mgr Adrianna Kaczuba

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • psychologia rozwoju
 • bliskie związki emocjonalne młodych dorosłych i młodzieży
 • relacje rodzinne w kontekście emigracji zarobkowych
 • funkcjonowanie dzieci emigrujących zarobkowo rodziców
 • psychologiczne uwarunkowania seksizmu

Publikacje

 • Kaczuba, A. (2020). Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 25(3), 336–352. DOI: 10.14656/PFP20200305

 • Kaczuba, A., Zwardoń-Kuchciak, O. (2020). Miłość na szkolnym korytarzu – charakterystyka romantycznych związków adolescentów z perspektywy nauczycieli i uczniów. Psychologia Wychowawcza, 59(17), 174-185. doi: 10.5604/01.3001.0014.2659

 • Kaczuba, A., Janicka, I. (2018). Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych. Psychological Journal, 24, 2, 397-404. doi: 10.14691/CPPJ.24.2.397

Udział w konferencjach

 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja”, Łódź, 2019; Referat: Uczniowie i nauczyciele – postawy wobec związków szkolnych (współautorzy: Olga Zwardoń-Kuchciak, Paulina Kowalczyk, Weronika Walis)
 • XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 2019; Poster: Mężczyzna ambitny, męski lub feminista… O seksizmie i znaczeniu identyfikacji z płcią z perspektywy kobiet (współautor: Karolina Koszałkowska)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa”; Rzeszów, 2019; Poster: Wyjazd ojca, wyjazd matki… czyli o długotrwałych psychologicznych następstwach emigracji rodzica
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”; Łódź, 2018; Referat: Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych (współautor: Iwona Janicka)
 • VIII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego; Łódź, 2018; Referat: Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (współautorzy: Monika Wróbel, Mateusz Jesionowski, Karolina Koszałkowska, Eliza Szklarska, Katarzyna Kołakowska)
 • II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”; Łódź, 2017; (organizator)
 • XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 2017; Poster: Struktura przekonań dziecka w obliczu emigracji zarobkowej rodziców – wyniki wstępnych analiz (współautor: Monika Wróbel)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Sekretarz podkomisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021
 • Opiekun testoteki IP;
 • 2018/2019 Mentor w programie „Zdolny Uczeń – świetny Student”