dr Magdalena Zadworna

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • Styl życia na różnych etapach dorosłości – zachowania zdrowotne i realizacja zadań rozwojowych
 • Psychologiczne aspekty pomyślnego starzenia się
 • Dobrostan w szkole – perspektywa ucznia i nauczyciela
 • Zasoby osobiste a dobrostan psychiczny i radzenie sobie ze stresem w różnych okresach rozwojowych

Projekty / granty badawcze

Granty badawcze – kierownik projektu:

Grant Dziekana Nauk o Wychowaniu (2018) – Psychologiczne uwarunkowania dobrostanu psychicznego w szkole

Grant Dziekana Nauk o Wychowaniu (2017) – Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych osób w okresie późnej dorosłości: badania zasadnicze

Grant Dziekana Nauk o Wychowaniu (2016) – Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych osób w okresie późnej dorosłości: tworzenie nowych narzędzi badawczych

Projekty międzynarodowe (programy europejskie Erasmus +, Grundtvig, Leonardo da Vinci) – kierownik merytoryczny i/lub członek zespołu:

 • VET-WELL  Promoting VET Teachers’ Mental Health and Wellbeing   (od 2019)   Erasmus+
 • Well School Tech – Well being at school (2016 -2018)  Erasmus +
 • Welness – Skills for true wellbeing (2012-2013) (527797-LLP-1-2012-1-RO-GRUNTDVIG-GMP)
 • Healya – Health and Longevity with yoga and ayurweda (2012) (2012-1-CY1-GRU06-02389 5)
 • BRIDGE – Bridging the digital gap for elders (2009-2011) (504867-2009-LLP-SI-KA3-KA3MP)
 • MIT Make it accesible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps (2010)  504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP
 • T.O.Y. – I Trust On You – Support for elderly people by the help of pets (2008-2010)  2008-1-IT2+GRU06+01762
 • KEMP – Keep employment by developing e-skills (2008) 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP
 • STURET –  Students-Retirees Intergenerational Learning Circles (2008-2010) 134476-2007-BG-GRUNDTVIG-GMP

Publikacje

 • Zadworna, M., Kossakowska, K. (2020), Health behavior among Polish institutionalized older adults: the effect of resiliency mediated by satisfaction with life. Journal of Public Health. https://doi.org/10.1007/s10389-020-01301-3

 • Zadworna M., Michalska P., Kobylarczyk M. (2020). Stress and Coping Strategies Among Participants of Stress Management Interventions at the Science, Technology and Art Festival, Przegląd Badań Edukacyjnych/Educational Studies Review, 30 (1), 129–156. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.007

 • Zadworna M. (2020). Healthy Aging and the University of the Third Age – Health behavior and subjective health outcomes in older adults, Archives of Gerontology and Geriatrics, 70, 104126 DOI: 10.1016/j.archger.2020.104126

 • Zadworna-Cieślak M. (2020). Psychometric properties of the Developmental Tasks Questionnaire for Seniors, Current Psychology, 39, 1172–1180, https://doi.org/10.1007/s12144-019-00380-0

 • Zadworna-Cieślak M. (2020). Spirituality, satisfaction with life and health-related behavior of older residents of long-term care institutions – a pilot study, Explore, 16(2), 123-129 DOI: 10.1016/j.explore.2019.07.016

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2019), Satisfaction with Life in Old Age – the Role of Developmental Tasks Attainment and Resiliency, Educational Studies Review, 28 (1), 23–35.

 • Kossakowska K., Zadworna M. (2019). Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji. Doniesienia wstępne, Studia Edukacyjne 54, 221-235.

 • Gigantesco A., Palumbo G., Zadworna-Cieślak M., Cascavilla I., Del Re D., Kossakowska K., WST European Group (2019), An international study of middle school students’ preferences about digital interactive education activities for promoting psychological well-being and mental health, Annali dell’ Istituto Superiore di Sanita, 55(2): 108-117, doi: 10.4415/ANN_19_02_02.

 • Zadworna-Cieślak M., Kossakowska K. (2018), Psychological wellbeing in the teaching profession, Edukacja Dorosłych, 2(79), 199-210.

 • Zadworna-Cieślak M., Kossakowska K. (2018). The Subjective Mental Well-Being of School-Age Children – Educational and Prophylactic Challenges, Przegląd Badań Edukacyjnych/Educational Studies Review, 27 (2), doi:10.12775/PBE.2018.021

 • Zadworna-Cieślak, M. (2018). Health as a source of happiness and health-related behaviour of young people. Health Problems of Civilization, 12(3), 188-195. doi:10.5114/hpc.2018.76519

 • Ogińska-Bulik N, Zadworna-Cieślak M. (2018). The role of resiliency and coping strategies in occurrence of positive changes in medical rescue workers, International Emergency Nursing, 39, 40-45, doi: 10.1016/j.ienj.2018.02.004.

 • Ogińska-Bulik N, Zadworna-Cieślak M. (2018). Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężności, Gerontologia Polska, 26, 28-35.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2018), Specificity of health-related behaviours in middle and late adulthood, Health Problems of Civilization, 12(1),7-13, doi:10.5114/hpc.2018.74184

 • Zadworna-Cieślak M., Marszałek M. (2017). Różne oblicza starości W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 173-183.

 • Zadworna-Cieślak M. (2017), Developmental tasks attainment in late adulthood – the construction of a new psychometric tool, Gerontologia Polska, 25, 163-167.

 • Zadworna-Cieślak M. (2017). Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów / The measurement of health-related behavior in late adulthood: The Health-Related Behavior Questionnaire for Seniors, Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 661-699, doi:10.18290/rpsych.2017.20.3-3en

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2016), Potraumatycznny rozwój u kobiet doznających przemocy domowej – znaczenie czynników socjodemograficznych, w: Borys E., Willan-Horla L., Frankowiak J. (red.), Konteksty przemocy – w poszukiwaniu uwarunkowań, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn, s. 131-143.

 • Zadworna-Cieślak M. (2016), Sposoby i motywy zdobywania wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 365-375.

 • Zadworna-Cieślak M. , Zbonikowski A. (2016), Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela – charakterystyka zjawisk i cele współczesnej profilaktyki, W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 437 – 448.

 • Zadworna-Cieślak M. (2016). Aktywność prozdrowotna osób starszych W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 391-399.

 • Zbonikowski A., Zadworna-Cieślak M. (2016). Czas wolny jako przestrzeń ryzykownego doświadczania starości przez seniorów W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 413-422.

 • Zadworna-Cieślak M. (2015), Dobrostan psychiczny seniorów – znaczenie oddziaływań psychoedukacyjnych W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Lifelong learning, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 321-328.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2015), Spirituality and the negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers, Polish Journal of Applied Psychology, vol. 13 (2) DOI: 10.1515/pjap-2015-0027, 9-24.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., Rogala E. (2015), Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby w wieku senioralnym, Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(3):], 570-577.

 • Zbonikowski A., Zadworna-Cieślak M. (2014), Psychologiczna charakterystyka osób bezrobotnych zakładających własną firmę, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 1 (18), 165 – 177.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2014), Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym, Przegląd Badań Edukacyjnych, 19 (2), 7-24.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2014), Rola rozwoju potraumatycznego w podejmowaniu zachowań zdrowotnych u osób w okresie późnej dorosłości, Polskie Forum Psychologiczne, tom 19, numer 2, 243-257.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2013), Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym – rola optymizmu, Psychogeriatria Polska, vol 10, nr 4, 145-156.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2013), Percepcja postaw rodzicielskich a osobowy wzrost po traumie u dzieci i młodzieży – ofiar wypadków drogowych, Psychologia rozwojowa, tom 18, nr 1, 57–68.

 • Finogenow M., Zadworna-Cieślak M. (2013), Wydarzenia krytyczne w okresie późnej dorosłości, Przedsiębiorczość i zarządzanie, „Zarządzanie stresem” TOM XIV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ I, 97-116.

 • Zadworna-Cieślak M., Finogenow M. (2012), Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie późnej dorosłości, Pedagogika Rodziny, 2(4), 117-128.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2012), Osobowość typu D i poczucie koherencji a podejmowanie zachowań zdrowotnych przez młodzież [w:] N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 219-232.

 • Zadworna-Cieślak M. (2012), Health behavior of young people – the role of psychological and family determinants, [w:] A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (ed.), Development in the perspective of the human science – opportunities and threats, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 69-83

 • Zadworna-Cieślak M., Gutowska-Wyka A., Kaflik-Pieróg M. (2012), Wartość zdrowia w rodzinie, [w:] Bielawska-Batorowicz E., Golińska L. (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wyd. UŁ, Łódź, 187-198.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Wyd. Difin, Warszawa.

 • Gutowska-Wyka A., Kaflik-Pieróg M., Zadworna-Cieślak M. (2011), Stres i radzenie sobie ze stresem w okresie ciąży u nieletnich dziewcząt i kobiet [w:] Bielawska-Batorowicz E., Golińska L. (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wyd. UŁ, Łódź, 553 – 562.

 • Gutowska-Wyka A., Zadworna-Cieślak M. (2011), Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych, [w:] M. Wojciechowska (red.), Wyzwania współczesnej pediatrii, Wyd. AHE, Łódź, 217-228.

 • Zadworna-Cieślak M., Kaflik-Pieróg M. (2010), Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodzieży, Polskie Forum Psychologiczne, nr 2, 140-153.

 • Zadworna-Cieślak M. (2010), Zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci, [w:] N. Ogińska-Bulik (red.), Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, 59-76.

 • Zadworna-Cieślak M. (2010), Rola rodziny w kształtowaniu zachowań ryzykownych młodzieży, [w:] N. Ogińska-Bulik (red.), Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, 43-58.

 • Zadworna-Cieślak M. (2010), Psychologia ogólna. Podręcznik elektroniczny, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź, ISBN – 978-83-7405-408-9.

 • Zadworna-Cieślak M. , Gutowska-Wyka A. (2010), Czynniki sprzyjające paleniu tytoniu przez młodzież w kontekście działań profilaktycznych i edukacyjnych, Przegląd Badań Edukacyjnych, 1-2 (10-11), 153-166.

 • Kaflik-Pieróg M., Zadworna-Cieślak M. (2010), Psychospołeczne determinanty stanu zdrowia personelu ratownictwa medycznego, [w:] M.A. Basińska, A. Ratajska (red.), Psychosomatyka. Problemy i kierunki badań, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, 229-240.

 • Gutowska-Wyka A., Zadworna-Cieślak M. (2010), Zjawisko otyłości na tle zachowań zdrowotnych młodzieży- implikacje profilaktyczne i edukacyjne, Przegląd Badań Edukacyjnych, 1-2 (10-11), 167-181.

 • Zadworna-Cieślak M., Gutowska-Wyka A. (2009), Poczucie koherencji jako zasób sprzyjający zachowaniom zdrowotnym młodzieży – przesłanki dla zadań edukacyjnych i wychowawczych, [w:] E. Przygońska, I. Chmielewska (red), Nauczyciele wobec wyzwań współczesności, Wyd. WSHE w Łodzi , Łódź, 107-120.

 • Gutowska-Wyka A., Zadworna-Cieślak M. (2009), Poczucie własnej wartości i skuteczności a zachowania agresywne u dzieci w wieku 10 – 12 lat, [w:] E. Przygońska, I. Chmielewska (red), Nauczyciele wobec wyzwań współczesności, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź, 131-142.

 • Zadworna-Cieślak M., Kaflik-Pieróg M. (2009), Psychologia rozwojowa. Podręcznik elektroniczny, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź, ISBN- 978-83-7405-414-0

 • Zadworna-Cieślak M. (2008), Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej [w:] Chudzik A. (red.), Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź, 169-182.

 • Zadworna-Cieślak M. (2008), Współczesne problemy psychologii. Podręcznik elektroniczny, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź, ISBN-13 978-83-7405-371.

 • Zadworna-Cieślak M. (2007), Psychologia społeczna. Podręcznik elektroniczny, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź, ISBN: 978-83-7405-319-8.

 • Zadworna-Cieślak M. (2006), Zachowania zdrowotne a percepcja postaw rodzicielskich u młodzieży, [w:] N. Ogińska-Bulik (red.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, 41-58.

 • Zadworna-Cieślak M. (2006), Obraz chorych psychicznie w świadomości dzieci i młodzieży, [w:] E. Czerniawska, B. Zawadzki (red.), Rozwój: wspomaganie, stymulowanie, zagrożenia, „Psychologia Rozwojowa”, tom 11 nr 1, 79-89.

 • Zadworna-Cieślak M. (2005), Problemy alkoholowe w Polsce jako kwestia społeczna, [w:] H. Worach-Kardas (red.), Polityka społeczna i ubezpieczenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, 93-107.

 • Zadworna M., Bielawska-Batorowicz E. (2004), Dystans wobec osób po leczeniu psychiatrycznym – opinie dzieci i młodzieży (Distance towards people who underwent psychiatric treatment – opinions of children and adolescents), „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, vol 4 nr 3, 168-179 (artykuł w dwóch wersjach językowych).

Udział w konferencjach

 • III International Conference “Psychological Aspects of Providing Support”, 6-7.11.2018, University of Ostrava, Czechy

Life satisfaction among social service and administrative sector employees – pilot study. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M.

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca pt. „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostanu”, 24-25.09.2018, UŁ, Łódź.

Dobrostan nauczycieli i jego pomiar – Teachers Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ). Zadworna-Cieślak, M., Kossakowska, K.

Poczucie skuteczności u nauczycieli – polska adaptacja Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES). Kossakowska, K., Zadworna-Cieślak, M.

 • III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2-4.07.2018

Dobrostan subiektywny uczniów – polska adaptacja Students Subjective Wellbeing Questionnaire – doniesienia wstępne. M. Zadworna-Cieślak, K. Kossakowska,

Satysfakcja z życia w wieku senioralnym – znaczenie prężności i realizacji zadań rozwojowych. M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik

 • XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa, 15-17 marca 2018, Zgorzelec

Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny polskich uczniów – doniesienia wstępne, Kossakowska, K., Zadworna-Cieślak, M., Szczepanik, M., Woszczak, M.

 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy” 11-13.12.2017, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Psychoedukacja wobec zadań rozwojowych późnej dorosłości, A. Zbonikowski, M. Zadworna-Cieślak

Dobrostan w edukacji – doświadczenia z realizacji projektu Well School Tech, M. Zadworna-Cieślak, K. Kossakowska

Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego, M. Zadworna-Cieślak, M. Marszałek

 • XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice, 24-25.11.2017

Pomyślne starzenie się a aktywność fizyczna,  K. Kossakowska, M. Zadworna-Cieślak, M. Szczepanik, M.Woszczak

 • Seminarium naukowe „Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego” Łódź, 24.11.2017

Starość a wykluczenie społeczne, M. Zadworna-Cieślak

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa „Człowiek wobec zagrożeń współczesności” 18.05.2017

Różne oblicza starości, M. Zadworna-Cieślak,  M.Marszałek

 • XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Zdrowie w zmieniającym się świecie – zagrożenia i wyzwania, Poznań, 12-14.05.2017

Zachowania zdrowotne seniorów a realizacja zadań rozwojowych późnej dorosłości, M. Zadworna-Cieślak

Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężności, N. Ogińska-Bulik, M. Zadworna-Cieślak

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo:Multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje” Kraków, 23-25.03.2017

Realizacja zadań rozwojowych w okresie późnej dorosłości i sposoby jej pomiaru, M. Zadworna-Cieślak

Zasoby osobiste a realizacja zadań rozwojowych przez kobiety w okresie późnej dorosłości, M. Zadworna-Cieślak

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Kobiety i mężczyźni w różnych rolach zawodowych” – Łódź 28-29.11.2016

Rola prężności i radzenia sobie ze stresem w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u ratowników medycznych,  N. Ogińska-Bulik, M. Zadworna-Cieślak

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa „Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie”, 24.11.2016

Aktywność prozdrowotna osób starszych, M. Zadworna-Cieślak

Czas wolny jako przestrzeń ryzykownego doświadczania starości przez seniorów, A. Zbonikowski, M. Zadworna-Cieślak

 • XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychosomatyka – aktualne trendy i nowe perspektywy”,  Łódź, 16-17.05.2016

Zdrowie jako symbol szczęścia a zachowania zdrowotne młodzieży, M. Zadworna-Cieślak

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa „Edukacja w zglobalizowanym świecie”, 12.05.2016

Sposoby i motywy zdobywania wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, M. Zadworna-Cieślak

Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela – charakterystyka zjawisk i cele współczesnej profilaktyki, M. Zadworna-Cieślak M. , A. Zbonikowski

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” 08-09.04.2016, Łódź

Specyfika zachowań zdrowotnych kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości, M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik

 •  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza (prze)mocy. Diagnoza, profilaktyka, dobre praktyki” 03-04.12.2015, Olsztyn

Wzrost po traumie u kobiet doznających przemocy domowej – znaczenie czynników socjodemograficznych, M. Zadworna-Cieślak, N.Ogińska-Bulik

 •  II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, LIFELONG LEARNING 10 .12.2015

Dobrostan psychiczny seniorów – znaczenie oddziaływań psychoedukacyjnych, M. Zadworna-Cieślak

 •  XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 1-3.06. 2015, Warszawa

Rola inteligencji emocjonalnej i spostrzeganego wsparcia dla satysfakcji z życia osób w wieku senioralnym, M. Kaflik-Pieróg, D. Strzelczyk, M. Zadworna-Cieślak

 •  X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, 15-17.05.2015, Gdańsk

Specyfika i pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – prezentacja Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów, M. Zadworna-Cieślak,  M. Kaflik-Pieróg, D. Strzelczyk.

Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby w wieku senioralnym, M. Zadworna-Cieślak, N.Ogińska-Bulik

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny – Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie”, 29- 30.04. 2014, Gdańsk

Zachowania zdrowotne  osób w wieku senioralnym – rola optymizmu życiowego, M. Zadworna-Cieślak, N.Ogińska-Bulik

Rola rozwoju potraumatycznego w podejmowaniu zachowań zdrowotnych u osób w okresie późnej dorosłości”,  N.Ogińska-Bulik, M. Zadworna-Cieślak

 • XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju”, 27-29.05.2013, Gdańsk

Duchowość a negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych, N.Ogińska-Bulik, M. Zadworna-Cieślak

 •  XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka z perspektywy teorii i praktyki”, 28-30.05.2012, Zielona Góra

Prężność psychiczna a strategie radzenia sobie ze stresem
u młodzieży klas maturalnych, M. Zadworna-Cieślak, N.Ogińska-Bulik

Percepcja postaw rodzicielskich a osobowy wzrost po traumie u dzieci  i młodzieży – ofiar wypadków drogowych, N.Ogińska-Bulik, M. Zadworna-Cieślak

 • Ogólnopolska konferencja „Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne”, 15-16.03.2012, Łódź

Czy starzenie się może być doświadczeniem pozytywnym, M. Zadworna-Cieślak, M. Finogenow

Zdarzenia krytyczne w okresie późnej dorosłości, M. Finogenow, M. Zadworna-Cieślak

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia”, 27-28.09.2011, Łódź

Zachowania związane ze zdrowiem wśród młodzieży – rola wyznaczników psychologicznych i rodzinnych, M. Zadworna-Cieślak

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka”, 20-22.05.2011, Łódź

Osobowościowe wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży – rola osobowości typu D i poczucia koherencji, M. Zadworna-Cieślak, N.Ogińska-Bulik

 •  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychosomatyka w pierwszej dekadzie XXI wieku”, 21-22.05.2010, Bydgoszcz.

Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży, M. Zadworna-Cieślak, M. Kaflik-Pieróg

Psychospołeczne determinanty stanu zdrowia personelu ratownictwa medycznego, M. Kaflik-Pieróg, M. Zadworna-Cieślak

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca  z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu”, 26-28.11.2009, Łódź

Wartość zdrowia w rodzinie, M. Zadworna-Cieślak, A. Gutowska-Wyka, M. Kaflik-Pieróg

Zasoby osobiste w profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ratownictwa medycznego, M. Kaflik-Pieróg, A. Gutowska-Wyka, M. Zadworna-Cieślak

Stres i radzenie sobie ze stresem w okresie ciąży u nieletnich dziewcząt i kobiet, A. Gutowska-Wyka, M. Kaflik-Pierog,  M. Zadworna-Cieślak

 •  IV Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Zdrowie nastolatki”, 24.11.2009, Łódź

Psychologiczne uwarunkowania aktywności zdrowotnej dziewcząt, M. Zadworna-Cieślak

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Wyzwania współczesnej pediatrii”, 08.05.2009, Łódź

Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych, A. Gutowska-Wyka, M. Zadworna-Cieślak

 • III Konferencja Profilaktyczna „Zdrowy przedszkolak”, 21.04.2009, Łódź

Rola domu rodzinnego w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci, M. Zadworna-Cieślak, A. Gutowska-Wyka

Problem nadwagi i otyłości u dzieci – implikacje profilaktyczne i edukacyjne, A. Gutowska-Wyka, M. Zadworna-Cieślak

 • II Konferencja Profilaktyczna „Wybierz zdrowie – nie pal”,  26.11.2008, Łódź

Mechanizm uzależnienia, czynniki sprzyjające paleniu tytoniu przez młodzież,  A. Gutowska-Wyka, M. Zadworna-Cieślak

 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Naukowego „Żyć godnie…” 24-27.09.2008, Poznań

Zasoby osobiste w profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników służb mundurowych, M. Zadworna-Cieślak, M. Kaflik-Pieróg

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Nauczyciel, wychowawca, terapeuta. Problemy, zagrożenia, metody pracy” 08-09.04.2008, Licheń

Poczucie koherencji jako zasób sprzyjający zachowaniom zdrowotnym młodzieży – przesłanki dla zadań edukacyjnych i wychowawczych, M. Zadworna-Cieślak, A. Gutowska-Wyka

Poczucie własnej wartości i skuteczności a zachowania agresywne u  dzieci w wieku 10-12 lat,  A. Gutowska-Wyka, M. Zadworna-Cieślak

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Profilaktyka zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży”, 10-11.05.2007, Wodzisław Śląski

Zdrowie jako symbol szczęścia a zachowania zdrowotne młodzieży, M. Zadworna-Cieślak

 • Konferencja „Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży”, 11-12.05.2006, Wodzisław Śląski

Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej, M. Zadworna-Cieślak

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne i polityczne zagrożenia Polski w XX i XIX wieku”, 16.11.2005, Konin

Zjawisko otyłości na tle zachowań zdrowotnych młodzieży, A. Gutowska-Wyka, M. Zadworna-Cieślak

 • XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 23–26.06.2005, Warszawa

Obraz chorych psychicznie w świadomości dzieci i młodzieży, M. Zadworna-Cieślak

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

I 2020 Pobyt szkoleniowy na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Dronbirn (Austria). w ramach programu Erasmus+

III 2018 Wykłady i seminaria dla studentów „Thoughts, emotions and health” w języku angielskim na Uniwersytecie w Ostrawie w (Czechy) w ramach programu Erasmus+

XI 2018 Wykłady i seminaria dla studentów „Psychosocial determinants of life satisfaction” w języku angielskim na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) w ramach programu Erasmus+