dr Bartosz Żukowski

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • nowożytna i współczesna filozofia umysłu
 • kognitywistyczna, formalnologiczna i semiotyczna analiza semantyki języka naturalnego

Projekty / granty badawcze

 • Niezauważona rewolucja. Wczesnonowożytny konstruktywizm Richarda Burthogge’a, grant NCN SONATA 10, 2015/19/D/HS1/01013, kierownik, 2016-2018.
 • Aktualność i praktyczne znaczenie filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, grant MNiSW, N N101 249434 (kierownik: dr hab. Andrzej M. Kaniowski), wykonawca, 2010-2011.

Publikacje

 • Żukowski, B. (2017). “Il n’y a pas de hors-texte”. Semantyka intralingwistyczna i jej filozoficzne oraz kognitywistyczne konsekwencje. W: U. Eco, A. Gałkowski, K. Pietrych (red.). Semiotyka w komunikacji i kulturze, Łódź: Wydawnictwo UŁ (w druku).

 • Żukowski, B., Łukowski, P. (2016). Istota zjawiska tradycji – podejście strukturalno-logiczne. W: E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha (red.). Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji rokiem Kolbergowskim, Łódź, 53-66.

 • Żukowski, B. (2015). Między Kartezjuszem a Berkeleyem. Zapomniany rozdział z dziejów brytyjskiej filozofii Wczesnonowożytnej. Roczniki filozoficzne, 63 (1), 101-115.

 • Żukowski, B. (2015). Kultura – utwór na chór i orkiestrę. Muzyka jako organon strukturalnej analizy mitów. W: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.). Festiwal Filozofii. T. 7: Filozofia i muzyka, Olsztyn, 245-255.

 • Żukowski, B., Grothe, M. (2015). Short- and long-term social interactions from the game theoretical perspective: A cognitive approach. W: P. Łukowski, A. Gemel, B. Żukowski (Eds.). Cognition Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Łódź – Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press, 181-191.

 • Żukowski, B., Gemel, A. (2015). Semiotics, signaling games and meaning. W: P. Łukowski, A. Gemel, B. Żukowski (Eds.). Cognition Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Łódź – Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press, 137-152.

 • Żukowski, B., Łukowski, P., Gemel, A. (Eds.) (2015). Cognition Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science. Łódź – Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press.

 • Żukowski, B. (2014). Między istotą a istnieniem. Metateoretyczna analiza dziejów metafizyki. W: A. Gemel, A. Lewandowski, Z. Markiewicz (red.). Nietzsche seminarium. T. 6: Nietzsche a problem metafizyki, Łódź: Wydawnictwo Officyna, 23-30.

 • Żukowski, B. (2014). Analiza szczególnego przypadku sprzeczności w logice klasycznej z implikacją treściową. Studia Philosophica Wratislaviensia, 4, 91-105.

 • Żukowski, B., Łukowski Ł. (2014). Zasady tzw. „prawdy materialnej” i „prawdy formalnej”. Analiza logiczno-filozoficzna i przeglądowa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 73, 49-61.

 • Żukowski, B. (2014). Semantyczne aspekty instrumentalistycznych koncepcji rozwoju nauki. W: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.). Festiwal Filozofii. T. 6: Oblicza współczesności, Olsztyn 2014, 567-577.

 • Żukowski, B. (2014). George Berkeley. Siris. Ruch Filozoficzny, 71(2), 213-217.

 • Żukowski, B. (2013). Realitas formalis/realitas obiectiva. Paradoks Kartezjańskiego reprezentacjonizmu. Studia z Historii Filozofii, 2(4), 127-137.

 • Żukowski, B. (2012). Problem intersubiektywności przedmiotu poznania w immaterializmie George’a Berkeleya. Ruch Filozoficzny, 69(2), 227-242.

 • Żukowski, B. (2012). Esse est percipi? Metafizyka idei George’a Berkeleya. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

 • Żukowski, B. (2011). Analiza lingwistyczna egzystencjalnej doktryny Berkeleya. Diametros 30, grudzień, 93-108.

