dr Katarzyna Nowakowska-Domagała

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zainteresowania naukowe:

 • Psychologiczne aspekty uzależnień chemicznych I behawioralnych.
 • Chronopsychologia
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych i somatycznych
 • Psychologiczne aspekty relacji psycholog pacjent z chorobą somatyczną.
 • Opiniowanie sądowe w przedmiocie uzależnień.

 

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna Nowakowska-Domagała w 2001r. uzyskała tytuł magistra psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2000-2004 pracowała jako psycholog w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Pabianicach. W tym czasie kończyła liczne szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2004-2015 pracowała jako asystent a następnie adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie w 2009r. obroniła rozprawę doktorską  „Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu”.  Od października 2015 r. pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2006-2020 opublikowała ponad 40 artykułów i rozdziałów w recenzowanych monografiach polsko i anglojęzycznych. Brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych; łącznie 39 wystąpień w formie plakatów i referatów. Promotor 19 prac magisterskich i 1 pracy licencjackiej.

W latach 2000-2020 brała udział w licznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe m. in. w zakresie neuropsychologii i psychoterapii. Ukończyła szkolenie i uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień oraz ukończyła specjalizację w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyła Studia podyplomowe „Podstawy psychoterapii” i „Szczegółowe problemy psychoterapii” w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Od 2002r. pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami w Poradni Leczenia Uzależnień Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego. Prowadzi także praktykę prywatną w której poza terapią uzależnienia zajmuje się m in. psychoterapią zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości a także problemów związanych z odżywianiem. Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeńską/par, oraz terapię rodzinną i grupową. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje jako psychoterapeuta. Obecnie w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty PTP w nurcie psychodynamicznym. Pracuje pod opieką superwizyjną certyfikowanych superwizorów PTP.

orcid.org/0000-0002-3564-2818
ResearcherID: A-8369-2015
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Nowakowska-Domagala

Projekty / granty badawcze

 1. Deficyty poznawcze i objawy depresyjne u chorych po udarze mózgu i u chorych z chorobą Parkinsona. /Uniwersytet Medyczny w Łodzi 502-16- 381/ współbadacz/ 2005-2007.
 2. Zaburzenia funkcji poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu. / Uniwersytet Medyczny w Łodzi /502-16-685/kierownik pracy/ 2007- 2009.
 3. Ocena deficytów poznawczych u pacjentów z nadczynnością tarczycy o różnej etiologii. /Uniwersytet Medyczny w Łodzi 502-16- 683/ współbadacz/ 2007-2009.
 4. Ocena zachowań zdrowotnych słabowidzącej i słabosłyszącej młodzieży gimnazjalnej. / Uniwersytet Medyczny w Łodzi 502-17-831/kierownik pracy/ 2009-2010.
 5. Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo – projekt realizowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii/ współbadacz/ koordynator/ 2009-2011.
 6. Ocena pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych a poziom oksydacji płatów czołowych oceniany metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) u osób uzależnionych od alkoholu i w grupie osób zdrowych. / Uniwersytet Medyczny w Łodzi 502-03/7-128-03/502-54-004/ kierownik pracy/ 2011- 2012
 7. Odczuwanie głodu alkoholu przez osoby uzależnione. Polska adaptacja narzędzi pomiaru i ich upowszechnienie. Projekt badawczy realizowany na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / B141180000050.03/ kierownik: dr hab. Jan Chodkiewicz/ współbadacz/ 2014- 2015.
 8. Aktywizacja studentów i formy aktywnego udziału w zajęciach seminaryjnych z zakresu psychologii stosowanej na kierunkach medycznych – analiza korelatów preferencji i efektywności strategii nauczania” Główny badacz dr n. zdr. Patryk Stecz. Współbadacz, współautor projektu Katarzyna Nowakowska-Domagała. 2014-2015.
 9. Chronotyp w kontekście zmiennych osobowościowych i behawioralnych wśród młodych dorosłych oraz w wybranych jednostkach chorobowych psychiatrycznych i somatycznych kierownik pracy/główny badacz/ 2015-16. Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.
 10. Ocena genetycznych uwarunkowań uzależnień substancjalnych i niesubstancjalnych oraz ich obrazu klinicznego w kontekście struktury osobowości i funkcjonowania poznawczego chorych. kierownik pracy/główny badacz/ 2016-17.
 11. Cechy dwubiegunowości i ich związek z wymiarami osobowości u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ – 2017.

Publikacje

 • Stecz, P., Gmitrowicz, A., Nowakowska-Domagała, K. (2019). Psychometric properties of the Suicide Acceptance Questionnaire. Community Mental Health Journal. Online first 22 November, 1-7. doi: 10.1007/s10597-019-00507-4

 • Stecz, P., Slezackova, A., Millova, K., Nowakowska-Domagała, K. (2019). The predictive role of positive mental health for attitudes towards suicide and suicide prevention: Is the well-being of students of the helping professions a worthwhile goal for suicide prevention? Journal of Happiness Studies. Published online: 5 August 2019. DOI: 10.1007/s10902-019-00163-1

 • Mokros, Ł., Koprowicz, J., Leszczyński, P., Nowakowska-Domagała, K., Witusik, A., Pietras, T. (2019): Can chronotype andsocial jet lag predict burnout among physical therapists?, Biological Rhythm Research, DOI:10.1080/09291016.2019.1678243

 • Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Pietras, T., Stecz, P. Duration of disability, functional independence, coping styles and the quality of life in patients with spinal cord injury – pilot study. European Journal of Psychiatry Volume 32, Issue 1, January–March 2018, Pages 36-43.

 • Witusik A., Mokros L., Kosmalski M., Panek M., Nowakowska-Domagała K., Sipowicz K., Kuna P., Pietras T. (2017) Type D personality and the degree of control of bronchial asthma. Adv Dermatol Allergol 2018; XXXV (4): 387–391.

 • Rodak J, Witusik A, Nowakowska-Domagała K, Pietras T, Mokros Ł. Psychopathological profile and antipsychotic treatment may be linked to internalised stigma in schizophrenia – a cross-sectional study. Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (2): 77-86 DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2018.77034

 • Witusik A, Mokros Ł, Kuna P, Nowakowska-Domagała K, Antczak A, Pietras T. Type A Behavior Pattern, Impulsiveness, Risk Propensity, and Empathy as Predictors of Dyspnea and Number of Infections in Men with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Cross Sectional Study Med Sci Monit, 2018; 24: 3832-3839.

 • Mokros Ł, Koprowicz J, Nowakowska-Domagała K, Rodak J, Pietras T. Eveningness and its possibility of predicting burnout symptoms among physicians and nurses – preliminary results. Curr Probl Psychiatry 2018; 19(1):23-29.

 • Makara-Studzińska, M., Rolla-Szczepańska, R., Urbańska, A., Nowakowska-Domagała, K., Stecz, P. Anxiety and Depression in Patients Infected with Borrelia Burgdorferi. European Journal of Psychiatry. Vol. 31. Num. 4.October – December 2017. Pages 127-186.

 • Ziółkowski M, Czarnecki D, Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Gruszczyńska E, Nowakowska-Domagała K.
  Suicidal thoughts in persons treated for alcohol dependence: the role of selected demographic and clinical factors. Psychiatry Research 258 (2017) 501–505.

 • Mokros Ł, Witusik A, Michalska J, Łężak W, Panek M, Nowakowska-Domagała K,
  Antczak A, Pietras T. Sleep quality, chronotype, temperament and bipolar features
  as predictors of depressive symptoms among medical students. Chronobiol Int. 2017
  May 10:1-13. doi: 10.1080/07420528.2017.1316730. [Epub ahead of print] PubMed
  PMID: 28488895.

 • Nowakowska-Domagała K, Jabłkowska-Górecka K, Mokros Ł, Koprowicz J, Pietras T.
  Differences in the verbal fluency, working memory and executive functions in alcoholics: Short-term vs. long-term abstainers. Psychiatry Research. Volume 249, Pages 1-362 (March 2017)

 • Juczyński A, Chodkiewicz J, Gąsior K, Ziółkowski M, Czarnecki D, Biedrzycka A,Nowakowska-Domagała K. Craving sensation in the assessment of alcohol-dependent persons. Odczucie głodu alkoholowego w ocenie osób uzależnionych. Alcoholism and Drug Addiction
  Volume 29, Issue 3, September 2016, Pages 153–170

 • Nowakowska-Domagała K, Mokros Ł, Jabłkowska-Górecka K, Grzelińska J, Pietras T. The relationship between chronotype and personality among patients with alcohol dependence syndrome: Pilot study. Chronobiol Int. 2016 Aug 12:1-8.

 • Nowakowska-Domagała K, Chodkiewicz J, Ziółkowski M, Czarnecki D, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A. (2016), The Polish Version of the Yale-Brown Obsessive–Compulsive Scale, Modified to Reflect Obsessions and Compulsions Related to Heavy Drinking (YBOCS-hd-PL). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 40: 401–407. doi: 10.1111/acer.12954

 • Gąsior K, Biedrzycka A, Chodkiewicz J, Ziółkowski M, Czarnecki D, Juczyński A, Nowakowska-Domagała K. (2016). Alcohol craving as related to coping with stress and satisfaction with life in the addicted. Health Psychology Report, eISSN: 2353-5571, 4(1). Opublikowano on line 03.10.2015, DOI: 10.5114/hpr.2016.54399

 • Mokros Ł, Karbownik MS, Nowakowska-Domagała K, et al. Haloperidol, but not olanzapine, may affect expression of PER1 and CRY1 genes in human glioblastoma cell line. Biological Rhythm Research. 2016;47(6):865-871. (IF= 0,695) doi:10.1080/09291016.2016.1202379

 • Chodkiewicz J, Ziółkowski M, Czarnecki D, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K. Walidacja polskiej wersji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale – PACS). Psychiatr. Pol. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 39. Published ahead of print 23 February, 2016.

 • Nowakowska-Domagala K, Jablkowska-Górecka K, Kostrzanowska-Jarmakowska L, Mortoń M, Stecz P. The Interrelationships of Coping Styles and Professional Burnout Among Physiotherapists: A Cross-Sectional Study. Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(24):e906. doi: 10.1097/MD.0000000000000906. Erratum in: Medicine (Baltimore). 2015 Jul;94(28):1.

 • Stecz P, Wrzesińska M, Tabała K, Nowakowska-Domagała K, (2015). Emotional Distress Associated with Surgical Treatment and its Relationship with Coping Profiles Among Chronically ill Older Patients, Current Psychology, eISSN: 1936-4733, First online: 03 December 2015

 • Chodkiewicz J, Ziółkowski M, Czarnecki D, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K. (2015). Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne. Polskie Forum Psychologiczne, ISSN:1642-1043, tom XX / numer 4, DOI: 10.14656/PFP20150402

 • Trafidło T, Gaszyński T, Gaszyński W, Nowakowska-Domagała K. Intraoperative monitoring of cerebral NIRS oximetry leads to better postoperative cognitive performance: A pilot study. Int J Surg. Volume 16, Part A, April 2015, Pages 23–30.

Udział w konferencjach

 1. Nowakowska  K.,  Jabłkowska K., Borkowska A. Neuropsychological prefrontal tests and depressive symptoms in patient with alcohol abuse. The Journal of the Association of European Psychiatrists, Abstract book, March 2006, 21, Suppl. 1; 139.
 2. Nowakowska K.,  Jabłkowska K., Adamiak G., Borkowska A. Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu. XII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007. Psychiatria Polska, 2007, XLI(3); 289.
 3. Nowakowska K.,  Jabłkowska K., Adamiak G., Borkowska A. Zaburzenia werbalnej pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu z krótszą i dłuższą abstynencją. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Gdańsk, 23-27 września 2007; 50.
 4. Nowakowska K., Jabłkowska K., Borkowska A. Verbal working memory and executive dysfunctions in patients with alcohol addiction. The Journal of The Association of European Psychiatrists, March 2007, vol. 22, Suppl. 1; 195.
 5. Nowakowska  K.,  Jabłkowska K., Adamiak G., Borkowska A. Cognitive dysfunctions in patients with alcohol dependence. 17- th European Congress of Psychiatry, Lisbona 24-28.01.2009.
 6. Nowakowska K.,  Jabłkowska K., Borkowska A. Ocena wybranych aspektów pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu w momencie rozpoczynania terapii. Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Kielce, 24-25 listopada 2009 roku, (referat).
 7. Nowakowska  K.,  Sławińska  A., Jabłkowska – Górecka K., Kocur J. Neurotyczność i style radzenia sobie ze stresem a bezsenność. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23-26.06.2010r.  Psychiatria Polska, 2010, XLIV (3) supl.; 254
 8. Nowakowska  K.,  Mortoń M., Jabłkowska – Górecka K. Ocena wypalenia zawodowego i stylów radzenia sobie ze stresem w grupie fizjoterapeutów. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23-26.06.2010r.  Psychiatria Polska, 2010, XLIV (3) supl.; 246
 9. Jabłkowska K., Nowakowska K., Borkowska A. Cognitive dysfunctions and depressive symptoms in Graves-Basedow disease. The Journal of The Association of European Psychiatrists, March 2007, vol. 22; 300.
 10. Adamiak G., Jabłkowska K., Lewandowska A., Nowakowska K.,  Stetkiewicz A., Borkowska A. Deficyty poznawcze i objawy  depresyjne u chorych po udarze mózgu. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007. Psychiatria Polska, 2007, XLI(3); 196.
 11. Jabłkowska K., Nowakowska K.,  Adamiak G., Borkowska A. Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w chorobie Gravesa i Basedowa. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007. Psychiatria Polska, 2007, XLI(3); 234.
 12. Stetkiewicz A., Goch A., Nowakowska K.,  Borkowska A. Depresja i dysfunkcje poznawcze w chorobie niedokrwiennej serca. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007. Psychiatria Polska, 2007, XLI(3); 328.
 13. Jabłkowska K., Nowakowska K., Adamiak G., Borkowska A. Intensity of depressive symptoms and disorders of working memory and executive functions in hyperthyroidism in the course of Graves’ disease and toxic nodular goiter.     17- th European Congress of Psychiatry, Lisbona 24-28.01.2009.
 14. Jabłkowska K., Nowakowska K., Kłubo-Gwieździńska J., Junik R., Borkowska A., Cognitive functions and concentrations of thyroid hormones and thyrotropin in hyperthyroidism in the course of Graves’ disease. 11th European Congress of Endocrinology, 25-29 April, 2009, Istanbul
 15. Chodkiewicz J., Nowakowska K. Orientacja temporalna a funkcjonowanie pacjentów w terapii odwykowej. Doniesienie wstępne. Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Kielce, 24-25 listopada 2009 roku, (referat).
 16. Kocur J., Wrzesińska M., Nowakowska K. Ocena zagrożenia narkomanią w świetle opinii i doświadczeń własnych pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni medycznej. Człowiek w Wielkiej Sieci – etiologia, zagrożenia, profilaktyka, SGGW, Warszawa, 27.05.2010r.
 17. Kostyła M., Nowakowska K., Kocur J. Wybrane psychologiczne i socjodemograficzne uwarunkowania autoagresywności młodzieży leczonej psychiatrycznie. Człowiek w Wielkiej Sieci – etiologia, zagrożenia, profilaktyka, SGGW, Warszawa, 27.05.2010r.
 18. Chodkiewicz J., Nowakowska K.  Orientacja temporalna i motywacja do leczenia a ukończenie terapii przez osoby uzależnione od alkoholu, XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23-26.06.2010r. Psychiatria Polska, 2010, XLIV (3) supl.; 246
 19. Kocur J., Nowakowska K., Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „starości i inne problemy egzystencjalne dawnego i współczesnego człowieka”, Lublin 7-9.11.2011r.
 20. Nowakowska K., Jabłkowska-Górecka K., Ocena wybranych predyspozycji indywidualnych, przekonań oraz oczekiwań i zachowań zdrowotnych w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu w momencie rozpoczynania terapii ambulatoryjnej i po jej zakończeniu. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Interwencja, Terapia, Rehabilitacja Uzależnienia i Współuzależnienia Nowe podejścia. Kielce, 15-16.11.2011r.
 21. Kocur J., Prekop-Rykowska N., Nowakowska-Domagała K., The level of anxiety, aggression and personality defense mechanism  in sex offenders . 18. Hanseatisches Symposium, IX. Polnisch-Deutsche Konferenz Frühjahrstagung des Instituts für Forensische Wissenschaften Mecklenburg – Vorpommern e. V. Psychische Gesundheit und Delinquenz, Berlin 15-16.06.2012.
 22. Stecz P, Wrzesińska M, Nowakowska-Domagała K. National Conference with International Participation “Teaching Psychology”, tytuł: “(Un)stimulating, (in)effective and (un)attractive –  in search of engaging activities, teaching strategies and learner centred assignments”. University of Brno, Czechy, XI. 2014.
 23. Nowakowska – Domagała K. Jak skutecznie pomagać rodzinom osób z występującymi zaburzeniami psychicznymi oraz używających substancji psychoaktywnych? Konferencja Współczesne problemy psychiatrii biologicznej – od molekuł do skutecznego leczenia. Łódź, 17.10.2014r., warsztat, udział w komitecie naukowym.
 24. Nowakowska-Domagała K , Wrzesińska M, Jabłkowska-Górecka K , Kostrzanowska-Jarmakowska L , Mortoń M, Stecz P. Professional burnout and coping profiles in physiotherapists.  Health Psychology Conference with the International Participation 15-17.5.2015, Czech Republic, Vernirovice.
 25. Wrzesińska M, Tabała K, Nowakowska-Domagała K , Stecz P. Visually impaired pupils’ online behavior: a comparative study. Health Psychology Conference with the International Participation 15-17.5.2015, Czech Republic, Vernirovice
 26. Czarnecki D, Ziółkowski M, Zielińska A, Antczak K, Wójcik H, Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K.  „Charakterystyka socjodemograficzna i kliniczna osób uzależnionych od alkoholu w wieku starszym i wczesnej dorosłości”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość”. 29.05.2015r., Bydgoszcz
 27. Nowakowska-Domagała K, Mokros Ł, Jabłkowska-Górecka K, Koprowicz J, Pietras T. Ocena zależności pomiędzy chronotypem  a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn  z zespołem uzależnienia od alkoholu, Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień. Konferencja Naukowo Szkoleniowa.  17-18.11.2015r., Kielce
 28. Nowakowska-Domagała K, Profilaktyka samobójstw w grupie osób uzależnionych. Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna z udziałem gości zagranicznych „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku, 20-21.11.2015r., Łódź, Warsztat, udział w komitecie organizacyjnym.
 29. Ziółkowski M, Czarnecki D, Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K. Występowanie myśli suicydalnych u osób leczonych z powodu zespołu uzależnienia od alkoholu – rola wybranych czynników demograficznych i klinicznych. Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna z udziałem gości zagranicznych „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku, 20-21.11.2015r., Łódź
 30. Czarnecki, Ziólkowski M, Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K.   Zastosowanie skal psychometrycznych w rozpoznaniu problemów alkoholowych. Optimalization of Treatment in Psychiatry. 9th International Scientific Research and Training Conference.  10-12 grudnia 2015r., Wisła, Polska
 31. Nowakowska-Domagała K. Psychospołeczne czynniki samobójstw u osób uzależnionych. Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 29.01.2016r., Łódź
 32. Stecz P, Nowakowska-Domagała K. Psychological symptoms associated with anger suppression and the positive meaning of coping. National Health Psychology Conference with International Participation; Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, V 2016, Vernirovice, Czechy
 33. Mokros Ł, Michalska J, Łężak W, Nowakowska-Domagała K, Witusik A, Pietras T.  45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Chronotyp jako czynnik ryzyka objawów depresyjnych i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny. 16-18 czerwca 2016, Katowice.
 34. Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K. 2nd International Coference, “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „Attitudes towards euthanasia and suicide among psychology, medicine and law students” , University of Ostrava, Czechy, XI. 2016
 35. Nowakowska-Domagała K., Mokros Ł., Pietras T.Cechy dwubiegunowości i ich związek z wymiarami osobowości u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Poznań, 24-26 listopada 2016.
 36. Nowakowska-Domagała K., Łopacka A., Mokros Ł.  Aktywność fizyczna u pacjentów uzależnionych od alkoholu – wyniki wstępne.  XII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  „Perspektywy rozwoju fizjoterapii”,  Pabianice, 25-26 listopada 2016
 37. XI 2016 Referat, 2nd International Coference, “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „Attitudes towards euthanasia and suicide among psychology, medicine and law students” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), University of Ostrava, Czechy
 38. IV 2017 Referat, 7 Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, tytuł: „Postawa wobec samobójstwa a kryzys w wartościowaniu u studentów psychologii, prawa i medycyny” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 39. IX 2017 Referat, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, tytuł: „Aktywność fizyczna i zadowolenie z życia w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu -wyniki wstępne (Nowakowska-Domagała, K., Mokros, Ł., Stecz, P., Wojciechowska, M., Pietras, T.), PTP/ Uniwersytet Gdański, Gdańsk. 24.09.2017r.
 40. Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K. Poster, III Konferencja Psychologii Pozytywnej, tytuł: Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a postawy wobec samobójstwa u studentów kierunków związanych z niesieniem pomocy” , PTPP, APS, Warszawa, VII 2018.
 41. Łukasz Mokros, Piotr Leszczyński, Joanna Grzelińska, Jacek Koprowicz, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras „The association between social jetlag and bipolar features may depend on age among patients with affective disorder” 26th European Congress of Psychiatry EPA 2018 (26. Europejski Kongres Psychiatryczny), Nicea, Francja 6-8 marca 2018
 42. Łukasz Mokros, Jacek Koprowicz, Andrzej Witusik, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Tadeusz Pietras „Społeczny jet lag jako czynnik predykcyjny zachowań samobójczych wśród studentów medycyny i psychologii” XII Kongres Psychiatria Medforum, 6-8 grudnia 2018, Wisła
 43. Mokros Ł., Koprowicz J., Witusik A., Nowakowska-Domagała K., Pietras T. „Social jet lag may predict suicidal behaviours among students of medical faculty and psychology” 30th Conference of the International Society for Chronobiology, Warszawa, 2-5 lipca, 2019.
 44. Mokros Ł., Koprowicz J., Witusik A., Nowakowska-Domagała K., Pietras T. „Can chronotype and social jet lag predict burnout among physical therapists?” 30th Conference of the International Society for Chronobiology  Warszawa, 2-5 lipca, 2019.
 45. Nowakowska-Domagała K.,Palić się do pracy czy spalić się w pracy? Zjawisko i przyczyny zespołu wypalenia zawodowego w pracy  fizjoterapeuty.XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pabianice, 6-7 grudnia 2019.

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Sekcja Psychologii Sądowej PTP,
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami
 • Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o. łódzki

Nagrody i odznaczenia

Nagroda za osiągnięcia naukowo-badawcze z tytułu osiągnięcia najwyższej liczby punktów na liście A MNiSzW w  grupie pomocniczych pracowników nauki w ocenie parametrycznej Wydziału Nauko o Wychowaniu za lata 2013-16.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • 2004 –  biegła sądowa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • 2014 –  członek Wielodyscyplinarnego  Zespołu Specjalistów Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przy Pabianickim Centrum Medycznym;
 • 2015 –  opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii.
 • 2016-2020 –  członek Rady Instytutu Psychologii
 • 2016-2021 członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018
 • 2020 – członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
 • recenzent czasopism naukowych: Journal of Affective Disorders, Psychiatry Research, Progress in Health Sciences, Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, Alcoholism and Drug Addiction, Psychiatria Danubina, Chronobiology International,