Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy) dla programu studiów psychologicznych UŁ.

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy ustanowionego przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA potwierdziła zgodności jednolitego, pięcioletniego programu Studiów Psychologicznych Stacjonarnych i Niestacjonarnych realizowanego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z wymaganiami systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie poświadczonych Europejskim Certyfikatem Psychologa (EuroPsy). Uzyskanie certyfikacji przez kierunek Psychologia znacząco podniesie jego atrakcyjność wśród kandydatów na studia oraz umocni jego pozycję
na tle innych uczelni wyższych w Polsce.

Europejski Certyfikat Psychologa to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający opis systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych
dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EuropeanFederation of Psychologists’ Associations – EFPA), której członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Celem EuroPsy jest promowanie, swobodnego wykonywania usług psychologicznych
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów,w którym zapisani są psychologowie spełniający wymogi
określone w tym dokumencie.
Szczegółowe informacje zawiera strona http://europsy.info.pl/dla-uczelni/.

Nasz certyfikat: