mgr Joanna Paszkowska-Rogacz

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Moje dotychczasowe zainteresowania naukowe wiązały się z aspektami relacji człowiek-zwierze i dotyczyły wpływu obcowania ze zwierzęciem na funkcjonowanie psychiczne człowieka, relacji pomiędzy cechami człowieka i zwierzęcia oraz  satysfakcją z pracy z koniem,  a także specyfiką przywiązania jakie tworzy się pomiędzy przedstawicielami odrębnych gatunków.

Oprócz pracy dydaktycznej pracuje jako terapeuta i jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim

Publikacje

Brak danych

Udział w konferencjach

  • Style uczenia się a osobowość zawodowa osób dorosłych (XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Bydgoszcz, 18-21.09.2014) – prezentacja plakatu;
  • The relationship between human and equine temperamental and personality traits and rider’s satisfaction with work with horses. (XXVIII Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej; Paryż, 8-13.07.2014) – wystąpienie oraz prowadzenie sesji tematycznej;
  • Personalities Versus Learning Style. (XIII Europejski Kongres Psychologiczny (Sztokholm, 9-12.07.2013)- prezentacja plakatu;

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne