Aktualności

02 10 2018V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Rodzina-edukacja-praca w poszukiwaniu dobrostanu”.

Szanowni Państwo,
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w organizowanej przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Rodzina-edukacja-praca
w poszukiwaniu dobrostanu”.
Przez dwa dni trwania konferencji (24-25.09. 2018) gościliśmy w Łodzi zarówno naukowców, jak i praktyków. Zostało wygłoszonych pięć wykładów plenarnych, odbyło się
6 sesji tematycznych, zaś prelegenci, afiliowani głównie do wiodących ośrodków naukowych w Polsce wygłosili 39 referatów.
Podczas trwania konferencji zaplanowano także możliwość podzielenia się doświadczeniami przez zespoły badawcze z Instytutu Psychologii, UŁ ze zrealizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych (tj. Hey! Teachers, don’t leave the kids alone oraz Well School Tech). Służyła temu specjalna sesja projektowa, podczas której przedstawiono główne założenia, cele oraz produkty tychże projektów jako efekt współpracy z ośrodkami naukowymi z zagranicy.
Dla uczestników konferencji przygotowano także część warsztatową, poświęconą tematowi wspierania rozwoju uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkanie
z Państwem w Łodzi, na VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej!

 

20180924_100132

20180924_100140

20180924_100225

20180924_100227

20180924_100229

20180924_100238

20180924_100241

20180924_100507

received_720121598338507

DSC02016

DSC022012

DSC01999

DSC01998

DSC01996

DSC01994

IMG_20180925_100904

IMG_20180925_100902

IMG_20180925_094720

IMG_20180924_132327

IMG_20180924_131541

IMG_20180924_124805

IMG_20180924_123722

IMG_20180924_105617

IMG_20180924_104737

DSC02029

DSC02028

DSC02025

DSC02024

DSC02022

DSC02021

DSC01991

DSC01990

DSC01989

DSC01986

DSC01983

DSC01982

DSC01981

DSC01980

DSC01979

DSC01978

DSC01977

DSC01976

DSC01974

DSC01973

DSC01972

DSC01971

DSC01970

DSC01969

DSC01966

DSC01964


03 08 2018Komunikat Rektora w sprawie godzin rektorskich w dniu 15 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Godziny rektorskie


23 07 2018Stypendium Ministra 2018/2019

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2018 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student/doktorant nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi/doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra


16 05 2018Konkurs na studenta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, dr Maria Finogenow

konkurs na studenta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) wygrała Pani Maja Rzeczkowska.

Gratulujemy!


23 04 2018Komunikat Rektora w sprawie dnia rektorskiego 18.05.2018r.
Komunikat Rektora


23 04 2018Zmiana zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 05.01.2018 r.
w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

image0Podgląd


23 04 2018Konkurs na studenta-stypendystę w grancie NCN
Stypendysta/stypendystka będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne, kierowanego przez dr Monikę Wróbel

Pobierz dokument


23 04 2018Konkurs na doktoranta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, dr Maria Finogenow

konkurs na doktoranta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) wygrała
Pani mgr Magda Kowalska. Gratulujemy!


19 04 2018Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci,

z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym serdecznie zachęcam Państwa  do udziału w postępowaniu konkursowym  nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i  po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego  dostarczenie go  do Studium Języków  Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018.

Informacje o konkursie oraz formularz do pobrania dostępne są na stronie internetowej Państwa Wydziału  oraz na stronie SJO UŁ i na facebooku SJO.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Łódzkiego
90-236 Łódź, ul. Pomorska 161/163

tel: (42) 66 55 129, fax: (42) 633 31 68

sjoul@uni.lodz.pl

Formularz Zgłoszeniowy nagrody SJO UŁ

Treść Zarz. Rektora nr 84 z 2018

Załącznik do zarz. 84 – Regulamin

 

 

 


06 04 201838 Doroczna konferencja Society for Reproductive and Infant Psychology w Łodzi

38th Annual Conference of
the Society of Reproductive and Infant Psychology
11-12 September 2018
University of Łódź, Poland

Szczegóły


06 03 2018Konkurs na doktoranta stypendystę w grancie NCN

Stypendysta/stypendystka będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt.Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”.Interakcyjny wpływ sprawczości
i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne, kierowanego przez
dr Monikę Wróbel.

