dr Marta Znajmiecka-Sikora

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • Kultura bezpieczeństwa organizacji a postawy pracowników wobec bezpieczeństwa
 • Lifelong learning – dlaczego chcemy się rozwijać? Wyznaczniki podejmowania działań związanych z rozwijaniem kompetencji osobistych i zawodowych
 • „Być wolnym, to móc nie kłamać” – analiza zjawiska ściągania i oszukiwania wśród studentów

Projekty / granty badawcze

 • „Być wolnym, to móc nie kłamać” – analiza zjawiska ściągania i oszukiwania wśród studentów – projekt realizowany na terenie Czech, Polski i Słowacji
 • Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa” – opiekun merytoryczny projektu realizowanego w ramach PO KL
 • Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” – opiekun merytoryczny projektu realizowanego w ramach PO KL
 • Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” – opiekun merytoryczny projektu realizowanego w ramach PO KL
 • Lajkonik Snacks S.A. – wdrożenie programu B-BS (Behaviour Based Safety) – główny wykonawca
 • Philips Lighting Pland S.A., zakład w Pabianicach – wdrożenie programu B-BS (Behaviour Based Safety) – główny wykonawca

Publikacje

 • Znajmiecka-Sikora, M., Sałagacka, M. (2020). Analysis of the relationship between psychological gender and risk perception style and attitudes towards safety in a group of women and men. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-12. doi:10.1080/10803548.2020.1760527

 • Marta Znajmiecka-Sikora, Justyna Wiktorowicz, Monika Sałagacka, Agnieszka Łysio (2019) „Analiza związku między perspektywą postrzegania czasu a prokrastynacją akademicką” E-mentor 2019; 2; (79) s. 26-32

 • Znajmiecka-Sikora, M. (2019). Właściwości psychometryczne skróconej wersji Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa-50 (KKB-50). Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 72, 73-94.

 • Znajmiecka-Sikora, M. (2019). Kwestionariusz postaw wobec bezpieczeństwa (KPwB) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 72, 163-182.

 • Dobrowolska, M., Stasiła-Sieradzka, M., Znajmiecka-Sikora, M. (2019). Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (2019), 87-98.

 • Znajmiecka-Sikora, M., Sałagacka, M. (2018). Podmiotowe wyznaczniki zachowań ryzykownych i agresywnych w grupie motocyklistów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 132, 731-747.

 • Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K. (2017). Behaviour-Based Safety (BBS): program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 3(546), 10-14.

 • Stasiła-Sieradzka, M., Znajmiecka-Sikora, M. (2017). Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(II8)/17, 39-53.

 • Znajmiecka – Sikora M., Boczkowska K. (2016). Analysis of safety culture on the example of selected Polish production enterprises. In: P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. Melo, A. S. Miguel, G. Prestrelo (red.), Occupational Safety and Hygiene IV (p. 349 – 352). London, UK: CRC Press.

 • Znajmiecka – Sikora M., Łysio A. (2016). Prokrastynacja akademicka – uwarunkowania osobowe i rodzinne, e – mentor 4 (66), 26 – 32.

 • Boczkowska K., Znajmiecka – Sikora M. (2015). Behavior-Based Safety – skutecznym narzędziem antykryzysowym, Marketing i rynek 5, 320 – 334.

 • Boczkowska K., Znajmiecka – Sikora M. (2015). Risk assessment – barriers in EU standards implementation in Polish Enterprises. In: P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. Melo, A. S. Miguel, G. Prestrelo (red.), Occupational Safety and Hygiene SHO2015 – Proceedings book (p. 32 – 34). Guimarães, Portugal: SPOSHO.

 • Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M. (2014). Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, Marketing i rynek 5, 766-772.

 • Znajmiecka – Sikora M. (2014). Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MIŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. W: A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Walecka (red.), Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną (s. 53 – 62). Łódź: Monografie PŁ.

 • Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B. (2014). Skuteczność szkoleń bhp – wykorzystanie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa (s. 237 – 253). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka-Sikora M., Rogalska A., Komorowski M. (2014). Podejście pracodawców względem motywowania pracowników do bezpiecznej pracy – badania pilotażowe. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa (s. 216 – 236)., Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka – Sikora M., Kędzierska B., Wiktorowicz J. (2014). Oszukiwanie podczas studiowania a preferowane wartości pracy. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina a kariera – równowaga, czy konflikt ról (s. 289 – 305). Łódź : Wydawnictwo UŁ.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M., Wiktorowicz J. (2014). Jak studenci studiują – skala zjawiska ściągania na studiach. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina a kariera – równowaga, czy konflikt ról (s. 263 – 287). Łódź : Wydawnictwo UŁ.

 • Znajmiecka-Sikora M. (2013). Analiza klimatu bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży oświetleniowej, Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 56, 103-127.

 • Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K. (2012). The process of education of OSH Services and organization development, International Advances in Economic Research, Vol. 18, no. 3, 321-330.

 • Znajmiecka – Sikora M., Kędzierska B., (2012). Poziom zadowolenia z życia osób niedostosowanych społecznie. W: K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka – Sikora (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne (95 – 109). Łódź: Wydawnictwo SATORI.

 • Znajmiecka – Sikora M., Kaflik-Pieróg M., (2012). Dlaczego ludzie zachowują się ryzykownie? Analiza zjawiska ryzyka – przegląd definicji, stan badań. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką (s. 185 – 202). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka – Sikora M., Boczkowska K. (2012). Potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców w kontekście kwalifikacji oraz poziomu kształcenia służb bhp. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką (s. 152 – 171). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka – Sikora M., Frątczak M. (2012). Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w kontekście budowania postawy ukierunkowanej na zachowania bezpieczne pracownika. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka – Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką (s. 114 – 151). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka – Sikora M. (2012). Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem (Behavior-based safety (BBS) jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka – Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką (s. 47 – 63). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Kutyba E., Rogalska A., Znajmiecka – Sikora M. (2012). Nowoczesne praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a malejąca wypadkowość. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia (s. 195 – 217). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Frątczak M., Rogalska A., Znajmiecka – Sikora M. (2012). Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy w obliczu korzyści biznesowych firmy. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia (s. 172 – 194). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka – Sikora M. (2012). Analiza procesu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw – wstępne doniesienie z badań. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia (s. 117 – 136). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

 • Znajmiecka – Sikora M., Kędzierska B. (2012). Methodological problems of measuring the effectiveness of training supporting employees’ personal and social development. In: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization (s. 291 – 309). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

 • Boczkowska K., Znajmiecka – Sikora M. (2012). Analysis of the level of OSH specialist knowledge In the aspect of their professional activity on a labor market”. In: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization (s. 271 – 290). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

 • Znajmiecka – Sikora M., Przybylak A. (2012). School Prophylatctic Programmes – Analysis of Development and Implementation Stages on the Example Łódzkie Province Facilities. In: A. Sobczak, M. Znajmiecka – Sikora (red.), Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences. Opportunities and Threats (s. 315 – 333). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Znajmiecka – Sikora M., Kędzierska B., (2012). Personal Growth and Personal Development – Analysis of Terms in the Context of the Life – Span Development. In: A. Sobczak, M. Znajmiecka – Sikora (red.), Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences. Opportunities and Threats (s. 9 – 17). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Znajmiecka – Sikora M., Błaszczyk – Kowalska S. (2011). Analiza kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w Polsce. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby na rynku pracy (s. 193 – 210). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Znajmiecka – Sikora M., Boczkowska K. (2011). Proces kształcenia pracowników służb BHP w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji i wymagań rynku pracy. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby na rynku pracy (s. 101 – 122). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M. (2011). Kwalifikacje i kompetencje psychologa w kontekście nowych wyzwań na rynku pracy. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby na rynku pracy (s. 33 – 53). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M. (2011). Czy trener to zawód? Refleksje nad kompetencjami zawodowymi trenera w kontekście wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby na rynku pracy (s. 13 – 31). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Znajmiecka – Sikora M., Kędzierska B. (2011). Efektywność szkoleń zawodowych i treningów psychoedukacyjnych. Problemy metodologiczne i stan badań. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych (s. 97 – 122). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Znajmiecka – Sikora M., Sikora A. (2011). E-learning jako metoda wykorzystywana w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych – kontrowersje wokół e-learningu. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych (s. 145 – 165). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M. (2011). Kształcenie ustawiczne w kontekście rozwoju człowieka – grupowe metody wspierania rozwoju. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych (s. 77 – 95). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M. (2011). Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa. W: M. Znajmiecka – Sikora, B. Kędzierska (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych (s. 17 – 32). Łódź: Wydawnictwo EGO.

 • Znajmiecka – Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., (2009). Analiza i ocena stopnia dopasowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań, Łódź: Wydawnictwo ego, 159.

 • Znajmiecka – Sikora M. (2007). Wspieranie obrazu siebie w okresie adolescencji. Badania efektywności zajęć warsztatowo – treningowych o charakterze psychoedukacyjnym, Mentoring w doradztwie zawodowym 15, 77 – 88.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M. (2004). Młodzież jako kreator własnego zdrowia – struktura obrazu siebie w okresie późnej adolescencji a postawy wobec własnego zdrowia – przegląd literatury, Sztuka Leczenia 2, 31 – 37.