 • Żukowski, B. (2009). Metafizyczne uwarunkowania immaterializmu Berkeleya. Ruch Filozoficzny, 66(3), 453-469.

 • Żukowski, B. (2009). Antropologia poststrukturalna. Nowa Krytyka, 22-23, 405-413.

 • Żukowski, B. (2007). Nietzsche – ekstremalna filozofia języka? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 19-20, 45-56.

 • Żukowski, B. (2005). Rewolucja w strukturze? Edukacja Filozoficzna, 39, 279-283.

 • Żukowski, B. (2005). Jürgen Habermas Symposium. Principia. Ekspres Filozoficzny, 37, 49.

 • Żukowski, B. (2004).Poetyka doświadczenia. Edukacja Filozoficzna, 37, 441-445.

 • Żukowski, B. (2004). Czego pomyśleć nie możemy. Edukacja Filozoficzna, 38, 363-368.

 • Żukowski, B. (2003). Apologia irracjonalności. Edukacja Filozoficzna, 35, 413-419.

Udział w konferencjach

Ogólnopolska konferencja naukowa Fenomenologia i epistemologia, 31.05.2008, Uniwersytet Łódzki, referat: Semantyka transcendentalna.

Ogólnopolska konferencja naukowa Spór realizm-idealizm w filozofii współczesnej, 29.05.2009, Uniwersytet Łódzki, referat: Metafizyczne założenia idealizmu Berkeleya.

Sesja Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 26.11.2009, Uniwersytet Łódzki, referat: Status metafizyczny Berkeleyowskiej idei. Czy Berkeley był realistą?

Ogólnopolska konferencja naukowa Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie, 21.06.2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Problem intersubiektywności przedmiotu poznania w immaterializmie George’a Berkeleya.

Ogólnopolska konferencja naukowa: Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje, 18-19.06.2012, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat (18.06.2012): Realitas formalis/realitas obiectiva. Paradoks Kartezjańskiego reprezentacjonizmu.

Międzynarodowa konferencja naukowa International Berkeley Conference: The 300th Anniversary of the Publication of Three Dialogues between Hylas and Philonous”, 19-22.08.2013, International Berkeley Society – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat (20.08.2013): The Alleged Realism of Berkeley’s Philosophy.

Filosofiska Föreningen Lund (The Philosophical Society of Lund), 20.03.2013, Lund (Szwecja), referat: Berkeley’s Inevitable Idealism.

Higher Seminar in Practical Philosophy, Department of Philosophy, Lund University, Szwecja, 04.04.2013, referat: Logical Paradoxes and Practical Reasoning.

Ogólnopolska konferencja naukowa: Festiwal Filozofii. VI edycja, 10-13.09.2013, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, referat (12.09.2013): Semantyczne aspekty instrumentalistycznych koncepcji rozwoju nauki.

Ogólnopolska konferencja naukowa Filozofia XVII w. – jej źródła i kontynuacje, 17-18.06.2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, referat (17.06.2014): Angielscy malebranchianie – brakujące ogniwo w badaniach nad rozwojem brytyjskiej filozofii postkartezjańskiej.

Ogólnopolska konferencja naukowa Festiwal Filozofii. VII edycja, 3-6.09.2014, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, referat (5.09.2014): Kultura – utwór na chór i orkiestrę. Muzyka jako organon strukturalnej analizy mitów.

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego: Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące, 15-27.09.2014, Uniwersytet Szczeciński, referat (26.09.2014): Problem wartości logicznej performatywów w kontekście kognitywistycznej analizy języka naturalnego.

Ogólnopolska konferencja naukowa Nowe czytanie tradycji w roku Kolbergowskim, 8-11.10.2014, Uniwersytet Łódzki, referat (9.10.2014): Istota zjawiska tradycji – podejście strukturalno-logiczne (z P. Łukowskim).

Międzynarodowa konferencja naukowa International Semiotic Conference: Sign – Thought – Word – Work, 24-27.05.2015, Uniwersytet Łódzki, referat (27.05.2015): „Il n’y a pas de hors-texte…” Semantyka intra-lingwistyczna i jej filozoficzno-lingwistyczne konsekwencje.

