraz kursach z zakresu doskonalenia kompetencji dydaktycznych i technologicznych.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, a rekrutacja rozpocznie się na początku przyszłego roku akademickiego i odbywać się będzie na platformie https://edukamp.uni.lodz.pl/login/.

Łączmy pozdrowienia,

Dr Anna Gutowska – koordynatorka zadania 10. Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni
Dr Agnieszka Wierzbicka – koordynatorka zadania 11. Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych


03 01 2019III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”.

W dniach 8-9 grudnia 2018r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”.

Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczestników czynnych, jak i biernych.

Program konferencji był niezwykle bogaty i różnorodny tematycznie, wygłoszonych zostało 7 wykładów eksperckich ( dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, dr hab. Prof. IP PAN Łukasz Okruszek, dr hab. n. med. Dominik Strzelecki, dr n. med. Monika Mak, dr n. o zdr. Jacek Kurpisz, dr n. med. Marta Strombek-Milczarek, mgr Ernest Tyburski), w 6 sesjach panelowych swoje prace badawcze przedstawiło 28 zespołów studentów i doktorantów z całej Polski, m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła się również sesja posterowa, w której zaprezentowano 36 plakatów. Dodatkową atrakcją, przygotowaną specjalnie na tegoroczną edycję i umożliwiająca weryfikację swoich praktycznych umiejętności, była gra psychologiczna typu Escape Room.

Tegoroczna edycja to aż 28 wygłoszonych referatów, 36 zaprezentowanych posterów, 7 wykładów eksperckich, oraz ponad 100 słuchaczy.

 


11 12 2018Konkurs na studenta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty.

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ, mgr Paulina Szymańska
konkurs na studenta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) 
wygrała Pani Adrianna Troszczyńska
Gratulujemy!


02 10 2018V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Rodzina-edukacja-praca w poszukiwaniu dobrostanu”.

Szanowni Państwo,
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w organizowanej przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Rodzina-edukacja-praca
w poszukiwaniu dobrostanu”.
Przez dwa dni trwania konferencji (24-25.09. 2018) gościliśmy w Łodzi zarówno naukowców, jak i praktyków. Zostało wygłoszonych pięć wykładów plenarnych, odbyło się
6 sesji tematycznych, zaś prelegenci, afiliowani głównie do wiodących ośrodków naukowych w Polsce wygłosili 39 referatów.
Podczas trwania konferencji zaplanowano także możliwość podzielenia się doświadczeniami przez zespoły badawcze z Instytutu Psychologii, UŁ ze zrealizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych (tj. Hey! Teachers, don’t leave the kids alone oraz Well School Tech). Służyła temu specjalna sesja projektowa, podczas której przedstawiono główne założenia, cele oraz produkty tychże projektów jako efekt współpracy z ośrodkami naukowymi z zagranicy.
Dla uczestników konferencji przygotowano także część warsztatową, poświęconą tematowi wspierania rozwoju uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkanie
z Państwem w Łodzi, na VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej!

 

20180924_100132

20180924_100140

20180924_100225

20180924_100227

20180924_100229

20180924_100238

20180924_100241

20180924_100507

received_720121598338507

DSC02016

DSC022012

DSC01999

DSC01998

DSC01996

DSC01994

IMG_20180925_100904

IMG_20180925_100902

IMG_20180925_094720

IMG_20180924_132327

IMG_20180924_131541

IMG_20180924_124805

IMG_20180924_123722

IMG_20180924_105617

IMG_20180924_104737

DSC02029

DSC02028

DSC02025

DSC02024

DSC02022

DSC02021

DSC01991

DSC01990

DSC01989

DSC01986

DSC01983

DSC01982

DSC01981

DSC01980

DSC01979

DSC01978

DSC01977

DSC01976

DSC01974

DSC01973

DSC01972

DSC01971

DSC01970

DSC01969

DSC01966

DSC01964


23 04 2018Konkurs na doktoranta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, dr Maria Finogenow

konkurs na doktoranta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) wygrała
Pani mgr Magda Kowalska. Gratulujemy!


23 01 2017Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17. 01.2017 r.
w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Pobierz treść uchwały


14 12 2016Miło nam poinformować, że dnia 9 grudnia 2016 roku prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik otrzymała z rąk Jarosława Gowina nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

nina-012

nina-043

nina-046

nina-051


mnisw_grudzien_0518-2

mnisw_grudzien_0522-2

(źródło MNiSW)


03 11 2016Stanowisko Rady Instytutu Psychologii WNoW Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przyjmowania na psychologiczne studia II stopnia (magisterskie) osób posiadających licencjaty z innych, niż psychologiczne, dziedzin nauki z dnia 27 października 2016 r.

Pobierz dokument