mgr Katarzyna Dąbrowska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zainteresowania badawcze: metodologia jakościowa (w szczególności fenomenologia, hermeneutyka i podejście narracyjne), problematyka tożsamości, nurty psychoterapeutyczne, zaburzenia osobowości

Prowadzone zajęcia: Osobowość – ćwiczenia (II rok), Psychologia różnic indywidualnych – ćwiczenia (I rok), Metodologia badań psychologicznych – ćwiczenia (III rok), Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia (II rok)

Projekty / granty badawcze

Prowadzenie badań naukowych w Instytucie Psychologii UŁ (projekt Aktywacja negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach cyklu menstruacyjnego, 2013 – 2014)

Publikacje

 • Dąbrowska, K. (2011). A utopia or a solution? The Deweyan project of participatory democracy and the public sphere. W: E. H. Oleksy, W. Oleksy (red.), Transatlantic encounters. Philosophy, Media, Politics (s. 29-39). Frankfurt am Mein: Peter Lang.

 • Dąbrowska, K. (2010). The Offstage of Democracy: The Problem of Social Dialogue in John Dewey’s and Walter Lippmann’s Writings. Lingua ac Communitas, 20, 71-84.

 • Dąbrowska, K. (2010). Czy nauka może być piękna? Status i rola wartości estetycznych w nauce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XXXV (2), 31-40.

 • Dąbrowska, K. (2006). Recenzja książki Filozofia polityki, A. Szahaj, M. N. Jakubowski. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, 4.

Udział w konferencjach

Czynny udział w konferencjach:

 • VII Konferencja Psychologii Narracyjnej Narracja i rozwój (Kazimierz nad Wisłą 2018)
 • VII Seminarium Metodologii Pedagogiki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt. Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy (Łódź 2018)
 • Competing Futures: From Rupture to Rearticulation – CBEES Annual Conference (Sztokholm, Szwecja 2017)
 • VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych nt. Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych (Wrocław 2017)
 • UPTAKE Workshop: Ontological Status of Culture and Emotions in Politics and IR (Tartu, Estonia 2017)
 • Ogólnopolska konferencja Humanistyka jako translacja i komunikacja (Łódź 2016)
 • Konferencja Porozmawiajmy zanim dorosnę – budowanie relacji dziecko-dorosły (2015)
 • Ogólnopolska konferencja Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy (Lublin 2010)
 • Międzynarodowa konferencja Transatlantic Encounters: American Studies in the 21st Century (Łódź 2008)
 • Międzynarodowe seminarium historyczne Historia Polski jest historią Europy (Łódź 2006)
 • Międzynarodowy Zlot Filozoficzny (Opole 2006, Kraków 2009)

Nagrody i odznaczenia

2017 – nagroda Dziekana WNoW

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

Redaktor monografii pokonferencyjnej

 • Dąbrowska, K., Olżewski, B., Rupniewski, M., Wyrębska, E., Zawidzki, M. (red.). (2009). Doświadczenie a intersubiektywność. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.

Sekretarz redakcji

 • Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris (2008 – 2009)

Współzałożyciel i sekretarz

 • Stowarzyszenie Filozoficzno-Kulturalne

Współorganizator konferencji naukowych

 • I, II, III i IV Łódzkie Warsztaty Filozoficzne (Łódź 2007, 2008, 2009, 2011)
 • Zlot Filozoficzny (Łódź 2010)

Doświadczenie kliniczne i trenerskie

 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Klub Samopomocy „Więź” (psycholog)
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze (psycholog)
 • Szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ponad 200 godzin szkoleniowych)
 • Praktyki/staże:
  • SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi (oddziały: Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział dzienny Aleksandrowska, Oddział ogólnopsychiatryczny żeński A, Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, Oddział ogólnopsychiatryczny męski D),
  • Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna EGO,
  • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych,
  • Fundacja Słonie na Balkonie.

Wybrane szkolenia, kursy i certyfikaty

 • Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo (06/2017), warsztat metodologiczny zrealizowany w ramach VI Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, 6 godz.
 • Profile osobowości (07/2016), KRT, 20 godz.
 • Trener Biznesu i Umiejętności Psychospołecznych (05/2014 – 08/2014), Szkoła Trenerów I stopnia KRT, 250 godz.
 • Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych (23/03/2014), Instytut Pomocy Profesjonalnej, 6 godz.
 • W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych (03/2013), Provita, 45 godz.