dr Katarzyna Biegańska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze psychologii ekonomicznej, psychologii przedsiębiorczości, psychologii pracy i oraz psychologii pozytywnej. Dotyczą psychologicznych uwarunkowań przedsiębiorczości, efektywności ekonomicznej przedsiębiorców, jakości życia, doświadczania stresu, uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy w  biznesie.

Wybrane publikacje:

K. Biegańska (2019). Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

K. Biegańska (2019).  Przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy – analiza podobieństw i różnic w zakresie predyspozycji psychologicznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1/19,29-42.

K. Biegańska (2018). Tendency to Risk and Optimism as Related to Job Satisfaction in Entrepreneurs in the Context of a Pivotal Career Change, Polskie Forum Psychologiczne,  23,3, 572-592.

K. Biegańska (2017). Strach przed porażka w biznesie- uwarunkowania osobowościowe i ekonomiczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t.18, z.2, cz.2, s.221-237.

Biegańska, K. (2016), Przełom w karierze zawodowej i jego uwarunkowania, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(40), 29-44.

Biegańska, K.,  Jasiniak, M.,  Pastusiak, R.,  Pluskota,A.(2016). Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 1, 585-594.

Pastusiak, R., Biegańska, K., Górski, M., Keller, J. (2015). Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3 tom 3(23), 105-118

Biegańska, K. (2015).  Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych, wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego, Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie, 16,3, 37-50.

Biegańska, K., Łoboda-Świątczak, E. (2014). Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania poczucia sukcesu przedsiębiorczego. W: Ratajczak Z. (red.). Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu. Katowice: Wydawnictwo GWSH, 70-84.

Biegańska, K. (2013). Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych”, Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie, 23-44.

Biegańska, K., Falkowski, A. (2010). Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne. W: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja, (red.) Goszczyńska, M., Górnik – Durose, M. Warszawa, Difin, 37-66.

 

 

Publikacje

 • Wybrane publikacje:

  K. Biegańska (2019). Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  K. Biegańska (2019). Przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy – analiza podobieństw i różnic w zakresie predyspozycji psychologicznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1/19,29-42.

  K. Biegańska (2018). Tendency to Risk and Optimism as Related to Job Satisfaction in Entrepreneurs in the Context of a Pivotal Career Change, Polskie Forum Psychologiczne, 23,3, 572-592.

  K. Biegańska (2017). Strach przed porażka w biznesie- uwarunkowania osobowościowe i ekonomiczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t.18, z.2, cz.2, s.221-237.

  Biegańska, K. (2016), Przełom w karierze zawodowej i jego uwarunkowania, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(40), 29-44.

  Biegańska, K., Jasiniak, M., Pastusiak, R., Pluskota,A.(2016). Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 1, 585-594.

  Pastusiak, R., Biegańska, K., Górski, M., Keller, J. (2015). Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3 tom 3(23), 105-118

  Biegańska, K. (2015). Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych, wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16,3, 37-50.

  Biegańska, K., Łoboda-Świątczak, E. (2014). Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania poczucia sukcesu przedsiębiorczego. W: Ratajczak Z. (red.). Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu. Katowice: Wydawnictwo GWSH, 70-84.

  Biegańska, K. (2013). Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 23-44.

 • Biegańska, K., Falkowski, A. Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne. W: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja, (red.) Goszczyńska, M., Górnik – Durose, M. Warszawa, Difin, 37-66.

Udział w konferencjach

 

Dobrostan przedsiębiorców i koszty psychiczne a zyski finansowe w biznesie, V Ogólnopolska Konferencja Rodzina i Praca, 24-25 września 2018

Kariera w biznesie: strach przed porażką i jej uwarunkowania, V Ogólnopolska Konferencja Rodzina i Praca, 24-25 września 2018

Zdrowie psychiczne ludzi biznesu w kontekście stresu i finansów, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 2017

Działalność przedsiębiorcza a konflikt praca – rodzina i rodzina – praca (z perspektywy płci), XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 2017.

Płeć jako czynnik różnicujący decyzje finansowe przedsiębiorców. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro”. Łódź, 08 – 09 kwietnia, 2016.

Uwarunkowania satysfakcji z życia przedsiębiorców: cechy podmiotowe czy sukces finansowy? II Konferencja Psychologii Pozytywnej. Poznań, 12-14 maja, 2016.

 Uciążliwość pracy przedsiębiorców a konflikt P-R i R-P (z perspektywy płci). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca, Łódź, 28-29 listopada, 2016.

 Własny biznes czy etat? O dobrostanie, stresie i satysfakcji z pracy przedsiębiorców oraz szeregowych pracowników. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca, Łódź, 28-29 listopada, 2016.

Lęk przed porażką w biznesie – uwarunkowania psychologiczne i ekonomiczne. IX Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej ASPE, Gdańsk, 8-9 maj 2015.

Uwarunkowania skłonności do inwestowania zasobów finansowych wśród przedsiębiorców. IX Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej ASPE, Gdańsk, 8-9 maj 2015.

 Gotowość do pozbawiania się wpływu w organizacji a stres i uciążliwość pracy wśród przedsiębiorców i menedżerów. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, wrzesień, 2015. (z dr E. Łobodą – Świątczak)

Jakość życia przedsiębiorców a motywacja założenia firmy i powodzenie finansowe. IX Ogólnopolska konferencja naukowa Jakość życia w pracy i poza nią, Sopot, październik 2015.

Jakość życia i stan zdrowia psychicznego a czasowe zaangażowanie w pracę w kontekście różnic międzypokoleniowych. IX Ogólnopolska konferencja naukowa Jakość życia w pracy i poza nią, Sopot, październik 2015. (z dr A. Lubrańską)

Deinfluentyzacja i strategie sprawowania władzy a przywiązanie do organizacji. (z dr E. Łobodą – Świątczak).I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, Bydgoszcz, 29-30 październik 2015 

Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych, wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego. Międzynarodowa konferencja „Intercultural Management Congress: Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym. Łódź, 20-21 listopada 2014.

Psychologiczne i rodzinne koszty sukcesu ekonomicznego przedsiębiorców. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Służbie Rodziny Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie? Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014.

Przełom w karierze: potrzeba czy konieczność? II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Edukacja Całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy 6 czerwca 2013 Toruń

Jak planować przyszłość zawodową młodych ludzi?, Ogólnopolska Konferencja „Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast”, Łódź, 21-22 czerwiec, 2013

Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego II Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia  W Biznesie 14 listopada 2013 Katowice

Kryzys gospodarczy jako społeczny kontekst wyboru strategii sprawowania władzy – badania polskich menedżerów (wraz z dr Edytą Łobodą-Świątczak) Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego II Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia  W Biznesie 14 listopada 2013 Katowice

Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania poczucia sukcesu przedsiębiorczego (wraz z dr Edytą Łobodą-Świątczak, Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego II Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia  W Biznesie 14 listopada 2013 Katowice

 

Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych – założenia teoretyczne i możliwości diagnostyczne (z dr Anną Lubrańską i dr Ewą Marat), Ogólnopolska Konferencja Rodzina i Praca „Mnogość ról, mnogość sfer” 15-16 listopada 2013

Przełom w karierze – osobowościowe i motywacyjne uwarunkowania decyzji o zasadniczej zmianie zawodowej, Ogólnopolska Konferencja Rodzina i Praca „Mnogość ról, mnogość sfer” 15-16 listopada 2013.

 

Nagrody i odznaczenia

Nagroda JM Rektora UŁ za monografię naukową „Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem” (2020)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Kierownik studiów podyplomowych Psychologia w Zarzadzaniu od 2012

Członek Uczelnianej Komisji Antymobbingowej 2016/2020 

Członek zespołu opracowującego wniosek o uzyskanie przez IP certfikatu EuroPsyw roku 2019/2020 

Z-ca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej 2019/2020