OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU „UNIWERSYTET ŁÓDZKI DLA PRACODAWCÓW”

Kadra naukowo–dydaktyczna Instytutu Psychologii oferuje prowadzenie działań doradczych i konsultingowych w oparciu o diagnozę funkcjonowania firmy. Wiedza i doświadczenie w pracy badawczej gwarantują przeprowadzenie miarodajnych analiz z wykorzystaniem rzetelnych i trafnych narzędzi. Uzyskane wyniki mają służyć przede wszystkim Państwu, dlatego są wykorzystywane w projektowaniu środków zaradczo-usprawniających i wspomagających rozwój firmy oraz jej pracowników.

Przykładowe obszary współpracy:

 • diagnoza relacji pracowniczych
 • badanie opinii pracowników
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • analiza funkcjonującego systemu komunikacji
 • ocena pracowników
 • rekrutacja i selekcja
 • doradztwo zawodowe, konsultacja kariery
 • diagnoza satysfakcji i nastrojów pracowniczych
 • diagnoza kultury organizacyjnej
 • wdrażanie systemów ocen i motywacji pracowników
 • tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego