dr Andrzej Śliwerski

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej. Obecnie zajmuję się badaniami nad podatnością poznawczą na zaburzenia emocjonalne. W tym obszarze mieści się podatność na depresję, zaburzenia nastroju towarzyszące przełomom hormonalnym oraz podatność na tendencje samobójcze.

Projekty / granty badawcze

Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA1 DEC-2017/01/X/HS6/01890– „Negatywne przetwarzanie informacji o sobie, treści metapoznawcze i triada poznawcza jako czynniki ryzyka przedmenstruacyjnego zaburzenia dysforycznego (PMDD) – badania jakościowe” (2017)

Grant dla „Młodych naukowców” B1611800001312.02 – „PMS czy depresja w okresie późnej fazy lutealnej cyklu?” (2016)

Uczelniany Grant badawczy 545/332 – „Aktywacja negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach cyklu menstruacyjnego” (2012)

Publikacje

 • Siepsiak, M., Śliwerski A., Dragan W. (2020). Development and Psychometric Properties of MisoQuest—A New Self-Report Questionnaire for Misophonia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5):1797.

 • Śliwerski, A., Kossakowska, K., Jarecka, K., Świtalska, J., Bielawska-Batorowicz, E. (2020). The Effect of Maternal Depression on Infant Attachment: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2675.

 • Garstka, T., Śliwerski, A. (2019). Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Śliwerski, A., Bielawska-Batorowicz, E. (2019). Negative cognitive styles as risk factors for the occurrence of PMS and PMDD. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 37(3), 322-337.

 • Śliwerski, A. (2017). Rola negatywnych stylów poznawczych w zespole napięcia przedmiesiączkowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Szczepanik, R, Śliwerski, A. (2017). Obietnice bez pokrycia. Etyczne i prawne granice (nie)ujawniania informacji o przestępstwie w badaniach naukowych i psychoterapii. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1(24), 151-172.

 • Śliwerski, A., Garstka, T. (2017). Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne, Folia Psychologica, 21, 31-48.

 • Śliwerski, A. (2016). Trzy generacje terapii poznawczo-behawioralnych – rozwój i założenia teoretyczne, Folia Psychologica, 20, 5-30.

 • Śliwerski, A. (2014). Psychometric properties of the Polish version of the Cognitive Triad Inventory (CTI) – preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 47-54

 • Janicka, K., Kucharska, M., Śliwerski, A. (2011). Mnogość ról: błogosławieństwo czy przekleństwo? W: L.Golińska, E.Bielawska-Batorowicz (red.) Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Śliwerski, A. (2011). Krytyczne spojrzenie na psychodynamiczną teorię samobójstw. W: K. Korab (red.) Pseudonauka. Choroba, magia czy biznes? Warszawa: Scholar.

 • Śliwerski, A. (2010). Uwarunkowania zachowań manipulacyjnych nauczycieli. Analiza statystyczna. W: A. Wróbel (red.). Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Śliwerski, A. (2008). Wpływ informacji medialnej, na odtwarzanie pamięci zdarzeń. W: Folia Psychologica, vol 12, 55-74.

 • Śliwerski, A. (2008). Pomoc terapeutyczna w sytuacji podjęcia decyzji o samobójstwie. W: Suicydologia, 4(1), 70-76.

 • Szymańska, K., Śliwerski, A., Świeboda, M. (2007). Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych. W: Brzezińska A. (red.). Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań, Wyd. Humanitoria.

 • Śliwerski, A. (2006). Freud nie wymyślił Nietzschego. W: Studia Psychologica, Vol. 6, 2006, s. 261-282.

Udział w konferencjach

Śliwerski, A. (2017). What can we infer from children’s drawings? The 17th European Skeptics Congress (Wrocław, 22-24 września, 2017).

Bielawska-Batorowicz, E., Śliwerski, A. (2017). Negative cognitive styles as risk factors for the occurrence of PMS and PMDD. The 37th Annual Society for Reproductive and Infant Psychology Conference (York, 12-13 września, 2017).

Śliwerski, A. (2016). Zespół napięcia przedmiesiączkowego a funkcjonowanie w pracy i relacjach rodzinnych. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych” (Łódź, 28-29 listopada 2016).

Śliwerski, A., Bielawska-Batorowicz, E. (2016). Zespół napięcia przedmiesiączkowego czy depresja w późnej fazie lutealnej cyklu?. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej” (Poznań, 24-26 listopad 2016).

Śliwerski, A., Bielawska-Batorowicz, E. (2016). Uwarunkowania zespołu napięcia przedmiesiączkowego. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiecość – Męskość – Bliskie relacje” (Katowice, 12-13 październik 2016).

Śliwerski, A., Bielawska-Batorowicz, E. (2016). Negatywne style poznawcze jako element podatności na zespół napięcia przedmiesiączkowego. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” (Łódź, 8-9 kwiecień 2016).

Kossakowska, K., Śliwerski, A. (2016). Expectations, sense of competence and stress as predictors of mother-child bond. 2nd International Conference on Health and Health Psychology (Porto, Portugal, 6-9 czerwiec 2016).

Kossakowska, K., Śliwerski, A., Szczepanik, M., Woszczak, M. (2016). Psychologiczne aspekty procesu zdrowienia w przebiegu fizjoterapii – doniesienia wstępne. XXII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa „Życie bez bólu” (Zgorzelec, 18-20 marca 2016).

Śliwerski, A. (2014). Ocena własności psychometrycznych polskiej skali triady poznawczej (CTI). I ogólnopolska Konferencja pod hasłem „Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie” (Poznań, 24-25 luty 2014).

Śliwerski, A. (2012). Status naukowy technik projekcyjnych i ich wykorzystanie w diagnozie sądowej. Referat i udział w debacie, „O wylewaniu plam atramentowych z kąpieli. Różne punkty widzenia na zastosowanie testów projekcyjnych w diagnostyce” (9 maja 2012, Warszawa).

Janicka, K., Kucharska, M., Śliwerski, A. (2009) Wielość ról: błogosławieństwo, czy przekleństwo. II Ogólnopolska Konferencja Rodzina i praca w świetle wyzwań i zagrożeń w Łodzi (Łódź, 26-28 listopada 2009).

Śliwerski, A. (2009) Neuronalna podatność na samobójstwo. II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna w Gdańsku “Neuronalny świat umysłu” (Gdańsk, 15-16 maja 2009).

Śliwerski, A. (2008) Czy uszanować decyzję osób pragnących popełnić samobójstwo? XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu “Żyć godnie…” (Poznań, 24-27 września 2008)

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej