dr hab. Joanna Miniszewska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych somatycznie (m.in. psychoonkologia, psychodermatologia), psychotanatologia. Terapia poznawczo-behawioralna (w tym Terapia Schematów), zastosowanie interwencji poznawczo-behawioralnych w odniesieniu do osób chorych somatycznie.

Publikacje

 • Chodkiewicz, J., Talarowska, M., Miniszewska, J., Nawrocka, N., Bilinski, P. (2020). Alcohol Consumption Reported during the COVID-19 Pandemic: The Initial Stage. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4677. https://doi.org/10.3390/ijerph17134677

 • Talarowska, M., Chodkiewicz, J., Nawrocka, N., Miniszewska, J., Biliński, P. (2020). Mental Health and the SARS-COV-2 Epidemic—Polish Research Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7015; https://doi.org/10.3390/ijerph17197015.

 • Miniszewska, J. (2020). Zmaganie się dziecka z chorobą. W: Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska L., Borkowska, A. (red). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, PWN: Warszawa.

 • Miniszewska, J. (2019). Bycie z chorobą- Przystosowanie do wybranych przewlekłych chorób somatycznych z perspektywy psychologii pozytywnej i koncepcji poznawczych. Wydawnictwo UŁ: Łódź.

 • Kędzierska, B.& Miniszewska, J. (2018). Strata perinatalna – poczucie winy w medycynie perinatalnej, W: M. Rutkowska, S. Szczepanik (red.). Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia. 353-364, PZWL: Warszawa.

 • Ograczyk, A., Miniszewska, J., Pietrzak, A.& Zalewska-Janowska, A. (2017). Sense of coherence as a protective factor in chronic urticaria, Advances of Dermatology and Allergology; XXXIV, 2, 168-173.

 • Chodkiewicz, J. Miniszewska, J., Strzelczyk, D. & Gąsior, K. (2017). Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników. Psychiatria Polska, 40, 1-13.

 • Miniszewska, J., Kogut K. (2016). Social competence and the need for approval and life satisfaction of women with excess body weight and women of normal weight – preliminary report. Current Problems of Psychiatry, 17(2): 110-117. DOI: 10.1515/cpp-2016-0013.

 • Adamska M., Miniszewska J. (2016). Determinants of acceptance of an illness in the case of patients suffering from psoriasis treated in the hospital and outpatient clinic settings. Health Psychology Report, 4(1), 54-64.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2016). Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16 (1), 33 –37. DOI: 10.15557/PiPK.2016.0006.

 • Chodkiewicz J. Miniszewska J., Strzelczyk D., Gąsior K. (2016). Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników. Psychiatria Polska, 40, 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/59448.

 • Miniszewska, J., Kręciejewska, E. & Szymańska-Garbacz, E. (2016). The belief of control and engagement in health related behaviours in the groups of adolescents with type 1 diabetes and excess body weight. Clinical Diabetology, 5 (5), 152-158. DOI: 10.5603/DK.2016.0027

 • Miniszewska, J., Kogut, K. (2016). Social competence and the need for approval and life satisfaction of women with excess body weight and women of normal weight – preliminary report. Current Problems of Psychiatry, 17(2), 110-117. DOI: 10.1515/cpp-2016-0013.

 • Adamska, M.& Miniszewska, J. (2016). Determinants of acceptance of an illness in the case of patients suffering from psoriasis treated in the hospital and outpatient clinic settings. Health Psychology Report, 4 (1), 54-64.

 • Chodkiewicz, J. & Miniszewska, J. (2016). Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16 (1), 33 –37. DOI: 10.15557/PiPK.2016.0006.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi GFER. Psychiatria Polska, 49(1):95–105. DOI: 10.12740/PP/22448.

 • Miniszewska J., Chanduszko-SalskaJ., Ograczyk A. ZalewskaA. (2015). Characteristics and assessment of stress management workshop for psoriasis patients. Current Problems of Psychiatry. 16(1): 55-59.

 • Adamska M., Juczyńska K., Miniszewska J. (2015) Perception of the disease as determinant of illness acceptance in patients with psoriasis. Current Problems of Psychiatry,16(1): 26-37.

 • Chodkiewicz, J. & Miniszewska, J. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi GFER. Psychiatria Polska, 49 (1), 95–10

 • Miniszewska, J. (2015). Psychodermatology from the perspective of a psychologist. Health Psychology Report, 3(4), 269-280

 • Miniszewska, J., Chanduszko-Salska, J., Ograczyk, A., Zalewska, A. (2015). Characteristics and assessment of stress management workshop for psoriasis patients. Current Problems of Psychiatry, 16(1), 55-59

 • Adamska, M., Juczyńska, K. & Miniszewska, J. (2015) Perception of the disease as determinant of illness acceptance in patients with psoriasis. Current Problems of Psychiatry,16, 1,26-37

 • Miniszewska J., Adamska M. (2014). Przekonania na temat zdrowia i choroby a akceptacja ograniczeń wynikających z przewlekłej choroby somatycznej na przykładzie osób z łuszczycą. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 202–212.

 • Rychter A. Góra-Tybor J. Miniszewska J (2014). Klasyfikacja barier stojących na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. Acta Haematologica Polonica, 45, 1, 45-48

 • Rychter A.. Góra-Tybor J. Miniszewska J (2014). Znaczenie relacji lekarz-pacjent dla procesu terapeutycznego chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. Przegląd Lekarski, 71,5, 289-295.

 • Kręciejewska E., Miniszewska J. (2014). Podmiotowe determinanty zachowań zdrowotnych
  wśród dzieci i młodzieży z cukrzycą typu.
  Szewczyk L., Kulik A. (red). 39-53, Lublin 2014.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2014). Ból psychiczny a występowanie myśli i tendencji samobójczych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (1), p. 37–42. DOI: 10.15557/PiPK.2014.0004.

 • Ograczyk A.,Miniszewska J., Kepska A., Zalewska A. (2014). Itch, disease coping strategies and quality of life in psoriasis patients. Postępy Dermatologii i Alergologii, XXXI, 5: 299–304.

 • Miniszewska J., Juczyński Z., Ograczyk A., Zalewska A. (2013) Health-related Quality of Life in Psoriasis: Important Role of Personal. Resources. Acta Dermo Venereologica, 93: 551–556.

 • Miniszewska J. Chodkiewicz (2013). Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w świetle psychologicznej koncepcji stresu – implikacje praktyczne i nowe kierunki badań. Przegląd Lekarski, 69,6, 253-259.

 • Miniszewska J. (2013) Jakość życia osób chorych na łuszczycę – rola czynników psychologicznych. Psychologia Jakości Życia, 12, 1.

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J., Ograczyk A., Zalewska A. (2013). Optimism as a predictor of health related quality of life in psoriatics. Postępy Dermatologii i Alergologii, XXX, 2: 91–95

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J., Ograczyk A., Zalewska A. (2013). Optimism as a predictor of health related  quality of life in psoriatics. Postępy Dermatologii i Alergologii, XXX,2,91-95.

 • Ogińska-Bulik N., Miniszewska J. (2012). Zdrowie w cyklu życia człowieka. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Ograczyk. A, Malec J. Miniszewska J. Zalewska A. (2012). Psychological aspects of atopic dermatitis and contact dermatitis: stress coping strategies and stigmatization. Postępy Dermatologii i Alergologii, 1, XXIX, 1: 14?18.

 • Świnoga M., Kłos M,  Miniszewska J., Zalewska-Janowska A. (2012). Comparison of the quality of life between dermatological and allegro-dermatological patients. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXIX, 2: 69?73.

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J., Zalewska-Janowska A. (2012). Jakość życia w zdrowiu i chorobie – czym jest, jak i po co ją oceniać. Przegląd Lekarski, 69,6, 243-249.

 • Miniszewska J., Paul-Kańska J., A. Zalewska (2012). Akceptacja przewlekłej choroby somatycznej (na przykładzie chorych na łuszczycę i astmę). Czy przekonanie o posiadaniu wpływu na własne zdrowie zawsze pomaga? W: N. Ogińska- Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka. Łódź:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Miniszewska J. (2011) Jakość życia i poziom zasobów osobistych u osób chorych na łuszczycę. W: Rzepa T., Szepietowski J. Żaba R. (red.). Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry,52-64. Wrocław: Cornetis

 • Hawro T., Miniszewska J, Zalewska A. (2011) Jakość życia i stygmatyzacja a nasilenie zmian skórnych i świądu u osób chorych na łuszczycę. W: Rzepa T., Szepietowski J. Żaba R. (red.). Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, 42-51. Wrocław: Cornetis

 • Miniszewska J, Walęcka-Matyja K, .Zalewska A. (2011). Osobowościowe korelaty akceptacji choroby w łuszczycy i hemofilii (doniesienie wstępne). W: Rzepa T., Szepietowski J. Żaba R. (red.). Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, 35-41. Wrocław: Cornetis

 • Miniszewska J. (2010). Psychologiczne aspekty chorób skóry ? psychodermatologia, W: E. Zasępa (red.) Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich ? w teorii i badniach, 230-244, Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Miniszewska, Chanduszko-Salska, Zalewska. (2010). Przeżywane emocje w grupie osób z podwyższoną masą ciała i chorych na łuszczycę – związki z wybranymi przekonaniami i oczekiwaniami. W: M. A. Basińska, A. Ratajska (red.). Psychosomatyka. Problemy i kierunki badań, 131-150. Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst.

