dr hab. Monika Wróbel, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zarażanie emocjonalne i mimikra emocjonalna, ekspresja emocjonalna, praca emocjonalna, pomiar emocji i nastroju, poznanie społeczne, społeczne znaczenie łez

Projekty / granty badawcze

Kierowanie projektami badawczymi

Krokodyle łzy: Systematyczna analiza warunków, w których łzy emocjonalne są spostrzegane jako nieszczere (grant NCN, konkurs OPUS 22, 2022-2025)

Czy interpersonalne funkcje łez zależą od tego, kto płacze? Wiek i płeć osoby płaczącej jako moderatory efektu łez („Grant dla doświadczonych badaczy” w ramach  programu MNiSW IDUB, 2021-2023)

Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (grant NCN, konkurs SONATA BIS 7, 2018-2022)

Szanuję Cię i czuję się jak Ty? Rola respektu w społecznej indukcji afektu (grant Dziekana WNoW UŁ, 2017)

Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C) (grant Dziekana WNoW UŁ, 2017)

Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (grant NCN, konkurs SONATA 4, 2013-2016; więcej informacji tutaj)

Podłoże i konsekwencje pracy emocjonalnej w zawodzie nauczyciela (grant UŁ, „Projekt badawczy młodych naukowców”, 2011)

Udział w projektach badawczych

Ograniczony kontakt wzrokowy i mimikra emocji: Dlaczego ludzie naśladują emocje innych, mimo że ich nie widzą?  (grant NCN, konkurs OPUS 19, 2020-2024, kierownik: dr M. Olszanowski)

Fundamenty moralne a reakcje emocjonalne na humor dyskredytujący (grant UŁ, „Studenckie Granty Badawcze”, 2017, kierownik: mgr K. Koszałkowska)

Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu (grant MNiSW, konkurs 34, 2007-2010, kierownik: prof. dr hab. B. Dudek)

Publikacje

Udział w konferencjach

Wybrane konferencje międzynarodowe:

Annual Convention of the Society for Personality and Social Psychology (online, 2021)

Conference of the International Society for Research on Emotion (Amsterdam 2019, Genewa 2015)

18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada 2017)

European Conference on Emotion CERE (Lejda 2016, Berlin 2014, Lille 2010)

International Convention of Psychological Science (Amsterdam 2015)

Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (Kazimierz Dolny 2012; Warszawa 2008)

International Mini-Conference on Personal Relationships “Relationships development, maintenance, and dissolution” (Gdańsk 2011)

11th European Congress of Psychology “A rapidly changing world – challenges for psychology” (Oslo 2009)

Wybrane konferencje ogólnopolskie:

Zjazdy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (Poznań 2019, Lublin 2018, Toruń 2017, Wrocław 2016, Łódź 2015, Warszawa 2014, Kraków 2013, Sopot 2012, Poznań 2011, Nowy Sącz 2010, Lublin 2009)

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Bydgoszcz 2014, Poznań 2011, Katowice 2008)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliżej Emocji” (Lublin 2017, 2015, 2013, 2011, 2008)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca” (Łódź 2013, 2009, 2007)

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Artesis Hogeschool Antwerpen, Belgia (listopad 2011)

University of Macedonia, Grecja (maj 2011)

Örebro University, Szwecja (listopad 2008)

Członkostwo towarzystw naukowych

Society for Personality and Social Psychology

European Association of Social Psychology

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora UŁ w dziedzinie nauk społecznych za osiągnięcia naukowe w 2019 r. (nagroda z funduszu rozwoju naukowego Uczelni)

Nagroda Publiczności za najlepszy plakat zaprezentowany podczas XV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2018)

Nominacja do Nagrody Teofrasta dla książki pt. „Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi” (2017)

Indywidualne i zespołowe Nagrody Naukowe Rektora UŁ (2020, 2014, 2012, 2009)

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat zaprezentowany podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (2010)

Nagroda im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w roku 2008 w Psychologii Społecznej

Medal za Chlubne Studia przyznany przez Senat Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Członkini Komitetu Psychologii PAN (kadencje 2015-2019, 2020-2023)

Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (kadencja 2019-2022)

Członkini Redakcji Social Psychological Bulletin (Co-Editor in Chief)

Członkini Redakcji Annals of Psychology (Associate Editor)

Section Editor Encyclopedia of Personality and Individual Differences

Recenzentka ad hoc – wybrane czasopisma: American Journal of PsychologyBasic and Applied Social Psychology, Emotion ReviewJournal of Nonverbal Behavior, Motivation and EmotionNew Ideas in PsychologyPersonality and Individual Differences, PLOS One, Scientific Reports, Scandinavian Journal of Psychology, Social Psychological Bulletin

Promotorka pomocnicza w przewodach doktorskich dr K. Królewiak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) i dr A. Juszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Członkini Konsylium Doktorów w konkursie o Nagrodę Teofrasta (edycja 2015)

Członkini Wydziałowej Komisji Oceniającej (kadencja 2016-2019)

Członkini Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (2011, 2015)

Opiekunka Laboratorium Instytutu Psychologii UŁ

Członkini Komitetu Organizacyjnego VIII Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa” (2018), XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015), XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (2010) oraz Konferencji „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń” (2007, 2009)