dr Monika Wróbel

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zarażanie afektywne, praca emocjonalna, inteligencja emocjonalna, afekt utajony, pomiar emocji i nastroju

Projekty / granty badawcze

Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (kierownik, grant finansowany przez NCN, 2017/26/E/HS6/00725, 2018-2021)

Szanuję Cię i czuję się jak Ty? Rola respektu w społecznej indukcji afektu (kierownik, grant Dziekana WNoW UŁ, 2017)

Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C) (wykonawca, grant Dziekana WNoW UŁ, 2017)

Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (kierownik, grant finansowany przez NCN, 2012/07/D/HS6/00947, 2013-2016; więcej informacji tutaj)

Cross-Cultural Validation of the Implicit Positive and Negative Affect Test (udział w międzynarodowym projekcie kierowanym przez M. Quirina, 2013-2014)

Podłoże i konsekwencje pracy emocjonalnej w zawodzie nauczyciela (kierownik, grant UŁ „Projekt badawczy młodych naukowców”, 545/043, 2011)

Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu (wykonawca, grant finansowany przez MNiSW, N N106 332334, 2007-2010)

Cross-cultural equivalence of the Emotional Contagion Scale (udział w międzynarodowym projekcie badawczym kierowanym przez L-O. Lundqvista, 2008)

Publikacje

Udział w konferencjach

Wybrane konferencje międzynarodowe:

18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada 2017)

Conference of the International Society for Research on Emotion (Genewa 2015)

International Convention of Psychological Science (Amsterdam 2015)

Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (Kazimierz Dolny 2012; Warszawa 2008)

International Mini-Conference on Personal Relationships “Relationships development, maintenance, and dissolution” (Gdańsk 2011)

European Conference on Emotion CERE (Lejda 2016, Berlin 2014, Lille 2010)

11th European Congress of Psychology “A rapidly changing world – challenges for psychology” (Oslo 2009)

Wybrane konferencje ogólnopolskie:

Zjazdy Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (Toruń 2017, Wrocław 2016, Łódź 2015, Warszawa 2014, Kraków 2013, Sopot 2012, Poznań 2011, Nowy Sącz 2010, Lublin 2009)

Zjazdy Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Bydgoszcz 2014, Poznań 2011, Katowice 2008)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliżej Emocji” (Lublin 2017, 2015, 2013, 2011, 2008)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca” (Łódź 2013, 2009, 2007)

Kolokwia Psychologiczne PAN (Bydgoszcz 2017, Poznań 2016, Mądralin 2010)

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Wyjazdy w ramach Programu LLP–ERASMUS Staff Mobility for Teaching Assignments do Artesis Hogeschool Antwerpen, Belgia (listopad 2011); University of Macedonia, Grecja (maj 2011); Örebro University, Szwecja (listopad 2008).

Członkostwo towarzystw naukowych

Society for Personality and Social Psychology

European Association of Social Psychology

Association for Psychological Science

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Nagrody i odznaczenia

Nominacja do Nagrody Teofrasta (edycja 2017) dla książki pt. „Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi”

Indywidualne Nagrody Naukowe Rektora UŁ III stopnia za cykle publikacji (2014, 2009)

I Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki w 2012 roku (za współautorstwo podręcznika „Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów”)

Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora UŁ I stopnia za współautorstwo monografii „Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu” pod red. B. Dudka (2012)

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (2010)

Nagroda im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w roku 2008 w Psychologii Społecznej

Medal za Chlubne Studia przyznany przez Senat Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Członek Komitetu Psychologii PAN (kadencja 2015-2018)

Recenzent artykułów składanych do czasopism:

 • American Journal of Psychology,
 • Emotion Review,
 • European Journal of Teacher Education,
 • Frontiers in Psychology,
 • International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health,
 • Medycyna Pracy,
 • Personality and Individual Differences (Outstanding reviewer),
 • Polish Psychological Bulletin,
 • Psychologia Społeczna,
 • Studia Psychologiczne.

Section Editor Encyclopedia of Personality and Individual Differences (wydawnictwo: Springer, planowana data publikacji: 2018, więcej informacji tutaj)

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:

 • mgr K. Królewiak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • mgr A. Juszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Opiekun naukowy studenckiego grantu badawczego na Uniwersytecie Łódzkim przyznanego K. Koszałkowskiej

Członek Konsylium Doktorów w konkursie o Nagrodę Teofrasta (edycja 2015)

Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej

Członek Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (2011, 2015)

Członek Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015), XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (2010) oraz Konferencji „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń” (2007, 2009)