dr Joanna Witkowska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

zagadnienia z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego oraz zastosowań psychologii społecznej

Publikacje

Brak danych

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 2006r.

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu – 2007r.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

– koordynator kierunkowy ECTS dla kierunku: Psychologia

– członek Komisji Kwalifikacyjnej dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu ubiegających się o stypendia zagraniczne z programu ERASMUS

– egzaminator w Komisji weryfikującej umiejętności posługiwania się językiem obcym (angielskim) w zakresie studiowanej dyscypliny dla kierunku Psychologia