dr Katarzyna Biegańska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze psychologii ekonomicznej, psychologii pracy i oraz psychologii pozytywnej. Dotyczą psychologicznych uwarunkowań przedsiębiorczości, efektywności ekonomicznej przedsiębiorców, jakości życia, doświadczania stresu, uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy w  biznesie.

Wybrane publikacje:

Biegańska, K. (2016), Przełom w karierze zawodowej i jego uwarunkowania, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(40), 29-44.

Biegańska, K.,  Jasiniak, M.,  Pastusiak, R.,  Pluskota,A.(2016). Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 1, 585-594.

Pastusiak, R., Biegańska, K., Górski, M., Keller, J. (2015). Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3 tom 3(23), 105-118

Biegańska, K. (2015).  Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych, wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego, Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie, 16,3, 37-50.

Biegańska, K., Łoboda-Świątczak, E. (2014). Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania poczucia sukcesu przedsiębiorczego. W: Ratajczak Z. (red.). Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu. Katowice: Wydawnictwo GWSH, 70-84.

Biegańska, K. (2013). Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych”, Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie, 23-44.

Biegańska, K., Falkowski, A. (2010). Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne. W: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja, (red.) Goszczyńska, M., Górnik – Durose, M. Warszawa, Difin, 37-66.

 

 

Publikacje

Brak danych