dr Karolina Kossakowska

 • E-mail: karolpet@uni.lodz.pl
 • Numer pokoju: 304
 • Telefon służbowy: 42 66 555 15
 • Stanowisko: adiunkt
 • Specjalność: psychologia kliniczna i psychologia prokreacji

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychologia prokreacji (okołoporodowe zaburzenia nastroju kobiet i mężczyzn, psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, więź prenatalna, więź matka-dziecko, psychologiczne aspekty adaptacji do macierzyństwa i ojcostwa)

Adaptacja narzędzi pomiaru w psychologii prokreacji

 

Projekty / granty badawcze

Grant nr 545/734 przyznany na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ – „Rola karmienia piersią w występowaniu depresji poporodowej i adaptacji do macierzyństwa” (2013)
Grant nr 545/44 przyznany na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ – „Czynniki ryzyka depresji poporodowej u kobiet w ciąży zagrożonej” (2011)
Grant nr 505/469 „Prenatalna więź z dzieckiem i jej związek z depresją poporodową” – członek zespołu projektu badawczego realizowanego w Instytucie Psychologii w roku 2006.

Publikacje

 • Kossakowska, K. (2016). Incidence and determinants of postpartum depression among healthy pregnant women and high-risk pregnant women. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25 (1), 1-21.

 • Kucharska, M., Kossakowska, K., Janicka, K. (2013). Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? – seksualność a ciąża w opinii kobiet. Seksuologia polska, 11 (2), 17-23.

 • Kossakowska, K. (2013). Profilaktyka depresji poporodowej – rola personelu medycznego w rozpoznawaniu czynników ryzyka i symptomów depresji poporodowej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(4), 411-416.

 • Kossakowska, K. (2013). Edynburska Skala Depresji Poporodowej – właściwości psychometryczne i charakterystyka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 17, 39-47.

 • Kossakowska, K. (2012). Kwestionariusz do rozpoznawania symptomów depresji poporodowej – polska adaptacja i psychometryczna ewaluacja kwestionariusza Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21(2), 123-129.

 • Kossakowska, K. (2012). Źródła wsparcia społecznego i wybrane sposoby radzenia sobie u kobiet z objawami depresji poporodowej. Problemy Pielęgniarstwa, 20(3), 1-7.

 • Kossakowska, K. (2011). Macierzyństwo nie zawsze szczęśliwe. Depresja poporodowa ? przyczyny, skutki, zapobieganie. W: Wiele twarzy kobiety w tekstach nie tylko medycznych. Dziemianko, Z. i Bury, P. (red). Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań.

 • Kossakowska, K., Chanduszko-Salska, J. (2009). Poziom stresu i radzenie sobie ze stresem w ciąży wysokiego ryzyka a występowanie depresji poporodowej. W: człowiek chory. Aspekty biospychospołeczne. Jankowski, K. i Cudo, A. (red), s. 11-22.

 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2008). Satysfakcja z małżeństwa jako determinanta dobrostanu psychicznego i fizycznego kobiety po narodzinach dziecka. W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Golińska L. i Dudek, B. (red.), s. 263-273.

 • Kossakowska-Petrycka, K. (2007). Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza oceny ryzyka depresji poporodowej (PDSS, Postpartum Depression Screening Scale) Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16(4), 303-308.

 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2007). Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska, 78(7), 544- 548.

 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2007). Depresyjne zaburzenia nastroju u kobiet po narodzinach dziecka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 11, 47-57.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K. (2006). Depressive mood in men after the birth of their offspring: the role of social support, fathers; personality and prenatal expectations. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24,1; s.21-29.

 • Walęcka-Matyja, K., Kossakowska-Petrycka, K, Ledwoń, M. (2006). Psychological effects of intra-familiar sexual abuse on children. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 10, 69-80.

Udział w konferencjach

2017

Kossakowska, K., Szczepanik, M., Szczepanik, A., Woszczak, M. Ciężarna w gabinecie czyli postawy studentów fizjoterapii wobec aktywności fizycznej i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u kobiet w ciąży. XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa „Życie bez bólu”, 23-25 marca 2017, Zgorzelec.

 

Kossakowska, K., Szczepanik, M., Woszczak, M. Zadowolenie z efektywności procesu fizjoterapii terapii a objawy zaburzeń nastroju. IX Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji”, 23-24 lutego 2017, Rzeszów.

 

2016

Kossakowska, K., Cieślak, A., Kozieł, E., Szpoton, K., Ściślewska, K. Wpływ orientacji seksualnej na wybrane aspekty planowania macierzyństwa. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”, 28-29 listopada 2016, Łódź

Kossakowska, K, Śliwerski, A.,Szczepanik, M i Woszczak, M. Rola uważności (mindfulness) w ocenie  efektywności fizjoterapii przez pacjentów. XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 25-26 listopada 2016, Pabianice.

Kossakowska, K. Czy płeć psychologiczna determinuje postawy kobiet wobec płodności? I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, 12-13 października 2016, Katowice.

Kossakowska, K. i Śliwerski, A. Expectations, sense of competence and stress as predictors of mother-child bond.                  2nd International Conference on Health and Health Psychology (Porto, Portugal, 6-9 lipca 2016).

Kossakowska, K. „Pytania są tendencyjne” – czyli postawy Polek wobec płodności i posiadania dzieci. Doniesienia wstępne.      I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” 8-9 kwietnia 2016, Łódź

Kossakowska, K, Śliwerski, A.,Szczepanik, M i Woszczak, M. Psychologiczne aspekty procesu zdrowienia w przebiegu fizjoterapii – doniesienia wstępne. XXII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa „Życie bez bólu”, 18-20 marca 2016, Zgorzelec

2015

Kossakowska, K. Jak dbać o skuteczność opieki, czyli leczenie środowiskowe w świetle własnych doświadczeń. I Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego, 29-30.05.2015, Łódź, UMŁ

2013
Kossakowska, K. To breastfeed or not to breastfeed? – breastfeeding as a risk factor for postpartum depression. The International Congress of Clinical and Counselling Psychology, Istanbul, Turkey, 6-9.08.2013

2012
Kossakowska, K. Psychological risk factors of postpartum depression among high-risk pregnancy women. International Biennial Congress of the Marcé Society, Paris.
Kossakowska, K. Depresja poporodowa – wczesne rozpoznawanie w gabinecie ginekologicznym. XXXI KONGRES Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Katowice

2011
Kossakowska-Petrycka, K. Macierzyństwo – nie zawsze szczęśliwe. Depresja poporodowa – przyczyny, skutki, zapobieganie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w XXI wieku, Poznań.
Kossakowska-Petrycka, K. Kto bardziej pomaga – lekarz, matka, czy teściowa?
Źródła wsparcia społecznego a poziom stresu i wybrane sposoby radzenia sobie ze stresem u kobiet z depresją poporodową. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zdrowie w cyklu życia człowieka”, Łódź.

2010
Kossakowska-Petrycka, K., Kucharska, M., Janicka, K. Seksualność a ciąża widziane oczami kobiet. Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii, Kraków.

2009
Kossakowska-Petrycka, K., Chanduszko-Salska, J. Ciąża wysokiego ryzyka – stres i wybrane sposoby radzenia sobie. XXX Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa ginekologicznego, Lublin.

2008
Kossakowska-Petrycka, K., Chanduszko-Salska, J. Pomoc psychologiczna w depresji poporodowej. XXXIII Zjazd Naukowy PTP „Żyć godnie”, Poznań.
Kossakowska-Petrycka, K., Chanduszko-Salska, J. Psychological help and infertility tratment. XXIX International Congress of Psychology, Berlin.

2007
Kossakowska-Petrycka, K. Postpartum depression – why it should be early detected? International Meeting Of Young Psychologists: “Young Psychologists – Ideas – Possibilities – Future”, Blagoevgrad, Bułgari
Kossakowska-Petrycka, K. Polish Version of Postpartum Depression Screening Scale – a pilot study. 27th Annual SRIP Conference, University Of Oxford
Chanduszko-Salska, J., Kossakowska-Petrycka, K. Psychological Help as a Supportive Factor in Infertility Treatment Międzynarodowe Sympozjum: „Endokrynologia Rozrodu”, Mikołajki.
Kossakowska-Petrycka, K. Postpartum depression, stress and coping strategies and their possible effect on attachment. 10th European Congress of Psychology, Prague.

2006
Ledwoń, M., Kossakowska-Petrycka, K. Single men and women – differences in various aspects of well-being. The 20th European Health Psychology Conference, Warszawa.
2005
Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. Stress and level of depression during pregnancy and risk of postpartum depression among women with normal and high-risk pregnancy. IV international conference „Stress – mental of norm and pathology”. Palanga, Litwa.
Kossakowska-Petrycka, K. Risk Factors of Depressive Mood In Men After the Birth of Their Offspring. Society for Research in Child Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.

2004
Kossakowska-Petrycka, K., Ledwoń, M., Walęcka-Matyja, K. Psychologiczne efekty wykorzystywania dzieci w rodzinie. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zachowania Seksualne – norma-patologia, Kazimierz Dolny.

2003
Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K., Kostwińska M. Depressive mood in men. Correlates and impast on father-infant attachment. 8th European Congress of Psychology, Wiedeń.

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – członek zwyczajny

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

sekretarz redakcji czasopisma Folia Psychologica Acta Universitatis Lodziensis