mgr Magdalena Kobylarczyk

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

psychologia stresu dzieci i młodzieży, doświadczanie traumy, psychologia zdrowia

Publikacje

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). Association between resiliency and posttraumatic growth in firefighters: the role of stress appraisal. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 22, 1, s. 40-48.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie w relacji między prężnością a osobowym wzrostem u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego. Przegląd Psychologiczny, 59, 1, s. 35-56.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). The Mediating Role of Resiliency in the Relationship Between Temperament and Posttraumatic Growth. Journal of Loss & Trauma. 10.1080/15325024.2016.1159115 (01 Mar 2016)

 • Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. (2015) Poczucie kontroli a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego – mediacyjna rola prężności. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24, 68-75. DOI: 10.1016/j.pin.2015.04.001

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015) Resiliency and social support as factors promoting the process of resilience in adolescents – wards of children’s homes Health Psychology Report, 3(3), 1-10. DOI:10.5114/hpr.2015.49045

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015) Relation between resiliency and post-traumatic growth in a group of paramedics: The mediating role of coping strategies. International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health, 28(4), 707-719. DOI: 10.13075/ijomeh.1896.00323

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Wsparcie społeczne jako mediator między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka. Czasopismo Psychologiczne, 21, 2, s. 195-205.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2014). Rozwój po traumie u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. (w:) Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin , Proqurat Andrzej Prokurat.

Udział w konferencjach

2014 r.

 1. Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk, „Potraumatyczny wzrost u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców”, XXI Konferencja Naukowa „Konteksty psychosomatyki” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10-12.04.2014 r.
 2. Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk, „Prężność psychiczna i wsparcie społeczne jako czynniki sprzyjające procesowi resilience u nastolatków –  wychowanków domów dziecka”, II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna” Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 26-27.09.2014 r.
 3. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik, „Poczucie kontroli a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego – mediacyjna rola prężności”, II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna” Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 26-27.09.2014 r.

 

2015 r.

 1. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia „Z psychologią po zdrowie” w dniach 15-17 maja 2015r. w Gdańsku. Tytuł wystąpienia „Prężność a osobowy wzrost w grupie młodzieży doświadczającej negatywnych zdarzeń życiowych – mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej”.
 2. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w dniach 3-6 września 2015 r. w Łodzi. Tytuł wystąpienia „Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka”.
 3. XII Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej „Rola psychoonkologii w strategii walki z rakiem w Polsce” w dniach 17-19 września 2015 r. w Gdańsku. Tytuł wystąpienia „Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobami nowotworowymi”.

2016 r.

 1. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik, „Pozytywne zmiany potraumatyczne wynikające ze zmagania się z chorobą nowotworową – rola ruminacji”. II Konferencja Psychologii Pozytywnej „Z psychologią po zdrowie” w Poznaniu, 12-14.05.2016r.
 2. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik, „Rola ruminacji i strategii radzenia sobie ze stresem w pojawianiu się pozytywnych i negatywnych skutków radzenia sobie w grupie osób zmagających się z HIV”. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowej nt.: „PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY w Łodzi, 16-17.05.2016 r.
 3. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik, “Prężność a osobowy wzrost w grupie młodzieży doświadczającej zdarzeń o charakterze traumatycznym – mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stresem”. XXV Jubileuczowa Konferencja Psychologii Rozwojowej “Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane” w Krakowie, 16-18.06.2016 r.
 4. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik, „Negatywne i pozytywne skutki krytycznych wydarzeń życiowych u młodzieży – rola prężności”. III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarnej „Zdrowie i odporność psychiczna – Zdrowie – wyzwania dla jednostki, rodziny i społeczności” w Krakowie, 24-25.09.2016 r.
 5. Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk, “Negatywne i pozytywne skutki traumy związanej z zakażeniem  się wirusem HIV – rola ruminacji i strategii radzenia sobie ze stresem”. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu, 24-26.11.2016 r.

 

Członkostwo towarzystw naukowych

Członek łódzkiego oddziału PTP

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

2014 r. Sekretarz komisji rekrutacyjnej

2015 r. Członek komitetu organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej