Aktualności

17 09 2019Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zniesienia nr PESEL jako identyfikatora logowania do systemów ogólnouczelnianych UŁ.

Przypominamy że od 2016 głównym loginem do systemów ogólnouczelnianych jest konto Active Directory w postaci imie.nazwisko@jednostka.uni.lodz.pl

Informujemy że z dniem 15.09.2019 zostanie zablokowana możliwość logowania się identyfikatorami typu PESEL, do systemów: m.in. USOSWeb, Portal Pracowniczy, APD, moodle, tj. wszystkich korzystających z Centralnego Systemu Logowania (https://logowanie.uni.lodz.pl)

Pomocy w zakresie kont Active Directory, udzielają administratorzy na wydziałach.

Centrum Informatyki UŁ


26 06 2019Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od października br. rozpoczniemy realizację zadań 10 i 11 w ramach projektu Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z powyższym zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w UŁ oraz kadry kierownicze i administracyjne UŁ do udziału w darmowych kursach z języka angielskiego oraz kursach z zakresu doskonalenia kompetencji dydaktycznych i technologicznych.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, a rekrutacja rozpocznie się na początku przyszłego roku akademickiego i odbywać się będzie na platformie https://edukamp.uni.lodz.pl/login/.

Łączmy pozdrowienia,

Dr Anna Gutowska – koordynatorka zadania 10. Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni
Dr Agnieszka Wierzbicka – koordynatorka zadania 11. Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych


03 01 2019III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”.

W dniach 8-9 grudnia 2018r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”.

Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczestników czynnych, jak i biernych.

Program konferencji był niezwykle bogaty i różnorodny tematycznie, wygłoszonych zostało 7 wykładów eksperckich ( dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, dr hab. Prof. IP PAN Łukasz Okruszek, dr hab. n. med. Dominik Strzelecki, dr n. med. Monika Mak, dr n. o zdr. Jacek Kurpisz, dr n. med. Marta Strombek-Milczarek, mgr Ernest Tyburski), w 6 sesjach panelowych swoje prace badawcze przedstawiło 28 zespołów studentów i doktorantów z całej Polski, m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła się również sesja posterowa, w której zaprezentowano 36 plakatów. Dodatkową atrakcją, przygotowaną specjalnie na tegoroczną edycję i umożliwiająca weryfikację swoich praktycznych umiejętności, była gra psychologiczna typu Escape Room.

Tegoroczna edycja to aż 28 wygłoszonych referatów, 36 zaprezentowanych posterów, 7 wykładów eksperckich, oraz ponad 100 słuchaczy.

 


11 12 2018Konkurs na studenta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty.

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ, mgr Paulina Szymańska
konkurs na studenta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) 
wygrała Pani Adrianna Troszczyńska
Gratulujemy!


02 10 2018V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Rodzina-edukacja-praca w poszukiwaniu dobrostanu”.

Szanowni Państwo,
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w organizowanej przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Rodzina-edukacja-praca
w poszukiwaniu dobrostanu”.
Przez dwa dni trwania konferencji (24-25.09. 2018) gościliśmy w Łodzi zarówno naukowców, jak i praktyków. Zostało wygłoszonych pięć wykładów plenarnych, odbyło się
6 sesji tematycznych, zaś prelegenci, afiliowani głównie do wiodących ośrodków naukowych w Polsce wygłosili 39 referatów.
Podczas trwania konferencji zaplanowano także możliwość podzielenia się doświadczeniami przez zespoły badawcze z Instytutu Psychologii, UŁ ze zrealizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych (tj. Hey! Teachers, don’t leave the kids alone oraz Well School Tech). Służyła temu specjalna sesja projektowa, podczas której przedstawiono główne założenia, cele oraz produkty tychże projektów jako efekt współpracy z ośrodkami naukowymi z zagranicy.
Dla uczestników konferencji przygotowano także część warsztatową, poświęconą tematowi wspierania rozwoju uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkanie
z Państwem w Łodzi, na VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej!

 

20180924_100132

20180924_100140

20180924_100225

20180924_100227

20180924_100229

20180924_100238

20180924_100241

20180924_100507

received_720121598338507

DSC02016

DSC022012

DSC01999

DSC01998

DSC01996

DSC01994

IMG_20180925_100904

IMG_20180925_100902

IMG_20180925_094720

IMG_20180924_132327

IMG_20180924_131541

IMG_20180924_124805

IMG_20180924_123722

IMG_20180924_105617

IMG_20180924_104737

DSC02029

DSC02028

DSC02025

DSC02024

DSC02022

DSC02021

DSC01991

DSC01990

DSC01989

DSC01986

DSC01983

DSC01982

DSC01981

DSC01980

DSC01979

DSC01978

DSC01977

DSC01976

DSC01974

DSC01973

DSC01972

DSC01971

DSC01970

DSC01969

DSC01966

DSC01964


23 04 2018Konkurs na doktoranta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, dr Maria Finogenow

konkurs na doktoranta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) wygrała
Pani mgr Magda Kowalska. Gratulujemy!


22 02 2017400dpiLogo

Projekt Well School Tech (N. 2016-1-LT01-KA201-023171)

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Well School Tech. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

Program służy promowaniu dobrego samopoczucia psychicznego i jakości życia uczniów w okresie wczesnej adolescencji. Nowo utworzone narzędzia pedagogiczne będą wspierać wychowawców w radzeniu sobie ze złożonymi problemami wynikającymi z realiów szkolnych oraz w profilaktyce zachowań problemowych, poprzez włączenie do działań dla grupy docelowej takich interwencji, które:
– pomogą i/lub poprawią zdolność definiowania celów osobistych,
– rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji (w tym wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji)
– wyposażą w umiejętność stosowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów szkolnych i osobistych, w tym zarządzania gniewem, kontrolą emocji i reagowania na agresywne zachowanie (np. bullying).

Pobierz szczegóły projektu


23 01 2017Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17. 01.2017 r.
w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Pobierz treść uchwały


13 01 2017W Instytucie Psychologii UŁ realizowany jest projekt edukacyjny o charakterze międzynarodowym.
Projekt edukacyjny pt. Hey! Teachers, don`t leave the kids alone (akronim HEY!) realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Zasadniczą ideę projektu stanowi edukacja włączająca jako odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych. Wspomniane trendy obejmują: zmiany w strukturze rodziny, ewolucję w zakresie stylu życia i edukacji, zróżnicowanie kontekstu kulturowego, zwiększenie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi, a także kryzys klasy średniej oraz nowe podejście do edukacji i nierównego do niej dostępu.

Pobierz szczegóły projektu


14 12 2016Miło nam poinformować, że dnia 9 grudnia 2016 roku prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik otrzymała z rąk Jarosława Gowina nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

nina-012

nina-043

nina-046

nina-051


mnisw_grudzien_0518-2

mnisw_grudzien_0522-2

(źródło MNiSW)


03 11 2016Stanowisko Rady Instytutu Psychologii WNoW Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przyjmowania na psychologiczne studia II stopnia (magisterskie) osób posiadających licencjaty z innych, niż psychologiczne, dziedzin nauki z dnia 27 października 2016 r.

Pobierz dokument


27 10 2016Informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora Instytutu Psychologii. Pani Profesor bardzo dziękujemy za ogromny trud wieloletniego i pełnego sukcesów zarządzania Instytutem.

Od dnia 1.10.2016 roku obowiązki Dyrektora Instytutu pełni prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka. Zastępcami prof. Janickiej zostali prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny (z-ca Dyrektora ds. naukowych) oraz prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz (z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych).