Aktualności

21 07 2017STYPENDIUM MINISTRA 2017/2018

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2017 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
www.nauka.gov.pl
Dla studentów i uczelni > studia: dla studentów i doktorantów


11 05 2017Szanowni Państwo,

W dniu 11.05 Instytut Psychologii  miał przyjemność gościć Pana Profesora Michaela Bamberga z  Clark University(USA), psychologa, zajmującego się zagadnieniami tożsamości sytuacyjnej, jej kreowania i realizacji ze szczególnym uwzględnieniem narracji konwersacyjnej jako narzędzia kreowania tożsamości.

Pan Profesor jest gościem konferencji ”Personal Identity through a Language Lens”, PILL4, której organizatorem jest Wydział Filologiczny UŁ .

Komitet Organizacyjny i Gość zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład plenarny pt.: „Identity in language, talk, and storytelling” 13 maja  w auli A3 Wydziału Filologicznego o godzinie 09:30.


08 05 2017Szanowni Państwo

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia od roku akademickiego 2017/2018 Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie pedagogika albo w dyscyplinie psychologia.

Stacjonarne studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii zostały powołane  zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Informacje o zasadach rekrutacji  wraz z terminarzem znajdują się na stronie www.wnow.uni.lodz.pl w zakładce: oferta dydaktyczna.


19 04 2017W dniach 5.04 oraz 8-9.04.2017 odbył się XVII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki. W ramach bogatej oferty Wydziału Nauk o Wychowaniu Instytut Psychologii przygotował  na tę okazję ciekawe zajęcia warsztatowe, wykłady i działania na Pikniku w Manufakturze. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.


22 02 2017400dpiLogo

Projekt Well School Tech (N. 2016-1-LT01-KA201-023171)

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Well School Tech. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

Program służy promowaniu dobrego samopoczucia psychicznego i jakości życia uczniów w okresie wczesnej adolescencji. Nowo utworzone narzędzia pedagogiczne będą wspierać wychowawców w radzeniu sobie ze złożonymi problemami wynikającymi z realiów szkolnych oraz w profilaktyce zachowań problemowych, poprzez włączenie do działań dla grupy docelowej takich interwencji, które:
– pomogą i/lub poprawią zdolność definiowania celów osobistych,
– rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji (w tym wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji)
– wyposażą w umiejętność stosowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów szkolnych i osobistych, w tym zarządzania gniewem, kontrolą emocji i reagowania na agresywne zachowanie (np. bullying).

Pobierz szczegóły projektu


23 01 2017Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17. 01.2017 r.
w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Pobierz treść uchwały


13 01 2017W Instytucie Psychologii UŁ realizowany jest projekt edukacyjny o charakterze międzynarodowym.
Projekt edukacyjny pt. Hey! Teachers, don`t leave the kids alone (akronim HEY!) realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Zasadniczą ideę projektu stanowi edukacja włączająca jako odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych. Wspomniane trendy obejmują: zmiany w strukturze rodziny, ewolucję w zakresie stylu życia i edukacji, zróżnicowanie kontekstu kulturowego, zwiększenie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi, a także kryzys klasy średniej oraz nowe podejście do edukacji i nierównego do niej dostępu.

Pobierz szczegóły projektu


22 12 2016W dniu 10.12.2016r. w Instytucie Psychologii odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studencka „Psych-On”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Studenci i pasjonaci psychologii zaprezentowali referaty w sesjach tematycznych z zakresu uzależnień, psychologii klinicznej dorosłych i dzieci oraz neuropsychologii. Mieliśmy przyjemność gościć w naszym Instytucie uczestników oraz prelegentów z różnych stron Polski m.in Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Bydgoszczy. Uczestniczy mieli także możliwość wzięcia udziału w kilku interesujących warsztatach z zakresu m in. psychofarmakoterapii, neurologopedii, pierwszej pomocy czy uważności. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione nagrodami książkowymi od naszych sponsorów – wydawnictw: PZWL, GWP, PWN i Erda Urban &Partner. Mamy nadzieję, że kontakty, które udało się nawiązać uczestnikom i organizatorom konferencji, zaowocują dalszą współpracą naukową. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym, komitetowi naukowemu i organizacyjnemu.

dsc02028

dsc02068

dsc02078

dsc02082

dsc02086

dsc02100

dsc02103

dsc02123

dsc02134

dsc02145

dsc02151

dsc02169

dsc02351

dsc02366

dsc02371

panorama1-v2


14 12 2016Miło nam poinformować, że dnia 9 grudnia 2016 roku prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik otrzymała z rąk Jarosława Gowina nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

nina-012

nina-043

nina-046

nina-051


mnisw_grudzien_0518-2

mnisw_grudzien_0522-2

(źródło MNiSW)


13 12 2016W dniach 28 i 29 listopada 2016 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rodzina-Praca pt.” Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”.
Dziękuję wszystkim Uczestnikom Konferencji oraz wspaniale działającemu Komitetowi Organizacyjnemu, któremu przewodniczyła dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Przewodnicząca Konferencji – prof.UŁ, dr hab. Iwona Janicka

dsc_0979

dsc_0981

dsc_0986

dsc_0987

dsc_0989

dsc_0991

dsc_0992

dsc_0993

dsc_0996

dsc_0998

dsc_0999

dsc_1005

dsc_1006

dsc_1023

dsc_1025

dsc_1026

dsc_1028

dsc_1031

dsc_1034

dsc_1045

dsc_1047

dsc_1049

dsc_1051


30 11 2016Nakładem PWN ukazał się właśnie podręcznik akademicki „Psychologia kliniczna” pod redakcją prof. Lidii Cierpiałkowskiej i prof. Heleny Sęk. Książka jest zbiorowym dziełem 26 Autorów pochodzących z różnorodnych ośrodków akademickich i prezentuje najnowszą wiedzę z psychologii klinicznej. W monografii znalazły się dwa rozdziały autorstwa pracowników naszego Instytutu – rozdział prof. dr hab. Niny Ogińskiej-Bulik „Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych” oraz rozdział dr hab. prof. UŁ Jana Chodkiewicza „Grupy samopomocy a społeczność terapeutyczna”.

9de360-psychologia-kliniczna


21 11 2016Badania predyspozycji zawodowych – część I – studenci Uniwersytetu Medycznego

Od dnia 23-go listopada zostają uruchomione zapisy na badania predyspozycji zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Odbywać się one będą online, przez portal „www.nakiedy.pl”. Badania będą odbywać się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego znajdującego się przy ulicy Smugowej 10/12, w pokoju 207.

W razie problemów lub pytań prosimy pisać na adres: emk@uni.lodz.pl

Rezerwuj online


03 11 2016Stanowisko Rady Instytutu Psychologii WNoW Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przyjmowania na psychologiczne studia II stopnia (magisterskie) osób posiadających licencjaty z innych, niż psychologiczne, dziedzin nauki z dnia 27 października 2016 r.

Pobierz dokument


27 10 2016Informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora Instytutu Psychologii. Pani Profesor bardzo dziękujemy za ogromny trud wieloletniego i pełnego sukcesów zarządzania Instytutem.

Od dnia 1.10.2016 roku obowiązki Dyrektora Instytutu pełni prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka. Zastępcami prof. Janickiej zostali prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny (z-ca Dyrektora ds. naukowych) oraz prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz (z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych).