Rok akademicki 2019/2020

II termin egzaminu specjalnościowego
w zakresie wybranej specjalności:

UWAGA !

Wszyscy studenci wchodzący do budynku IP
muszą mieć  założone maseczki ochronne
(osoby bez masek nie będą wpuszczane do budynku).

 

Studenci studiów stacjonarnych:

Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka

Opiekun:  dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ
14 września 2020, godz. 12.00 – 13.00 s. 12

Psychologia zdrowia i kliniczna

Opiekun:  dr hab. Joanna Miniszewska
14 września 2020, godz. 12.00 – 13.00 s. 12

Psychologia psychologii doradztwa zawodowego i organizacji

Opiekun:  dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ
14 września 2020, godz. 12.00 – 13.00 s. 12

Studenci studiów niestacjonarnych:

Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka

Opiekun:  dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ
19 września 2020, godz. 12.00 – 13.00 s. 2

Psychologia zdrowia i kliniczna

Opiekun:  dr hab. Joanna Miniszewska
19 września 2020, godz. 12.00 – 13.00 s. 202

UWAGA !

Wszyscy studenci wchodzący do budynku IP
muszą mieć  założone maseczki ochronne
(osoby bez masek nie będą wpuszczane do budynku).