 • Znajmiecka – Sikora M. (2004). Poziom samooceny i rozwój wiedzy o sobie w okresie adolescencji – analiza przeprowadzonych badań, Sztuka Leczenia 3-4, 101 – 109.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M. (2003). Zastosowanie aktywnej metody grupowej w edukacji (przegląd zagadnień i podstawowych pojęć), Innowacje w Edukacji Akademickiej, 1 [3], 61 – 70.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M., Kaflik – Pieróg M. (2003).Nieśmiałość – doniesienie wstępne z badań, Psychologia – Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 1 [31], 97 – 108.

 • Znajmiecka – Sikora M. (2003). Charakterystyka obrazu siebie, Psychologia – Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 1 [31], 85 – 96.

 • Kędzierska B., Znajmiecka – Sikora M., Kaflik – Pieróg M. (2002). Nieśmiałość – określenie zjawiska oraz doniesienie wstępne z badań, Psychologia radzenie sobie ze stresem – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 1 [21], 99 – 110.

 • Znajmiecka – Sikora M., Godzwon L. (2001). Obraz siebie młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań, Zeszyty naukowe „WSHE”, tom 9, zeszyt 3, Włocławek, 209 – 217.

Udział w konferencjach

Międzynarodowe

 • 23-24.03.2016 Guimaraes, Portugalia, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene
 • 12-13.02.2015 Guimaraes, Portugalia, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene
 • 08-13.07.2014 Paryż, 28 International Congress of Applied Psychology
 • 09-12.07.2013 Stockholm, Sweden, The 13th European Congress of Psychology Stockholm
 • 28-30-06.2012 EuroPlat – European Psychology Learning &Teaching, Vilnius University, Europlat Academic Network, Department of Psychology, Heslington, University of York
 • 16 – 19.03.2011 Ateny, „Seventy – First International Atlantis Economic Conference”
 • 2007 – The European of Psychologists Associations (EFPA), Xth European Congress of Psychology

 

Wybrane konferencje ogólnopolskie

 • 09.2016 Łódź, Metody pomiaru zjawisk ekonomicznych i społecznych. Kierunki doskonalenia kształcenia na uczelniach wyższych
 • 19-20.05.2016 Sopot, II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
 • 08-09.04.2016 Łódź, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polki – wczoraj, dziś i jutro”
 • 27-29.05.2015 Łódź, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. Od kryzysu do sukcesu w biznesie
 • 18-21.09.2014 Bydgoszcz, XXXV Zjazd Naukowy PTP
 • 28-30.05.2014 Ciechocinek, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kulturowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji”
 • 15-16.11.2013 Łódź, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca
 • 17-18.09.2013 Łódź, II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia”
 • 23-24.11.2011 Łódź, „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • 10.2011 Łódź, „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju ekonomiczno – społecznego województwa łódzkiego”. Konferencja realizowana w ramach projektu „Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa!” oraz Dni Uczenia się Dorosłych Łódź 2011.
 • 27-28.09.2011 Łódź, „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia”
 • 30-31.05.2011 IX Konferencja Naukowa „Statystyka i jej zastosowania w analizach społeczno – ekonomicznych w świetle integracji i globalizacji gospodarek”
 • 19-20.10.2010 Łódź, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr  „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr BHP do zmian w przepisach i potrzebach rynku”
 • 20-22.09.2010 Warszawa, Politechnika Warszawska, I Kongres Ergonomii „Ergonomia dla przyszłości„
 • 14-16.06.2010 Łódź, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy Rozwoju Współczesnego Człowieka
 • 06.2010 Łódź, „Ego” Centrum Edukacji i Doradztwa, Konferencja „Pewna sprawa to podstawa”
 • 06-07.10.2009 Łódź, „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne”
 • 15-17.05.2009 Zakopane, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza”
 • 2006 – SWSPiZ „Monitoring w doradztwie zawodowym”
 • 2005 – Polskie Towarzystwo Psychologiczne , Uniwersytet Jagielloński „XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”
 • 2003 – Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Międzynarodowe Towarzystwo Somatoterapii, Uniwersytet Jagielloński „XIII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i VI Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej”
 • 2002 – Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Międzynarodowe Towarzystwo Somatoterapii, Uniwersytet Jagielloński „XII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i V Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej”

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
 • Stowarzyszenie Rozwoju Kadr 
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji 

Nagrody i odznaczenia

 • Wyróżnienie za artykuł „Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MIŚP na podstawie badań przedsiębiorstw regionu łódzkiego”, w finale konkursu na najlepszy artykuł VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI” pod tytułem „Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji”.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • PTP – Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału (2012 – do chwili obecnej);
 • PTP – Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału(2019 – do chwili obecnej)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Kadr – Prezes (2006 – do chwili obecnej)
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (2012-2016; 2020 – do chwili obecnej)
 • Członek Rady Instytutu Psychologii (2012 – do chwili obecnej)
 • Członek kapituły konkursu „Motyl bezpieczeństwa” (od 2011 roku do chwili obecnej)