Ogólnopolska konferencja naukowa: Filozofia XVII w. – jej źródła i kontynuacje, 16-17.06.2015, Uniwersytet w Białymstoku, referat (17.06.2015): Niezauważona rewolucja. Krytyczny idealizm Richarda Burthogge’a.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Philosophy and Disagreement: Early Modern Perspectives, Tartu-Toruń Workshop, 10-11.09.2015, University of Tartu, Tartu, Estonia, referat (11.09.2015): The Hidden Debate. Problem of Universals in Early Modern Philosophy.

X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19.09.2015, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, referat (16.09.2015): „Mundus mentalis” Dwie linie rozwoju postkartezjańskiego idealizmu brytyjskiego.

II Toruńskie Warsztaty Berkeleyowskie Berkeley and the Esse is Percipi Principle, 16-17.10.2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat (16.10.2015): On What There Is (In Mind). The ‘Esse is percipi’ Principle and Its Ontological Commitments.

Ogólnopolska konferencja naukowa Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej – człowiek wśród ludzi, 6-7.11.2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat (7.11.2015): Metafizyka samotności. Autorefleksja jako źródło społecznego upodmiotowienia u progu Oświecenia.

Międzynarodowa konferencja naukowa International Berkeley Conference, 6.04.2016, Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima, Izrael, referat: Berkeley and Collier. A Case of Fortunate Similarity; przewodniczenie obradom plenarnym 07.04.2016.

Międzynarodowa Konferencja  Berkeley, Kant, and Modern Philosophical Debates, 27-29.10.2016, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Secondary Qualities – Primary Issue. The Gradual Subjectivization of Sense Perception from Galileo to Berkeley.

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i Humanistycznych w Polsce?, 24-25.11.2016, Toruń, komunikat w dyskusji panelowej System grantowy dla NSH – rola zreorganizowanego NPRH w reformie NSH w Polsce.

Międzynarodowa konferencja naukowa Self-Consciousness and Rationality: Interdisciplinary approaches, 17-19.05.2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Richard Burthogge and the Discovery of the Active Mind.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze, 22-24.05.2017, Uniwersytet Łódzki, referat: „In an Absolute Relationship to the Absolute”. The Reformation and the Origins of Modern Subjectivity.

Ogólnopolska konferencja naukowa Filozofia XVII wieku. Źródła-Inspiracje-Kontynuacje. Klasycy filozofii XVII wieku i ich współczesna recepcja, 28-29.06.2017, Akademia Ignatianum, Kraków, referat:  Dwie twarze idealizmu i jego siedemnastowieczne korzenie.

Międzynarodowa konferencja naukowa Second Budapest Seminar in Early Modern Philosophy. Personal Identity and Self-Interpretation, 26-27.10.2017, Eötvös Loránd University, Budapeszt, referat: Richard Burthogge’s Theory of Mind.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

 • Research Fellow, Department of Philosophy, Lund University, Sweden, marzec – kwiecień 2013.
 1. Wykład Berkeley’s Inevitable Idealism na zaproszenie Filosofiska Föreningen Lund (The Philosophical Society of Lund), Szwecja, 20.03.2013.
 2. Wykład Logical Paradoxes and Practical Reasoning, Higher Seminar in Practical Philosophy, Department of Philosophy, Lund University, Szwecja, 04.04.2013.
 • Krótkie wyjazdy badawcze: Nowy York, Londyn, Bruksela, Tartu, Jerozolima.

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, od 2014.
 • International Berkeley Society, od 2013.
 • Filosofiska Föreningen Lund (The Philosophical Society of Lund), od 2013.

Nagrody i odznaczenia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców, 2014-2017.
 • Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 • Praca doktorska nagrodzona wyróżnieniem Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce, 2005-2006.
 • Medal „Za Chlubne Studia” przyznany uchwałą Senatu Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego, 2006.
 • Listy Gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, czterokrotnie 2002-2005.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Opiekun Koła Naukowego Kognitywistyki, Uniwersytet Łódzki, od 2013.
 • Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, sekretarz redakcji, 2005-2006.