W obecnym roku akademickim 2019/2020 Wydział Nauk o Wychowaniu wraz z innymi wydziałami zakupił Licencję Uniwersytecką na oprogramowanie IBM SPSS Statistics.

Licencja Uniwersytecka na pakiet SPSS Statistics umożliwia swobodny dostęp wszystkim pracownikom i studentom Instytutu Psychologii do nowoczesnego oprogramowania w zakresie analizy danych.

Więcej informacji o programie Ariadna na stronie www.ariadna.edu.pl

Najważniejsze cechy Licencji Uniwersyteckiej to:

  • nielimitowana liczba użytkowników – z oprogramowania SPSS w ramach otwartej licencji SPSS może korzystać każdy pracownik i każdy student Instytutu Psychologii UŁ (także na komputerach domowych);
  • brak ograniczeń wykorzystania – oprogramowanie SPSS w ramach otwartej licencji można wykorzystywać zarówno do dydaktyki i badań naukowych, czy do prac komercyjnych realizowanych przez jednostki uczelni;
  • bezpłatne uaktualnienia – wszystkie nowe wersje oprogramowania SPSS są dostarczane automatycznie bez dodatkowych formalności;
  • kompetentne wsparcie – pracownicy naukowi i dydaktyczni mogą korzystać z serwisu technicznego SPSS.

Co należy zrobić, aby móc korzystać z oprogramowania IBM SPSS Statistics.

Należy wydrukować, zapoznać się i wypełnić potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania SPSS Statistics. (do pobrania poniżej)

Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania IBM SPSS

UWAGA! Dokument ten jest niezbędny do otrzymania kopii SPSS

Wypełnione i podpisane potwierdzenie należy dostarczyć wraz z czystą płytą DVD lub pamięcią przenośną (np. pendrive, potrzebne 4 GB wolnego) do pokoju nr 307 w Instytucie Psychologii codziennie pn-pt od 10:00 do 15:00.

W obecnym roku akademickim dostępna jest wersja 5.1, która może być uruchamiana na następujących systemach:

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • OS X Yosemite 10.10 , OS X El Capitan 10.11
  • Linux

Uwaga
W przypadku posiadania systemu innego niż wymienione powyżej (np. Windows ME, Vista), proszę o poinformowanie o tym fakcie przed nagraniem oprogramowania.

Należy zainstalować i zarejestrować oprogramowanie zgodnie z instrukcją instalacji znajdującą się na płycie z programem SPSS.


Uwagi do instalacji:
Proces instalacji powinien być wykonywany będąc zalogowanym jako użytkownik z prawami administratora.
W razie problemów, proszę na czas instalacji wyłączyć program antywirusowy.