OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU „UNIWERSYTET ŁÓDZKI DLA PRACODAWCÓW”

Zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości zaangażowania czasu w długi proces nauki w ramach studiów podyplomowych, Instytut proponuje krótkie cykle szkoleniowe. Szkolenia są zawsze projektowane w oparciu o diagnozę potrzeb firmy. Ich celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną i szerokie spektrum umiejętności, istotnych w praktyce zawodowej i w rozwoju osobistym.

Szczegółowy zakres merytoryczny jest ustalany każdorazowo w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań konkretnej firmy oraz grupy docelowej, która będzie uczestniczyć w szkoleniach; szkolenia prowadzone sa przez pracowników naukowych, którzy posiadają bogate doświadczenia w zakresie realizacji projektów doradczo – szkoleniowych na zlecenie środowiska biznesowego i instytucji państwowych.

Tematyka szkoleń

Kompetencje menedżerskie i psychospołeczne

 • analiza zachowań ryzykownych (behavior-based safety) jako skuteczna
 • metoda profilaktyki wypadkowej (nowość)
 • telepraca – możliwości i wyzwania dla nowoczesnych menedżerów (nowość)
 • team building (budowanie zespołu, analiza procesów grupowych, podnoszenie efektywności funkcjonowania grupy, diagnoza pełnionej roli w zespole i własnego stylu funkcjonowania w grupie)
 • wpływ społeczny w organizacji (strategie wpływu społecznego, komunikacja perswazyjna, etyczne aspekty relacji władzy)
 • przywództwo i motywowanie (budowa wartości firmy, osobowość lidera, asertywność, motywowanie, komunikacja, negocjacje, rozmowy pracownicze)
 • zarządzanie przez coaching i wdrażanie kultury coachingu w firmie
 • ocena i motywowanie pracowników
 • nowoczesny proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • ośrodki oceny – jak skutecznie zaprojektować i przeprowadzić sesję Assessment / Development Centre
 • kompetencje psychologiczne w biznesie

Rozwój osobisty i zawodowy, efektywność w biznesie

 • psychologia osiągania celów
 • budowanie niezależności finansowej
 • coaching kariery, life coaching (nowość)
 • zarządzanie czasem
 • wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • radzenie sobie ze stresem, zastosowanie technik relaksacyjnych
 • profilaktyka i pomoc osobom zagrożonym wypaleniem zawodowym
 • autoprezentacja na rynku pracy
 • profesjonalna obsługa klienta
 • trening inteligencji emocjonalnej
 • trening osobowości kreatywnej
 • efektywny pracownik- trening skuteczności osobistej
 • trening asertywności
 • komunikacja w biznesie
 • negocjacje w biznesie
 • psychologia efektywności w biznesie

Instytut Psychologii proponuje także pakiet specjalistycznych szkoleń dla pracowników i menedżerów służby zdrowia oraz oświaty:

Szkolenia dla służby zdrowia

 • komunikacja lekarz-pacjent
 • komunikacja pielęgniarka- pacjent
 • radzenie sobie ze stresem w pracy – warsztat dla pielęgniarek
 • radzenie sobie ze stresem w pracy – warsztat dla lekarzy
 • psychologia w medycynie- warsztat dla personelu medycznego
 • radzenie sobie ze stresem życia codziennego – zastosowanie wybranych metod poznawczych
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie konfliktem w zespole
 • coaching – nowa metoda wspierania pacjenta
 • psychodermatologia
 • AZS – psychospołeczne problemy dzieci z atopowym zapaleniem skóry
 • psychologia chorego somatycznie – radzenie sobie z chorobą

Szkolenia dla oświaty

 • praca z uczniem trudnym
 • ADHD – diagnoza i zasady pracy z dzieckiem z ADHD
 • agresja w szkole – jak sobie z nią radzić
 • komunikacja dla nauczycieli
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • władza w bliskich relacjach interpersonalnych- możliwości i zagrożenia
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie konfliktem w zespole
 • coaching relacji – nowe metody wspierania relacji nauczyciel-uczeń, rodzic -dziecko

Formy pracy i organizacji szkoleń

Warsztaty i treningi
Praca metodami warsztatowymi opiera się na regule: 70% doświadczenie; 20% emocje; 10% wiedza. Taka struktura warsztatów umożliwia efektywne przyswojenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności, a przede wszystkim ich wdrożenie w rzeczywistym środowisku pracy oraz w życiu osobistym. Pracujemy metodami interaktywnymi: case studies, gry i symulacje, praca w zespołach, dyskusje aktywizujące, kwestionariusze diagnozujące.

Mini wykłady
Instytut Psychologii oferuje szkolenia w formie mini-wykładów (60 min.), prowadzonych na terenie firmy.
Propozycja skierowana jest przede wszystkim do kadry menedżerskiej, ale także do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub odświeżeniem wiedzy.
Wykłady pozwalają, w krótkim czasie, zapoznać się z najbardziej aktualnymi trendami w psychologii i wynikami najnowszych badań. Treści są przekazywane w zwartej formie i zawsze zilustrowane praktycznymi przykładami.
Spotkania obejmują zarówno problematykę ujętą w programach szkoleń, jak i dowolnych zagadnień z dziedziny psychologii, odpowiadających Państwa zainteresowaniom.

Treningi, coaching i konsultacje indywidualne
Oferta skierowana jest głównie do osób, które pragną szybko zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu: komunikowania się, autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania lub chcą zrealizować konkretny cel. Dla zainteresowanych osób, istnieje możliwość opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.