mgr Anna Józefczyk

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Podejście systemowe w psychologii rodziny

 • homeostaza systemu rodzinnego;
 • znaczenie przekazów transgeneracyjnych dla funkcjonowania diady małżeńskiej oraz postaw rodzicielskich;
 • regulacyjna rola objawów w rodzinie, w tym przewlekłych chorób somatycznych oraz psychicznych;
 • metoda genogramu.

Projekty / granty badawcze

Identyfikacja mechanizmów uruchamianych w obliczu stresu w rodzinie – adaptacja i analiza własności psychometrycznych narzędzia The Family Genogram Interview (kierownik, grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, 2016)

Family Learning in Foster Families FALEFOS (wykonawca, grant UŁ finansowany przez MNiSW, 539028-LLP- 1-2013- 1-AT- Grundtvig-GMP, 2013-2015)

Publikacje

 • Józefczyk, A. (2017). The Nuclear Family Functioning Scale (NFFS): Polish adaptation of the American model and analysis of its psychometric properties. Archives of Psychiatry and Psychotherapy.

 • Józefczyk, A. (2017). Need for Affiliation. W: V. Zeigler-Hill, T. K. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Nowy Jork: Springer.

 • Józefczyk, A. (w druku). The Effects of Stability of Uncontrollability Experiences on Cognitive Exhaustion. Psychologia Społeczna.

 • Józefczyk, A., Kołakowska, A. i Świętochowski, W. (2015). Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej. Folia Psychologica, 19, 125-140.

 • Józefczyk, A. i Świętochowski, W. (2014). Zastosowanie genogramu w empirycznych badaniach psychologicznych. W: I. Janicka i M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (str. 171-185). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencjach

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”; Łódź, 2016

Tytuł: Skala Funkcjonowania Rodziny Nuklearnej (SFR-N) – adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro”; Łódź, 2016

Współautor: Paulina Szymańska

Tytuł: Rodzeństwo dorosłych Polek i jego znaczenie w procesie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi

 • II Konferencja Psychologii Jakościowej; Katowice, 2015

Współautor: Waldemar Świętochowski

Tytuł: Genogram jako metoda służąca zrozumieniu rodziny

 • XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Łódź, 2015

Tytuł: Rodzaj deprywacji kontroli poznawczej a myślenie generatywne

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”; Łódź, 2013

Współautor: Waldemar Świętochowski

Tytuł: Zastosowanie genogramu w empirycznych badaniach psychologicznych

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Reprezentowanie polskiego zespołu podczas spotkań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu UŁ „Family Learning in Foster Families”:

30.09 – 01.10.2014 r., Siegen (Niemcy);

07-08.05.2015 r., Zagrzeb (Chorwacja);

23-24.09.2015 r., Miercurea Ciuc (Rumunia).

Nagrody i odznaczenia

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica (od 2016 r.)

Opiekun Laboratorium Psychologicznego (od 2013 r.)

Członek Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych” (2016)

Członek Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015)