dr Edyta Łoboda Świątczak

  • E-mail: edytals@interia.pl
  • Numer pokoju: 214
  • Telefon służbowy: 42 66 555 99
  • Stanowisko: adiunkt

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Główne kierunki badań

– analiza wyznaczników wyboru stylu sprawowania władzy w relacjach z pracownikami – badania menedżerów różnych typów organizacji oraz  grupy przedsiębiorców

– analiza relacji między modelami władzy a sukcesem przedsiębiorczym

-uwarunkowania deinfluentyzacji (gotowości do świadomego pozbawiania się wpływu w relacjach z podwładnymi)

-analiza relacji między przywiązaniem do organizacji a modelami sprawowania władzy

Wcześniejsze badania:

– weryfikacja stereotypowego wizerunku kobiet pełniących funkcje menedżerskie – analiza modeli  sprawowania władzy i gotowości do deinfluentyzacji

– opracowanie psychometryczne Skali Władzy Społecznej B.Ravena w adaptacji   Z. Zaleskiego

Publikacje

Brak danych

Udział w konferencjach

Łoboda-Świątczak E. Umiejętność świadomego redukowania własnego  wpływu i strategie władzy w układzie przełożony-podwładny a przywiązanie do organizacji. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca, 28-29.11. 2016r., Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Łoboda-Świątczak E.  Kobiece i męskie wzorce przywiązania do organizacji a strategie sprawowania władzy . II ogólnopolska Konferencja Nauka i Zarządzanie, 24-25.11. 2016r, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Łoboda-Świątczak . Polskie szefowe – jakie są. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polki – wczoraj, dziś i jutro, 8-9.04. 2016r.,  Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Łoboda-Świątczak E., Biegańska K. Deinfluentyzacja i strategie władzy w układzie przełożony-podwładny a przywiązanie  do organizacji pracowników i menedżerów.  I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, 29-30.X. 2015.,  Instytut Psychologii  Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Biegańska K., Łoboda-Świątczak E. Gotowość do pozbawiania się wpływu w organizacji a stres i uciążliwość pracy wśród przedsiębiorców i menedżerów XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 3-6.IX.2015r., Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki, Łódź

Łoboda-Świątczak E., Janson M., „Sprawowanie władzy w warunkach kryzysu – możliwości i zagrożenia”III Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym, 14-15.11.2013, Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice

Łoboda-Świątczak, E.., Janson M., Biegańska K. „Kryzys gospodarczy jako społeczny kontekst wyboru strategii sprawowania władzy” III Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym, 14-15.11.2013, Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice