dr Marta Kucharska-Hauk

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
 • funkcjonowanie rodziny w sytuacjach kryzysowych
 • postawy wobec seksualności i karmienia piersią
 • rola nowych technologii w procesie edukacyjnym i rozwojowym

Projekty / granty badawcze

Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka – grant finansowany z funduszu wydziałowego w ramach konkursu dla młodych pracowników naukowych przyznany w 2013r.

Publikacje

 • Kucharska, M. (2020). Selected predictors of maternal-fetal attachment in pregnancies with congenital disorders, other complications, and in healthy pregnancies. Health Psychology Report. https://doi.org/10.5114/hpr.2020.97295

 • Kucharska, M. (2020). Właściwości indywidualne matki a więź z dzieckiem w ciążach zdrowych, z wadami wrodzonymi i innymi zagrożeniami. Psychologia Wychowawcza, 59(17), 7-24.

 • Kucharska, M. (2019). Doświadczanie ciąży z wadą wrodzoną a więź matki z dzieckiem prenatalnym. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 35, 169-183.

 • Kucharska, M., Janicka, I. (2018). Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (1), 139-156.

 • Kucharska M., Walęcka-Matyja K. (2015). A feeling of satisfaction and self-efficacy vs. parenting styles of mothers active on the labour market. K. Adamczyk, M. Wysota (Eds.), Various aspects of young adults’ functioning. (101-117). Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
  ISBN 978-83-65148-05-6

 • Kucharska M., Kossakowska K., Janicka K. (2013). Czy jest nadzieja na seks przy nadziei?
  Seksualność a ciążą w opinii kobiet. Seksuologia Polska, 11, 2, 17-23.

 • Kucharska M., Walęcka-Matyja K. (2012). Rola telefonii komórkowej w komunikacji rodzinnej w percepcji matek. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.) Wpływy medialne. Szanse i zagrożenie dla współczesnej rodziny. (107-126). Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
  ISBN 978-83-62196-48-07

 • Janicka K., Kucharska M., Śliwerski A. (2011). Mnogość ról: błogosławieństwo, czy przekleństwo? W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.) Relacje rodzina-praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  ISBN 978-83-7525-566-9

Udział w konferencjach

Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce”
Konferencja on-line, 16-17.09.2020
Referat: Funkcjonowanie rodziny w czasie pandemii koronawirusa
Współautor: Paulina Szymańska

 

II Ogólnopolska Konferencja Męskości i Kobiecości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych
Katowice, 18-19.10.2018
Referat: Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina-Praca „Rodzina, praca, edukacja w poszukiwaniu dobrostanu”,
Łódź, 24-25.09.2018
Referat: Właściwości indywidualne matki a doświadczanie ciąży wysokiego ryzyka

 

XXXVIII Annual SRIP (Society for Reproductive and Infant Psychology) Conference

Łódź, 11-12.09.2018

Flash presentation: Maternal-fetal attachment in high-risk and physiological pregnancies

 

XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”

Gdańsk, 21-24.09.2017

Referat: Właściwości indywidualne matki a więź z dzieckiem w okresie prenatalnym

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Łódź, 28-29.11.2016

Referat: Ocena sytuacji zawodowej oraz materialnej u kobiet w ciążach wysokiego ryzyka

 

X Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”

Gdańsk, 15-17.05.2015

Referat: Wsparcie od partnera i styl przywiązania a doświadczanie ciąży wysokiego ryzyka

 

XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia w zmieniającym się świecie”.

Bydgoszcz, 18-21.09.2014

Referat:  Doświadczanie ciąży w sytuacji wykrycia wady wrodzonej u dziecka

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”,

Łódź, 15-16.11.2013r.

Referat: Szczęśliwa matka-szczęśliwe dziecko – poczucie satysfakcji a style rodzicielskie.

Współautor: K. Walęcka-Matyja

 

XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

Gdańsk, 27-29.05.2013r.

Referat: Więź emocjonalna między matką a dzieckiem w okresie prenatalnym
i doświadczanie ciąży wysokiego ryzyka

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka”,
Łódź, 20-22. 05. 2011r.

Poster: Postawa motocyklistów wobec transplantacji i dawstwa organów a poszukiwanie wrażeń.

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy współczesnej rodziny. Rodzina a media”,

Lublin, 18-19.10.2010r.

Referat: Rola telefonii komórkowej w komunikacji rodzinnej.

Współautor: K. Walęcka-Matyja

 

Konferencja „Seksualność człowieka – w kulturze, nauce i terapii”,

Kraków, 19-20.03.2010r.

Poster: Seksualność a ciąża widziane oczami kobiet.

Współautorzy: K. Janicka, K. Kossakowska-Petrycka

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu”,

Łódź, 26-28.11.2009r.

Poster: Mnogość ról – błogosławieństwo czy przekleństwo?

Współautorzy: K. Janicka, A. Śliwerski

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza”,

Zakopane, 15-17.05.2009r.

Referat: Postawa motocyklistów wobec transplantacji allogenicznej ex mortuo oraz dawstwa organów a poczucie bezpieczeństwa i prężność ego.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Staż w Department of Health Science, University of York, York, Wielka Brytania

Okres pobytu: 01–30.09.2011

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Członek Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu”, Łódź, 26-28.11.2009 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”, Łódź, 14-16.06.2010 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina-Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”, Łódź, 15-16.11.2013 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina-Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”, Łódź, 28-29.11.2016 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego VIII Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego ZaBaWa, Łódź, 17-18. 05.2018 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina-Praca „Rodzina, praca, edukacja w poszukiwaniu dobrostanu”, Łódź, 24-25.09.2018 r.

Opiekun II roku 2009/10

Opiekun I roku 2010-2021

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychoseksuologii IP

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – 2009r.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – 2010r.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – 2018 r.