dr Anna Lubrańska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychologia pracy, psychologia doradztwa zawodowego, psychologia organizacji i zarządzania, problematyka aktywności zawodowej starszych pracowników, szkolenia w praktyce ZZL

Publikacje

 • Lubrańska, A. (2020). Klimat organizacyjny a przywiązanie do organizacji w aspekcie różnic wiekowych. W: A. Rogozińska-Pawełczyk, J. Cewińska, A. Lubrańska, P. Oleksiak, M. Striker (red.), Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji (s. 77-92). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Lubrańska, A. (2019). Dyskryminacja ze względu na wiek w aspekcie praktyk organizacyjnych i zarządzania wiekiem. W: M. Muszyński, E. Dubas (red.), Starość w nurcie życia. Refleksje nad starością. Tom 2. (s. 73-93). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Lubrańska, A. (2018). Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Lubrańska, A. (2018). Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Lubrańska, A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2, rozszerzone. Warszawa: Difin.

 • Lubrańska, A. (2017). Intergenerational Differences in Organizational Commitment. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVIII, z. 11, cz. 2, 211-225.

 • Lubrańska, A. (2017). Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(114), 105-117.

 • Lubrańska, A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2, rozszerzone. Warszawa: Difin.

 • Lubrańska, A. (2017). Satysfakcja z życia i z pracy w aspekcie uelastycznienia zatrudnienia. Polityka Społeczna, 7(520), 23-29.

 • Lubrańska, A. (2017). Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(114), 105-117.

 • Lubrańska, A. (2017). Satysfakcja z życia i z pracy w aspekcie uelastycznienia zatrudnienia. Polityka Społeczna, 7(520), 23-29.

 • Lubrańska, A. (2016). Polityka emerytalna jako element zarządzania wiekiem – teoria i praktyka. Polityka Społeczna, 4, 14-22.

 • Lubrańska, A. (2016). Wartości zawodowe – różnice międzypokoleniowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4(110), 81-94.

 • Lubrańska, A. (2016). Wypalenie zawodowe – czy wiek ma znaczenie? Różnice międzypokoleniowe w obrazie wypalenia zawodowego. Humanizacja Pracy, 1(283), 45-58.

 • Lubrańska, A. (2016). Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4(110), 67-80.

 • Lubrańska, A. (2016). Wartości cenione w pracy zawodowej – różnice międzypokoleniowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4(110), 81-94.

 • Lubrańska, A. (2016). Zdrowie w pracy – aspekt organizacyjny i jednostkowy. Humanizacja Pracy, 3(285), 63-81.

 • Lubrańska, A. (2015). Rozwój zawodowy pracowników w aspekcie aktywności własnej jednostki i starań organizacji. Edukacja Dorosłych, 2(73), 89-105.

 • Lubrańska, A. (2015). Szkolenia jako istotny element zarządzania wiekiem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 3, cz. III, 177-191.

 • Lubrańska, A. (2015). Organizacja pracy i polityka personalna w polskich firmach w ocenie przedstawicieli różnych grup wiekowych. Społeczeństwo i Edukacja, 1(16), 203-214.

 • Lubrańska, A. (2014). Klimat organizacyjny a realizacja wartości zawodowych. W: Janicka, I., Znajmiecka-Sikora, M. (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 233-247). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Lubrańska, A. (2014). Klimat organizacyjny jako wyznacznik polityki szkoleniowej. W: Kucęba, R., Kulej-Dudek, E., Pypłacz, P., Smoląg, K. (red.), Koncepcja zarządzania współczesnymi organizacjami. Monografia (s. 31-41). Częstochowa: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

 • Lubrańska, A. (2014). Klimat organizacyjny jako predyktor zdrowia psychicznego pracowników. Humanizacja Pracy, 4(278), 117-132.
  Lubrańska, A. (2014). Klimat organizacyjny jako wyznacznik emocjonalnych doświadczeń pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (96), 109-124.
  Lubrańska, A. (2014). Konflikt rodzina-praca i praca-rodzina w aspekcie różnic międzypłciowych i międzypokoleniowych. Medycyna Pracy, 65(4), 521-533.

 • Lubrańska, A. (2013). Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczanie wypalenia zawodowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(5), 167-182.

 • Lubrańska, A. (2012). Środowisko pracy a wypalenie zawodowe – analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań reprezentantów różnych obszarów aktywności. Folia Psychologica, 16, 35-45.

 • Lubrańska, A. (2011). Klimat organizacyjny a wypalenie zawodowe. Medycyna Pracy, 62(6), 623-631.

 • Lubrańska, A. (2008). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Difin.

 • Lubrańska, A. (2008). Wiek a gotowość do zmiany. W: Golińska, L., Dudek, B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 157-167). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencjach

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”, 15-16.11.2013, Łódź, organizator Konferencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł wystąpienia: Klimat organizacyjny a realizacja wartości zawodowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”, 03.04.2014, Częstochowa, organizator Konferencji: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, tytuł wystąpienia: Klimat organizacyjny jako wyznacznik polityki szkoleniowej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny – Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie?”, 29.-30.04.2014, Gdańsk, organizator Konferencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, tytuł wystąpienia: Konflikt praca-rodzina i rodzina-praca w aspekcie wieku, płci i warunków pracy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Management Congress „Międzykulturowy wymiar psychologii biznesu” organizator Konferencji: Społeczna Akademia Nauk, Clark University, 20.11.2014 Łódź, tytuł wystąpienia: Szkolenia jako istotny element zarządzania wiekiem. Teoria i praktyka.