 • Cykl poradników dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”:
  • Psoriadnik- Łuszczyca a psychika
  • Psoriadnik – Łuszczyca a relacje między ludźmi
  • Prosriadnik – łuszczyca i dziecko

 • Haduch I., Hawro T., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Sysa-Jędrzejowska A.,  Zalewska A. (2008). Wsparcie społeczne a ogólny stan zdrowia psychicznego chorych na łuszczycę. Dermatologia Kliniczna, 10, 1, 9-13.

 • Kulczycka L; Sysa-Jedrzejowska A, Zalewska A, Miniszewska J, Robak E. (2008). Quality of life and socioeconomic factors in Polish patients with systemic lupus erythematosus. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology;22(10):1218-26.

 • Zalewska A., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Narbutt J. (2007). Acceptance of  chronic illness in psoriasis vulgaris patients. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology,21,2, 235- 242.

 • Chodkiewicz J, Salamon M., Miniszewska J., Woźniacka A. (2007). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób chorych na trądzik różowaty, Przegląd Lekarski, 64,(12),997-1001.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2007). Psyche i soma- od emocji do choroby somatycznej, Remedium,12, 178, 1-3.

 • Hawro T., J. Miniszewska, J, Chodkiewicz, A. Sysa-Jedrzejowska, A. Zalewska. (2007). Lęk i depresja a wsparcie społeczne u chorych na łuszczycę.  Przegląd Lekarski 64 (9)568-571.

 • Miniszewska J., Juczyński Z., Sysa-Jędrzejowska A., Zalewska A., Woźniacka A. (2006).Wyznaczniki jakości życia chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Przegląd Lekarski, 63,4, 118-190.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2006) Aktualne zastosowania i perspektywy rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej. Psychiatria Polska,2,279-290.

 • Janowski P., Miniszewska J., Zalewska A. (2006). Coping strategies in psioriasis patients[w:] A. Katsambas (red.) From Hipocrates to Modern Dermatology. 15th EADV Congress, 315-319, MEDIMOND.

 • Miniszewska J. (2005). Ująć miecz Damoklesa [w:] Krzemionka -Brózda D., Mariańczyk K., Swieboda- Toborek L. (red.). Siły, które pokonają raka. Wiara, nadzieje, zdrowie. Kielce: Charaktery.

 • Miniszewska J. (2004). Stres a choroby skóry. Zeszyty Naukowe WSHE,1(44), 39-46.

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J., Zalewska A. (2004). Psychodermatologia- nowe wyzwanie dla psychologii. Nowiny Psychologiczne,3, 21-30.

 • Zalewska A., Miniszewska J., Woźniacka A., Juczyński Z., Sysa-Jędrzejowska A. (2003), Radzenie sobie z chorobą a jakość życia pacjentów z łuszczycą zwykłą. Badania pilotażowe. Przegląd Dermatologiczny, 2,267-272

 • Miniszewska J., Chrystowska- Jabłońska B. (2002). Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową a jakość życia. Psychoonkologia 4/2002, 89-94.

 • Miniszewska J. (2002).Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie własnej skuteczności u chorych z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych i wewnętrznych. Zeszyty Naukowe WSHE, 1(21)/2002, 17-23, Łódź.

Udział w konferencjach

2015

Miniszewska J., Narzekalak E., Chilińska E., Górczak P. Stan zdrowia psychicznego kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi i narządów rodnych- znaczenie poznawczego obrazu choroby, radzenia sobie z chorobą i korzyści z niej wynikających. X Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Gdańsk, 15-17.05.2015.

2014

Miniszewska J., Skibińska M. Orientacja temporalna a zadowolenie z życia osób wieku senioralnym (badanie pilotażowe), XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21 września 2014.

Miniszewska J., Kuraś K., Chodkiewicz J. Ból psychiczny osób poddanych leczeniu paliatywnemu-doniesienie wstępne, I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „ Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka” Poznań 27-29 listopada 2014.

2013

Miniszewska J., Ograczyk A., Zalewska A. Stygmatyzacja w łuszczycy – znaczenie radzenia sobie ze stresem (doniesienie wstępne). IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Warszawa, 24-26.V.2013

Miniszewska J., Ograczyk A., Zalewska Z. Stygmatyzacja i świąd jako wyznaczniki jakości życia w łuszczycy. 44 Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29 czerwca 2013.

