OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU „UNIWERSYTET ŁÓDZKI DLA PRACODAWCÓW”

Realizując ideę współpracy Uniwersytetu ze swoim otoczeniem Instytut Psychologii przygotował zróżnicowaną ofertę szkoleniową, badawczo- doradczą oraz coachingową, wspierającą rozwój organizacji jako całości i jej najważniejszego zasobu, jakim są ludzie. Rozwój definiujemy bardzo szeroko, uwzględniając zarówno podnoszenie skuteczności biznesowej, jak i nabywanie ważnych w życiu osobistym kompetencji.

Możliwe obszary współpracy:

  • Możliwość współtworzenia studiów podyplomowych i kursów szkoleniowych na zamówienie firm i organizacji
  • Możliwość korzystania z oferty naukowo-badawczej Instytutu Psychologii
  • Możliwość zlecania pracy magisterskiej w ramach projektu pisania dyplomu we współpracy z firmami lub na ich zlecenie
  • Możliwość poprowadzenia przedmiotu lub wykładu w ramach programu studiów
  • Współtworzenie programów studiów (kierunki, specjalności) na potrzeby przedsiębiorstw

Oferta:

Studia podyplomowe
Szkolenia i treningi
Badania, doradztwo i konsultacje
Coaching
Tematy / zakresy tematów prac magisterskich, które mogą być realizowane w ramach współpracy Wydziału z Pracodawcami