Ogólnopolska Konferencja Nauk Społecznych i Humanistycznych „Zakres współpracy na rzecz rozwoju problematyki starzenia się społeczeństwa”, organizator: Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, 19.06.2015, Katowice

Tytuł wystąpienia: Organizacja pracy i polityka personalna w polskich firmach w ocenie przedstawicieli różnych grup wiekowych

XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, organizator: Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 03-06.09.2015, Łódź

Tytuł wystąpienia: Zespoły zróżnicowane wiekowo w polskich firmach – teoria i praktyka

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Zakład Psychologii Wydziału Nauk Społecznych), SWPS Uniwersytet Humanistyczno Społeczny (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), Uniwersytet Opolski (Instytut Psychologii), 15-16.10.2015, Sopot

 1. Tytuł wystąpienia: Wypalenie zawodowe w organizacji
 2. Tytuł wystąpienia: Jakość życia i stan zdrowia psychicznego a czasowe zaangażowanie w pracę w kontekście różnic międzypokoleniowych (współautor: dr Katarzyna Biegańska, UŁ)

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro”, organizator: Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, 08-09.04.2016, Łódź

 1. Tytuł wystąpienia: Konflikt rodzina-praca i praca-rodzina wśród kobiet w różnych okresach dorosłości
 2. Tytuł wystąpienia: Kobieta-wolontariusz – motywy, wartości, źródła satysfakcji i stresu (współautor: Ewa Zawira, UŁ)
 3. Przewodniczenie sesji naukowej: Relacje w systemie rodzinnym

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym”, organizator: Społeczna Akademia Nauk, 21-22.04.2016, Łódź

 1. Tytuł wystąpienia: Kadra kierownicza wobec zarządzania wiekiem

 

II Zjazd Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizator: SWPS Uniwersytet Humanistyczno Społeczny i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, 19-20.05.2016, Sopot

 1. Tytuł wystąpienia: Klimat organizacyjny a polityka wiekowa
 2. Tytuł wystąpienia: Klimat organizacyjny a wypalenie zawodowe w aspekcie różnic międzypokoleniowych

 

Łódzkie Dni Gerontologii 2016, organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej, 9-10.06.2016, Łódź

Tytuł wystąpienia: Późna dorosłość – aspekty psychologiczne

 

II Konferencja Gerontologiczna, Refleksje nad starością, „Starość w nurcie życia” organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, 23-24.09.2016, Łódź

Tytuł wystąpienia: Dyskryminacja ze względu na wiek w płaszczyźnie organizacyjnej

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”, organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Instytut Psychologii, 28-29.11.2016, Łódź

 1. Tytuł wystąpienia: Konflikt rodzina-praca i praca-rodzina w aspekcie klimatu organizacyjnego i praktyk zarządzania
 2. Tytuł wystąpienia: Doświadczanie konfliktu rodzina-praca i praca-rodzina wśród pracujących wolontariuszy – różnice międzypłciowe i międzypokoleniowe (współautor: Ewa Zawira, UŁ)

Lubrańska, A., Piechowska, M., 2017, Późna dorosłość w perspektywie jakości życia, satysfakcji z życia i retrospektywnej satysfakcji z pracy, XI Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu: Biografia i badanie biografii „Stałość i zmienność w biografii. Konteksty uczenia się”, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Lubrańska, A., 2017, Przywiązanie do organizacji w kontekście różnic międzypokoleniowych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania”, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa

Lubrańska, A., Zawira, E., 2018, Wolontariat jako przykład „bycia” i/lub „stawania się” w okresie późnej dorosłości, III Konferencja Gerontologiczna z cyklu „Refleksje nad starością. Być i Stawać się w starości”, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Lubrańska, A., 2018, Konflikty ról a polityka organizacyjna – perspektywa pokoleniowa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Lubrańska, A., 2018, Przywiązanie do organizacji – perspektywa jednostkowa i organizacyjna, Konferencja Naukowa „Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek”, organizator: Uniwersytet Łódzki, Łódź

Członkostwo towarzystw naukowych

Członek Rady Programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, od 2019

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego przyznana za cykl publikacji poświęconych klimatowi organizacyjnemu (2015) oraz za cykl publikacji zatytułowanych „Sytuacja współczesnego pracownika postawionego wobec wyzwań i wymagań dynamicznego rynku pracy” (2016)

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (2017) przyznana za osiągnięcia naukowe w okresie 2013-2017

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2018) przyznana za podręcznik: Lubrańska, A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2, rozszerzone. Warszawa: Difin.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego przyznana za cykl publikacji  (2019) pt. „Różnice międzypokoleniowe w zakresie współczesnego funkcjonowania zawodowego i pozazawodowego – aspekty indywidualne i organizacyjne”.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Od 2011 roku Kierownik i koordynator merytoryczno-organizacyjny Podyplomowych Studiów w Instytucie Psychologii „Psychologia w Zarządzaniu”

W Instytucie Psychologii WNoW osoba odpowiedzialna za współpracę z programem PLAGIAT, procedurę antyplagiatową stosowaną wobec przygotowywanych prac magisterskich