dr hab. Monika Wróbel

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zarażanie afektywne, ekspresja emocjonalna, praca emocjonalna, inteligencja emocjonalna, pomiar emocji i nastroju, poznanie społeczne

Projekty / granty badawcze

Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (kierownik, grant finansowany przez NCN, konkurs SONATA BIS 7, 2017/26/E/HS6/00725, 2018-2021)

Szanuję Cię i czuję się jak Ty? Rola respektu w społecznej indukcji afektu (kierownik, grant Dziekana WNoW UŁ, 2017)

Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C) (kierownik, grant Dziekana WNoW UŁ, 2017)

Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (kierownik, grant finansowany przez NCN, konkurs SONATA 4, 2012/07/D/HS6/00947, 2013-2016; więcej informacji tutaj)

Podłoże i konsekwencje pracy emocjonalnej w zawodzie nauczyciela (kierownik, grant UŁ „Projekt badawczy młodych naukowców”, 545/043, 2011)

Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu (wykonawca, grant finansowany przez MNiSW, N N106 332334, 2007-2010)

Publikacje

Udział w konferencjach

Wybrane konferencje międzynarodowe:

Conference of the International Society for Research on Emotion (Amsterdam 2019, Genewa 2015)

18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada 2017)

European Conference on Emotion CERE (Lejda 2016, Berlin 2014, Lille 2010)

International Convention of Psychological Science (Amsterdam 2015)

Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (Kazimierz Dolny 2012; Warszawa 2008)

International Mini-Conference on Personal Relationships “Relationships development, maintenance, and dissolution” (Gdańsk 2011)

11th European Congress of Psychology “A rapidly changing world – challenges for psychology” (Oslo 2009)

Wybrane konferencje ogólnopolskie:

Zjazdy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (Poznań 2019, Lublin 2018, Toruń 2017, Wrocław 2016, Łódź 2015, Warszawa 2014, Kraków 2013, Sopot 2012, Poznań 2011, Nowy Sącz 2010, Lublin 2009)

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Bydgoszcz 2014, Poznań 2011, Katowice 2008)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliżej Emocji” (Lublin 2017, 2015, 2013, 2011, 2008)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca” (Łódź 2013, 2009, 2007)

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Wyjazdy w ramach Programu LLP–ERASMUS Staff Mobility for Teaching Assignments do Artesis Hogeschool Antwerpen, Belgia (listopad 2011); University of Macedonia, Grecja (maj 2011); Örebro University, Szwecja (listopad 2008).

Członkostwo towarzystw naukowych

Society for Personality and Social Psychology

European Association of Social Psychology

Association for Psychological Science

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Publiczności za najlepszy plakat zaprezentowany podczas XV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2018)

Nominacja do Nagrody Teofrasta dla książki pt. „Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi” (2017)

Indywidualne i zespołowe Nagrody Naukowe Rektora UŁ (2014, 2012, 2009)

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat zaprezentowany podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (2010)

Nagroda im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w roku 2008 w Psychologii Społecznej

Medal za Chlubne Studia przyznany przez Senat Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Członek Komitetu Psychologii PAN

Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Recenzent artykułów składanych do czasopism:

 • American Journal of Psychology,
 • Annals of Psychology/Roczniki Psychologiczne,
 • Emotion Review,
 • European Journal of Teacher Education,
 • Frontiers in Psychology,
 • International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health,
 • Medycyna Pracy,
 • New Ideas in Psychology,
 • Personality and Individual Differences (Outstanding reviewer),
 • Polish Psychological Bulletin,
 • Social Psychological Bulletin /Psychologia Społeczna,
 • Studia Psychologiczne.

Section Editor Encyclopedia of Personality and Individual Differences (wydawnictwo: Springer, planowana data publikacji: 2018, więcej informacji tutaj)

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:

 • mgr K. Królewiak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr A. Juszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Opiekun naukowy studenckiego grantu badawczego na Uniwersytecie Łódzkim przyznanego K. Koszałkowskiej

Członek Konsylium Doktorów w konkursie o Nagrodę Teofrasta (edycja 2015)

Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej (kadencja 2016-2020)

Członek Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (2011, 2015)

Opiekun Laboratorium Instytutu Psychologii UŁ

Członek Komitetu Organizacyjnego VIII Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa” (2018), XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015), XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (2010) oraz Konferencji „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń” (2007, 2009)