Pobierz dokument


02 02 2018Nagroda za Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2016/2017

Nagroda przyznana w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską ogłoszonego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor: mgr Michał Stokwisz
Tytuł pracy: „Wdzięczność w relacji intymnej a poczucie bliskości i satysfakcji ze związku.”
Promotor – dr Maria Finogenow
http://www.fundacjaul.pl/edycja-biezaca-1


17 01 2018W dniach 9-10 grudnia 2017 r. w Instytucie Psychologii UŁ odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On” organizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz pracowników Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP.

Prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z Polski (m in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zaprezentowali wyniki swoich badań podczas czterech sesji polskojęzycznych, dwóch sesji anglojęzycznych oraz w sesji plakatowej.

Zagadnienia poruszone w wystąpieniach dotyczyły m. in. psychologii klinicznej, psychologii uzależnień, neuropsychologii oraz psychiatrii. Najlepsze referaty zostały wyróżnione nagrodami książkowymi przekazanymi przez sponsorów – wydawnictwa: GWP, PWN, Edra, Difin, Charaktery.
W trakcje konferencji uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z Wiedeńskim Systemem Testów oraz wzięcia udziału w sześciu innych warsztatach, przybliżających problematykę m. in. terapii rodzin, afazji i całościowych zaburzenia rozwoju.

#Psych-On2017
9 ośrodków naukowych
7 warsztatów
4 sesje polskojęzyczne
2 sesje anglojęzyczne
2 dni konferencji
1 sesja plakatowa

26781364_2008041859224680_315540049_o26781789_2008041869224679_439749881_o 26782045_2008041862558013_1060968931_o 26827915_2008031065892426_29292905_o26829291_2008030962559103_823539526_o26829294_2008030969225769_666952938_o26853154_2008041819224684_752949732_o26854912_2008041849224681_481110343_o


17 01 2018Szanowni Państwo

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia od roku akademickiego 2017/2018 Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie pedagogika albo w dyscyplinie psychologia.

Stacjonarne studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii zostały powołane  zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Informacje o zasadach rekrutacji  wraz z terminarzem znajdują się na stronie www.wnow.uni.lodz.pl w zakładce: oferta dydaktyczna.


19 04 2017W dniach 5.04 oraz 8-9.04.2017 odbył się XVII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki. W ramach bogatej oferty Wydziału Nauk o Wychowaniu Instytut Psychologii przygotował  na tę okazję ciekawe zajęcia warsztatowe, wykłady i działania na Pikniku w Manufakturze. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.


22 02 2017400dpiLogo

Projekt Well School Tech (N. 2016-1-LT01-KA201-023171)

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Well School Tech. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

Program służy promowaniu dobrego samopoczucia psychicznego i jakości życia uczniów w okresie wczesnej adolescencji. Nowo utworzone narzędzia pedagogiczne będą wspierać wychowawców w radzeniu sobie ze złożonymi problemami wynikającymi z realiów szkolnych oraz w profilaktyce zachowań problemowych, poprzez włączenie do działań dla grupy docelowej takich interwencji, które:
– pomogą i/lub poprawią zdolność definiowania celów osobistych,
– rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji (w tym wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji)
– wyposażą w umiejętność stosowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów szkolnych i osobistych, w tym zarządzania gniewem, kontrolą emocji i reagowania na agresywne zachowanie (np. bullying).

Pobierz szczegóły projektu


23 01 2017Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17. 01.2017 r.
w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Pobierz treść uchwały


13 01 2017W Instytucie Psychologii UŁ realizowany jest projekt edukacyjny o charakterze międzynarodowym.
Projekt edukacyjny pt. Hey! Teachers, don`t leave the kids alone (akronim HEY!) realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Zasadniczą ideę projektu stanowi edukacja włączająca jako odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych. Wspomniane trendy obejmują: zmiany w strukturze rodziny, ewolucję w zakresie stylu życia i edukacji, zróżnicowanie kontekstu kulturowego, zwiększenie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi, a także kryzys klasy średniej oraz nowe podejście do edukacji i nierównego do niej dostępu.

