mgr Olga Zwardoń-Kuchciak

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

  • psychologia organizacji i zarządzania
  • metody dobory personelu
  • narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem
  • rozwój zawodowy pracowników, doradztwo zawodowe i rozwój kariery

 

Projekty / granty badawcze

2017/2018 –  Dotacja celowa na badania naukowe Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego „Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem.Opracowanie psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Kapitału Psychologicznego (PCQ i CPC-12)”

Publikacje

  • Zwardoń-Kuchciak O., Lipińska-Grobelny A. (2020). Personnel selection methods and the employee’s labour market. Organization & Management Scientific Quarterly, 1 (49), 139-153; DOI: 10.29119/1899-6116.2020.49.10

  • Kaczuba, A., Zwardoń-Kuchciak, O. (2020). Miłość na szkolnym korytarzu – charakterystyka romantycznych związków adolescentów z perspektywy nauczycieli i uczniów. Psychologia Wychowawcza, 59(17), 174-185. doi: 10.5604/01.3001.0014.2659

  • Zwardoń-Kuchciak O., Lipińska-Grobelny, A. (2019). Wielowymiarowa ocena skuteczności metod doboru personelu. Badania pilotażowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (126), 85-99

Udział w konferencjach

2020 V IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (on-line) (udział czynny: Employerbranding w kontekście doboru personelu).

2019 IX II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wiedza – Inspiracja – Pasja” w  Łodzi (udział czynny: Uczniowie i nauczyciele – postawy wobec związków szkolnych (współautorzy: Adrianna Kaczuba, Paulina Kowalczyk, Weronika Walis)

2018 IX  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostanu” w Łodzi (udział czynny: W poszukiwaniu dobrego pracodawcy – budowanie marki pracodawcy w oparciu o ocenę skuteczności metod doboru personelu)

2018 V III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Lublinie (udział czynny: Metody doboru personelu a ocena ich skuteczności z perspektywy rekrutera; Skuteczność metod doboru personelu w oczach kandydata do pracy)

2016 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych” (udział czynny: Płeć a zadowolenie poznawcze z pracy przy uwzględnieniu konfliktów na linii życie prywatne / życie zawodowe)

2016 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polki – wczoraj, dziś i jutro (udział czynny: Zadowolenie poznawcze i emocjonalne z pracy u kobiet i mężczyzn-analiza porównawcza)

2015 XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

2014 XIV Festiwal Nauki Techniki i Sztuki (prowadzący warsztaty)

2013 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer” (udział bierny)

2013 Konferencja „We are X” (organizator)

2012 Konferencja „Komu opłaca się CSR – pomiędzy zyskiem a etyką” (udział bierny)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Opiekun Naukowy KN Studenckie Biuro Karier „Profil”

Opiekun Testoteki

2018/2019 Mentor w programie „Zdolny Uczeń – świetny Student”

2018 Członek Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina-Praca „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostanu”