mgr Adrianna Kaczuba

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • psychologia rozwojowa
 • bliskie związki emocjonalne młodych dorosłych i młodzieży
 • relacje rodzinne w kontekście emigracji zarobkowych
 • funkcjonowanie dzieci emigrujących zarobkowo rodziców
 • psychologiczne uwarunkowania seksizmu

Publikacje

 • Kaczuba, A. (w recenzji). Rola emigracji zarobkowej rodziców w kształtowaniu przekonań dziecka o sobie

 • Kaczuba, A., Janicka, I. (2018). Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych. Psychological Journal, 24, 2, 397-404. doi: 10.14691/CPPJ.24.2.397

Udział w konferencjach

 • XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 2019; Poster: Mężczyzna ambitny, męski lub feminista… O seksizmie i znaczeniu identyfikacji z płcią z perspektywy kobiet (współautor: Karolina Koszałkowska)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa”; Rzeszów, 2019; Poster: Wyjazd ojca, wyjazd matki… czyli o długotrwałych psychologicznych następstwach emigracji rodzica
 • III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”; Łódź, 2018 (udział bierny)
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”; Łódź, 2018; Referat: Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych (współautor: Iwona Janicka)
 • VIII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego; Łódź, 2018; Referat: Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (współautorzy: Monika Wróbel, Mateusz Jesionowski, Karolina Koszałkowska, Eliza Szklarska, Katarzyna Kołakowska)
 • II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”; Łódź, 2017; (organizator)
 • XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 2017; Poster: Struktura przekonań dziecka w obliczu emigracji zarobkowej rodziców – wyniki wstępnych analiz (współautor: Monika Wróbel)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Opiekun testoteki IP;
 • 2018/2019 Mentor w programie „Zdolny Uczeń – świetny Student”