Celem laboratorium jest umożliwienie pracownikom, studentom i studenckim kołom naukowym realizacji własnych projektów badawczych. Laboratorium mieści się w sali 207 i przeznaczone jest do prowadzenia badań eksperymentalnych i kwestionariuszowych.

Studenci, którzy chcą prowadzić swoje badania w laboratorium, muszą uzyskać zgodę swojego promotora (w przypadku projektów naukowych w ramach prac magisterskich) lub opiekuna naukowego (w przypadku studenckich kół naukowych).

Kontakt: laboratorium.ip@gmail.com

Opiekunowie:

  • dr Maria Finogenow
  • dr Monika Wróbel

Aby dokonać rezerwacji należy:

  1. sprawdzić dostępność laboratorium w wybranym przez siebie terminie – harmonogram poniżej;
  2. zgłosić się do jednego z opiekunów laboratorium z wypełnionym i podpisanym przez promotora/opiekuna naukowego formularzem „Zgody na wykorzystanie laboratorium”;
  3. z podpisanym przez opiekuna laboratorium formularzem zgłosić się do Sekretariatu IP, aby uzyskać zgodę Dyrekcji.

Pobierz formularz