dr Karolina Jarecka

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

psychologia kliniczna, psychosomatyka, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne osób w drugiej połowie średniej dorosłości, ich podatność na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe

Projekty / granty badawcze

 • „European Network on Cervical Cancer Surveillance in the New Member States (AURORA)” – projekt międzynarodowy w 2010r.

 

Publikacje

 • Śliwerski, A., Kossakowska, K., Jarecka, K., Świtalska, J., Bielawska-Batorowicz, E. (2020). The Effect of Maternal Depression on Infant Attachment: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2675.

 • Jarecka K. (2017) Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn. Polskie Forum Psychologiczne 22(2), 219-241

 • Jarecka K., Bielawska-Batorowicz E. (2017) Quality of the relationship and menopausal symptoms of menopausal women. Health Psychology Report 5(1), 55-66

 • Jarecka K. (2016) Zmiany hormonalne u kobiet w wieku średnim a ich funkcjonowanie psychospołeczne. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 51-64

 • Janicka I., Janicka K. (2014) Poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w relacje interpersonalne młodych kobiet. Polskie Forum Psychologiczne, 19, 2, 209-228.

 • Janicka K. (2014) Jakość życia kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości. Folia Psychologica,18, 67-84.

 • Kucharska M. Kossakowska K. Janicka K. (2013) Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? Seksuologia Polska, 11, 2 ,17-23.

 • Putyński L. Janicka K. (2011) Rola terapii hormonalnej w życiu kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny,6, 457-463.

 • Janicka K., Kucharska M., Śliwerski A. (2011) Mnogość ról: błogosławieństwo, czy przekleństwo? [w:] E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.). Relacje rodzina-praca w warunkach kryzysu (81-92). Łódź: Wyd. UŁ.

 • Janicka K. (2009). Funkcjonowanie psychiczne kobiet w okresie menopauzy oraz realizacja ról małżeńskich i rodzinnych [w:] T. Rostowska (red.). Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Wyd. Difin.

 • Janicka K. (2008). Wpływ terapii hormonalnej na styl poznawczy i depresję kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny, 2, 61-68.

Udział w konferencjach

 • XXXIII Zjazd Naukowy PTP „Żyć godnie..” 24-27 wrzesień 2008, Poznań. Referat: „Wpływ terapii hormonalnej na styl poznawczy i depresję kobiet w okresie menopauzy”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „ Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza” 15-17  maj 2009, Zakopane. Referat: „Ryzyko występowania depresji u kobiet w okresie menopauzy”.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Relacje rodzina-praca w warunkach kryzysu”. 26-18  listopad 2009 , Łódź. Plakat: „Mnogość ról- błogosławieństwo czy przekleństwo?”
 • II Studencka Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka w kulturze, nauce, i terapii”  19-20 marzec 2010, Kraków. Plakat: „Seksualność a ciąża widziane oczami kobiet.”
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polki wczoraj, dziś, jutro”. 8-9 kwietnia 2016, Łódź. Referat: „Jakość życia kobiet w średniej i późnej dorosłości”.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pt. „Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne Relacje”. 12-13 października 2016, Katowice. Referat: „Objawy andropauzalne u mężczyzn w związkach trwałych.”
 • IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”. 28-29 listopad 2016, Łódź. Referat: „Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet w okresie menopauzy”

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

 • Staż zagraniczny w University of York, Departament of Health Sciences (UK) w 2011r.