Pobierz szczegóły projektu


22 12 2016W dniu 10.12.2016r. w Instytucie Psychologii odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studencka „Psych-On”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Studenci i pasjonaci psychologii zaprezentowali referaty w sesjach tematycznych z zakresu uzależnień, psychologii klinicznej dorosłych i dzieci oraz neuropsychologii. Mieliśmy przyjemność gościć w naszym Instytucie uczestników oraz prelegentów z różnych stron Polski m.in Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Bydgoszczy. Uczestniczy mieli także możliwość wzięcia udziału w kilku interesujących warsztatach z zakresu m in. psychofarmakoterapii, neurologopedii, pierwszej pomocy czy uważności. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione nagrodami książkowymi od naszych sponsorów – wydawnictw: PZWL, GWP, PWN i Erda Urban &Partner. Mamy nadzieję, że kontakty, które udało się nawiązać uczestnikom i organizatorom konferencji, zaowocują dalszą współpracą naukową. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym, komitetowi naukowemu i organizacyjnemu.

dsc02028

dsc02068

dsc02078

dsc02082

dsc02086

dsc02100

dsc02103

dsc02123

dsc02134

dsc02145

dsc02151

dsc02169

dsc02351

dsc02366

dsc02371

panorama1-v2


14 12 2016Miło nam poinformować, że dnia 9 grudnia 2016 roku prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik otrzymała z rąk Jarosława Gowina nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

nina-012

nina-043

nina-046

nina-051


mnisw_grudzien_0518-2

mnisw_grudzien_0522-2

(źródło MNiSW)


13 12 2016W dniach 28 i 29 listopada 2016 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rodzina-Praca pt.” Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”.
Dziękuję wszystkim Uczestnikom Konferencji oraz wspaniale działającemu Komitetowi Organizacyjnemu, któremu przewodniczyła dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Przewodnicząca Konferencji – prof.UŁ, dr hab. Iwona Janicka

dsc_0979

dsc_0981

dsc_0986

dsc_0987

dsc_0989

dsc_0991

dsc_0992

dsc_0993

dsc_0996

dsc_0998

dsc_0999

dsc_1005

dsc_1006

dsc_1023

dsc_1025

dsc_1026

dsc_1028

dsc_1031

dsc_1034

dsc_1045

dsc_1047

dsc_1049

dsc_1051


30 11 2016Nakładem PWN ukazał się właśnie podręcznik akademicki „Psychologia kliniczna” pod redakcją prof. Lidii Cierpiałkowskiej i prof. Heleny Sęk. Książka jest zbiorowym dziełem 26 Autorów pochodzących z różnorodnych ośrodków akademickich i prezentuje najnowszą wiedzę z psychologii klinicznej. W monografii znalazły się dwa rozdziały autorstwa pracowników naszego Instytutu – rozdział prof. dr hab. Niny Ogińskiej-Bulik „Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych” oraz rozdział dr hab. prof. UŁ Jana Chodkiewicza „Grupy samopomocy a społeczność terapeutyczna”.

9de360-psychologia-kliniczna


21 11 2016Badania predyspozycji zawodowych – część I – studenci Uniwersytetu Medycznego

Od dnia 23-go listopada zostają uruchomione zapisy na badania predyspozycji zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Odbywać się one będą online, przez portal „www.nakiedy.pl”. Badania będą odbywać się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego znajdującego się przy ulicy Smugowej 10/12, w pokoju 207.

W razie problemów lub pytań prosimy pisać na adres: emk@uni.lodz.pl

Rezerwuj online


03 11 2016Stanowisko Rady Instytutu Psychologii WNoW Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przyjmowania na psychologiczne studia II stopnia (magisterskie) osób posiadających licencjaty z innych, niż psychologiczne, dziedzin nauki z dnia 27 października 2016 r.

Pobierz dokument


27 10 2016Informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora Instytutu Psychologii. Pani Profesor bardzo dziękujemy za ogromny trud wieloletniego i pełnego sukcesów zarządzania Instytutem.

Od dnia 1.10.2016 roku obowiązki Dyrektora Instytutu pełni prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka. Zastępcami prof. Janickiej zostali prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny (z-ca Dyrektora ds. naukowych) oraz prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz (z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych).