dr Mateusz Hauk

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • zadowolenie z pracy
 • motywacja w pracy
 • zaangażowanie w pracę
 • zmiany na rynku pracy
 • alternatywne formy aktywności zawodowej
 • grywalizacja w biznesie, w tym: zastosowanie mechanizmów grywalizacji w rekrutacji i selekcji oraz wdrażaniu pracowników
 • szkolenia i warsztaty, w tym trening biznesowy

 

 

Dodatkowe informacje:

Współautor następujących narzędzi psychometrycznych:

 • Krótka Skala do Mierzenia Stresu w Pracy (KSSP) – kwestionariusz opracowany w oparciu o skalę Stantona i współpracowników (The Stress in General Scale);
 • Kwestionariusz Pracoholizmu – Polska adaptacja kwestionariusza Mudrack’ a i Naughton;
 • Kwestionariusz Projektowania Pracy – diagnozujący 21 cech pracy;
 • Wielowymiarowa Ocena Preferencji Zawodowych – w oparciu o koncepcję Hollanda.

Działalność zawodowa:

 • Trener biznesu, specjalizacja: rozwijanie kompetencji menedżreskich, szefowskich i interpersonalnych
 • Doradca / konsultant HR: doradztwo organizacyjne oraz audyty personalne, wdrażanie zmian organizacyjnych, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, budowanie modeli kompetencyjnych i wdrażanie systemów zarządzania przez kompetencje, wdrażanie standardów i systemów z zakresu innych elementów ZZL
 • Ekspert metodologiczny w projektach Badawczo – Rozwojowych, między innymi: „Stworzenie innowacyjnego narzędzia do szacowania przydatności zawodowej”, „Grywalizacja w procesie zarządzania zmianą w MŚP”

Projekty / granty badawcze

Udział w grancie naukowym pt:  „Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu”.

Publikacje

 • Hauk, M. (2020). Projektowanie pracy – potrzeba redefinicji podejścia do problematyki „work – design”. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka.

 • Hauk, M. (2019). Emotional Satisfaction at Work and Sociodemographic Variables. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 54 (4): 95-108.

 • Hauk, M. (2018). Cechy pracy a zadowolenie z pracy. FOLIA PSYCHOLOGICA, 22, 17-32.

 • Hauk, M. (2017), Grywalizacja w rekrutacji – pytania sytuacyjne w formie gry jako pomysł na urozmaicenie procesów selekcji kandydatów. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 • Chodkiewicz, J., Hauk, M. (2016), Negatywne skutki pracoholizmu. Rola narzędzia pomiaru. Medycyna Pracy, 67(4):467–476

 • Hauk, M. (2014), Kwestionariusz cech pracy-opracowanie polskiej wersji narzędzia do badania cech pracy i środowiska zawodowego-wstępne wyniki badań. Folia Psychologica, 18, 129 – 145.

 • Paszkowska – Rogacz, A., Goleniowska, I., Grosjer. A., Hauk, M., Jarmakowski – Kostrzanowski, T. (2013), Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Apus. Czestochowa.

 • Hauk, M., Chodkiewicz, J. (2013), The role of general and vocational stress  in the relationship between workaholism and work / family confict (WFC/FWC). International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 

 • Hauk, M. (2012), Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama ? badania weryfikacyjne i analiza modelu pod kątem jego aktualności oraz możliwości wykorzystania w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 3-4/2012.

 • Hauk, M., (2012), Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama a zadowolenie telepracowników. Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty

 • Chodkiewicz J., Hauk  M. (2012). Relacje między pracoholizmem ujmowanym jako uzależnienie i jako tendencja behawioralna a konfliktami praca-rodzina. Medycyna Pracy, 63,2, 199-209.

 • Dudek, B., Hauk, M., Merecz D. (2011), Ocena pracoholizmu jako behawioralnej tendencji ? polska adaptacja kwestionariusza Mudrack?a i Naughtona, „Medycyna Pracy”, 62, 2, 127 – 132.

 • Hauk, M., Strzelczyk, D. (2011). Pracoholizm a sposób spędzania wolnego czasu. W: Dudek, B. (red): Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, s. 112 ? 135. Łódź. Uniwersytet Łódzki.

 • Dudek, B., Hauk, M. (2010), Reaktywność a wybór zawodu, „Przegląd Psychologiczny”, 53, 2, 195 – 210.

 • Dudek, B., Hauk, M. (2010), Krótka Skala Do Mierzenia Stresu W Pracy (KSSP), „Medycyna Pracy”, 61, 479-487.

 • Hauk, M. (2010), Ewolucja form pracy, zmiany na rynku pracy a zadania psychologów, „Folia Psychologica”, nr. 14, 82 -96.

 • Hauk, M. (2009), Testy psychometryczne. W: Krokowski, M. [red.]. HR Menu. Imperia. Łódź, s. 129-153.

 • Hauk, M. (2009), Rekrutacja i dobór pracowników. W: Krokowski, M. [red.]. HR Menu. Imperia. Łódź, s. 81-126.

 • Hauk, M. (2008), Telepraca-ujęcie definicyjne, poruszane problemy  i zalecenia na przyszłość, „Folia Psychologica”, nr. 12, 3 – 21.

Udział w konferencjach

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina – praca w warunkach kryzysu” organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu. Prelegent na sesji posterowej, prezentowany temat: Ocena pracoholizmu jako behawioralnej tendencji – polska adaptacja kwestionariusza Mudrack’a i Naughton Łódzkiego (26 – 28 listopada 2009)
 • Udział w IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZDROWIE I CHOROBA W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO, prelegent, temat wystąpienia: „Pracoholizm a zdrowie psychiczne, odczuwany stres, negatywny afekt  i konflikt między pracą a życiem rodzinnym.  Rola narzędzia pomiaru”, Jan Chodkiewicz, Mateusz Hauk (maj 2013).
 • Udział w konferencji konferencji „Polki – wczoraj, dziś i jutro”, prelegent na sesjin posterowej, tytuł wystąpienia: „Zadowolenie poznawcze i emocjonalne z pracy u kobiet i mężczyzn – analiza porównawcza (8-9 kwietnia 2016).
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina Praca. Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”
  organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu. Prezentowany temat: „Płeć a zadowolenie poznawcze z pracy przy uwzględnieniu konfliktów na linii życie prywatne / życie zawodowe” (28-29 listopada 2016).

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia pierwszego za książkę „Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu”.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Opiekun Praktyk Zawodowych na specjalności psychologia doradztwa zawodowego i organizacji;
 • Koordynator Współpracy z Pracodawcami i Biznesem (z ramienia Instytutu Psychologii)