Ograczyk A., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Kaszuba A., Zalewska A. Predictors of health related quality of life in psoriatics patients. International Investigative Dermatology Meeting, 8-11 May 2013, Edinburgh, Scotland.

2012

Ograczyk A, Miniszewska J, Kępska A, Kozłowska M, Heringa O, Świnoga M, Kaszuba A, Zalewska-Janowska A. Coping with the disease in correlation to experienced itch and quality of life in psoriasis patients.21st EADV Congress, 27-30 September , Praque, Czech Republic.

Zalewska A., Ograczyk A., Kozłowska M., Miniszewska J., Kaszuba A. Itch characteristics and its association with psoriatic patients’ quality of life. 42nd Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research, 19-22 September 2012, Venice, Italy

Kozłowska M, Miniszewska J, Ograczyk A, Kępska A, Kaszuba A, Zalewska-Janowska. Ocena świądu w stosunku do wybranych parametrów laboratoryjnych u chorych na łuszczycę. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 19-22 września , Kraków.

2011

Miniszewska J., Chodkiewicz J., Ograczyk A., Zalewska A.: Coping with the disease as a relation between skin lesion severity and psychological health in psoriatic patients. 41st Annual ESDR Meeting 7-10.10. 2011 Barcelona, Spain.

Miniszewska J., Paul-Kańska J., Zalewska A:Akceptacja przewlekłej choroby somatycznej(na przykładzie chorych na astmę i łuszczycę) – rola umiejscowienia kontroli zdrowia. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka”. Łódź, 20-22 maj.

2010

Miniszewska J., Chanduszko Salska J.: Przeżywane emocje w grupie osób z podwyższoną masą ciała i chorych na łuszczycę – związki z wybranymi przekonaniami i oczekiwaniami, Konferencja naukowa „Psychosomatyka w pierwszej dekadzie XXI wieku – idee, trendy, kierunki badań” Bydgoszcz 21 – 22 maja 2010.

Miniszewska J. Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób skóry. I Międzynarodowe Sympozjum „Człowiek współczesny w obliczu stresu środowiskowego”, 5 marca 2010 Łódź.

2009

Miniszewska J., Zalewska A.: Akceptacja łuszczycy- rola prężności i wsparcia społecznego. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu. Łódź 26-28. XI.

Miniszewska J., Zalewska A.: Personal resources and quality of life in psoriatic patients. 23 rd Conference of the European Health Psychology Society Pisa, Italy, 2009, 23-26 September.

Miniszewska J.: Przekonania i oczekiwania oraz przystosowanie się do choroby a jakość życia osób chorych na łuszczycę. 2009 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP w Zakopanem.

Zalewska A, Miniszewska J, Chodkiewicz J.: Quality of life and optimism in psoriasis patients; 39th Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research, 09-12 September 2009, Budapest, Hungary.

Miniszewska J. Radzenie sobie z chorobą przewlekłą. Interdyscyplinarne aspekty dermatologii – „Ex cute plura cognoscuntur”,19-23 marzec 2009, Łódź

2008

Międzynarodowy Kongres LNE&Spa, Kraków 2008. Panel dyskusyjny: Psychodermatologia (Miniszewska J., Zalewska A., Christina Zehavi -Izrael).

2007

Miniszewska J., Zalewska A. : Wsparcie społeczne a stan zdrowia chorych na łuszczycę, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Zakopane, 18-20 maj.

Haduch I., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Juczyński Z., Hawro T., Grabarczyk J., Sysa-Jędrzejowska A., Zalwwska A: Life satisfaction in psoriatic patients- the role of social support, 16th Congress European Academy of Dermatology& Venereology, Wiedeń 16-20.05:

Kulczycka L., Robak E., Miniszewska J., Juczyński Z., Sysa Jędzrzejowska A. : Measurment of quality of life and life’s satisfaction in patients with systemic lupus erythemotosus, 116th Congress European16 Academy of Dermatology& Venereology, Wiedeń 16-20.05.

Kulczycka L., Zalewska-Janowska A., Miniszewska J., Sysa-Jędrzejowska A., Robak E.: Measurement of quality of life, life satisfaction together with positive and negative emotions in patients with systemic lupus erythemotosus, 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Wrocław, 14-17.06.

Hawro T., Miniszewska J., Janusz I., Sysa-Jędrzejowska, Zalewska A : Life satisfaction in psoriatic patients, 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Wrocław, 14-17.06.

Janusz I., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Sysa-Jędrzejowska A., Zalewska A.: Psychological correlates of itching in psoriasis. 21st World Congress of Dermatology 30.09-5.10.2007 Buenos Aires, Argentyna, 375.

Robak E, Zalewska-Janowska A, Miniszewska J, Sysa-Jędrzejowska A, Kulczycka L.: Measurement of quality of life in patients with systemie lupus erythematosus with skin symptoms. 21st World Congress of Dermatology 30.09-5.10.2007 Buenos Aires, Argentyna, 251.

2006

Zalewska A., Miniszewska J.: Quality of life, general health and coping with the disease in psoriatic patients. II Symposium o psychodermatologii a psioriaze s mezinarodni uasti. Brno, 12 kwietnia 2006.

Haduch I., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Juczyński Z., Zalewska A.: Social Support and General Hhealth in Psoriatic Patients. 36th Annual European Society for Dermatology Research Meting. Paris, France, 7-8 wrzesień

Hawro T., Chodkiewicz J., Miniszewska J., Juczyński Z., Zalewska A. Anxiety and Depression in Psoriatic Patients.: 36th Annual European Society for Dermatology Research Meting. Paris, France, 7-8 wrzesień..

2005

Miniszewska J., Zalewska A., Chodkiewicz J.: Life satisfaction in chronic diseases based on psoriatic patients and alcohol addicts. Preliminary study. 2005- 11th International Congress European Society for Dermatology and Psychiatry, Giessen.

Miniszewska J.: Zasoby osobiste a ogólny stan zdrowia pacjentów z łuszczycą i układowym toczniem rumieniowatym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między zdrowiem a chorobą”, Zakopane.

Miniszewska J., Walęcka- Matyja K.: Wyznaczniki akceptacji choroby w hemofilii i łuszczycy- doniesienie wstępne. 2005- XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.

2004

Miniszewska J. Zasoby osobiste a jakość życia pacjentów z łuszczycą zwykłą. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój- Zdrowie- Choroba”, Kołobrzeg, 13-15 Maj 2004.

Zalewska A., Miniszewska J., Juczyński Z., Chodkiewicz J., Sysa-Jędrzejowska A.: Acceptance of illness in psoriasis vulgaris patients., Berlin 7th Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation Liaison psychiatry and Psychosomatics and the 25th European Conference of Psychosomatic Research, Berlin, Germany, May 2004.

Zalewska A., Miniszewska J., Juczyński Z., Chodkiewicz J., Sysa-Jędrzejowska A. :Mental health and coping strategies with the disease in psoriasis vulgaris patients. 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Florence, Italy, 17-21 November.

2003

Zalewska A., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Woźniacka A., Juczyński Z., Sysa-Jedrzejowska A.: Selected coping strategies and quality of life in psoriasis patients- a pilot study. 10th International Congress on Dermatology and Psychiatry. Brussels, Belgium, May 8-10. 2003.

Miniszewska J., Paul-Kańska J., Zalewska A.: Psychologiczne i medyczne wyznaczniki jakości życia pacjentów z łuszczycą. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej Zakopane, Zakopane, 15-18 maj 2003.

2002

Miniszewska J., Paul-Kańska J.: Umiejscowienie kontroli zdrowia a przystosowanie się do choroby nowotworowej. Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL. Kołobrzeg, 10-12 maj, 2002.

Miniszewska J., Chrystowska-Jabłońska B.: Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową a jakość życia. Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy PTP. Lublin, 5-8 wrzesień 2002.

Miniszewska J., Zalewska A. :Psychologiczne aspekty jakości życia pacjentów z łuszczycą- doniesienia wstępne. 12th European Symposium of Somatotherapy, 5th European Symposium of Psychosomatic Education. Kraków, 25-27 październik 2002.

 

 

Członkostwo towarzystw naukowych

  • Członek Łódzkiego Oddziału PTP (członek zarządu),
  • Członek Sekcji Psychologii Zdrowia PTP,
  • Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL,
  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
  • Członek Sekcji Psychodermatologii PTD.

 

Nagrody i odznaczenia

2014- Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji dotyczących problematyki przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych;

2016-Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji dotyczących problematyki dotyczącej psychologicznych aspektów funkcjonowania osób z przewlekłymi chorobami somatycznymi.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • 2011- sekretarz Komitetu Naukowego VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowie w cyklu życia człowieka“;
 • 2003-2005-sekretarz „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Psychologica”;
 • 2001 i 2010- sekretarz komisji rekrutacyjnej UŁ;
 • od 2001- opiekun praktyk studenckich, UŁ;