dr Patryk Stecz

 • E-mail: patryk.stecz@uni.lodz.pl
 • Numer pokoju: 312
 • Telefon służbowy: 42 66 555 25
 • Stanowisko: adiunkt
 • Specjalność: psychosomatyka

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • zainteresowania naukowe:
  • adaptacja jednostki w chorobie somatycznej
  • suicydologia, stres i radzenie, zjawiska powiązane ze stresem, zasoby osobiste
   • realizacja badań nad postawami wobec samobójstwa i ich korelatami psychologicznymi
  • promotor prac dyplomowych:
   • wybrane aspekty zadowolenia z życia matek dzieci z autyzmem;
   • stres zawodowy i wypalenie a ryzyka psychospołeczne u fizjoterapeutów;
   • przekonania i zachowania zdrowotne, kontrola zdrowia, poczucie skuteczności a motywacja do udziału w rehabilitacji u Amazonek
   • zadowolenie z życia w wymiarze seksualnym i potrzeba rehabilitacji seksualnej u osób z chorobami stawów
  • badania ilościowe w psychologii
 • zainteresowania praktyczne- wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnościami: pomoc psychologiczna w Akademickim Centrum Zaufania Politechniki Łódzkiej (od 2008 roku); diagnoza psychologiczna: w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (CMKP)
 • Zajęcia prowadzone na UŁ:
  • metodologia badań psychologicznych, psychologia procesów poznawczych, seminarium magisterskie (2018/19)

ORCID       0000-0002-8291-9103   https://orcid.org/0000-0002-8291-9103
Scopus ID: 56037567300                http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=56037567300&partnerID=MN8TOARS
PBN ID:      3957940

Projekty / granty badawcze

 • Realizator projektu – Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (rok 2015-2016; Nr. 501/5-127-03/501-81-130. Tytuł: Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń związanych z używaniem nowych mediów oraz hazardu u gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością wzrokową z placówek specjalnych.
 • Kierownik i wykonawca  projektu – dotacja (Nr 502-03/7-128-03/502-54-094) MNiSW dla młodych naukowców do realizacji na lata 2012-13 na pracę pt. „Funkcjonowanie emocjonalne, cechy temperamentu i radzenie sobie ze stresem u pacjentów przed i po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego”
 • Kierownik i wykonawca projektu – dotacja celowa (kod B1611800001310.02) przyznana przez Komisję ds. Badań Naukowych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁpsychologiczne uwarunkowania postaw wobec samobójstwa
 • Kierownik i wykonawca projektu – dotacja celowa (kod B1711800001608.02) przyznana przez Komisję ds. Badań Naukowych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na lata 2017-2018 – polska adaptacja skali postaw wobec samobójstwa ATTS
 • Kierownik i wykonawca projektu – Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA1 DEC-2017/01/X/HS6/01996– „Predyktory postaw dotyczących samobójstwa u gatekeeperów (tzw. strażników) w paradygmacie psychologii pozytywnej” lata 2018-2019

Publikacje

 • Stecz, P., Gmitrowicz, A., Nowakowska-Domagała, K. (w recenzji). Psychometric properties of the Suicide Acceptance Questionnaire

 • Stecz, P., Slezackova, A., Millova, K., Nowakowska-Domagała, K. (w recenzji). Predictive role of positive mental health for attitudes towards suicide and suicide prevention: Is well-being of potential gatekeepers a worthwhile goal for suicide prevention?

 • Stecz, P. (2019). Czy warto planować, czy prokrastynować – komentarz do książki Dodd i Sundheima „Zarządzaj czasem”. AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych (w druku).

 • Stecz, P. (2019). Psychometric evaluation of the Questionnaire on Attitudes Towards Suicide (ATTS) in Poland. Current Psychology. Published online 2019-02-26. DOI: https://doi.org/10.1007/s12144-019-00185-1)

 • Nowakowska-Domagała, K., Pietras, T., Jabłkowska-Górecka, K., Stecz, P. (2018). Duration of disability, functional independence, coping styles and the quality of life in patients with spinal cord injury – Pilot study. European Journal of Psychiatry, 32(1), 36-43.

 • Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz, P. (2018). Hikikomori – współcześni pustelnicy? AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 6(1), 15-18. ISSN 2450-730X.

 • Kostyła, M., Stecz, P., Wrzesińska, M. (2018). Lokalizacja zmian skórnych a nasilenie objawów psychopatologicznych u pacjentów z chorobami skóry. Psychiatria Polska. 52(6), 1101-1112 doi: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69289

 • Stecz, P., Gutowska-Ciołek, A. (2017). Używanie czy nadużywanie: zarządzanie komórką „z głową”. AION. Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 2, 17-22. ISSN 2450-730x

 • Makara-Studzińska, M., Rolla-Szczepańska, R., Urbańska, A., Nowakowska-Domagała, K., Stecz, P. (2017). Anxiety and Depression in Patients Infected with Borrelia Burgdorferi. European Journal of Psychiatry. 31(4), 165-171.

 • Hołyst, B., Stecz, P. (2017). Przyszłość polskiej suicydologii. Dyskusja Naukowa. Suicydologia 9, 7-14. PWN.

 • Stecz, P., Podgórska-Jachnik, D. (2017). Zdrowie psychiczne (także) studentów: komentarz do rapotu EZOP Polska. AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 4(1), 24-28. ISSN 2750-730x.

 • Stecz, P. (2017). Sprawozdanie z 37 Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem (STAR) w Zagrzebiu – Chorwacja. Polskie Forum Psychologiczne, 22(1), 178-181.

 • Stecz, P. (2016). Zachowania ryzykowne i suicydalne w kontekście nowych mediów. [w:] A. Czabański, K. Rosa (red.), Zapobieganie samobójstwom. Poznań: Ars boni et aequi, s. 53-64.

 • Stecz, P. (2016). Informatyka a psychologia. Zarys psychologicznej sylwetki informatyka. AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 2(2), 21-24. ISSN 2450-730x.

 • Tabała, K., Wrzesińska, M., Stecz, P., Kocur, J. (2016). Cechy osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem u osób chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc – analiza porównawcza. Psychiatria Polska. 50(6): 1167-1180 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62726

 • Rutz, W., Stecz, P., Chodkiewicz, J. (2016). Revisit of the Gotland Study and suicide prevention in the second decade of the 21st century. Suicydologia. 8, 7-12.

 • Wrzesińska, M., Tabała, K., Stecz, P. (2016). The online behavior of pupils with visual impairment: a preliminary report. Disability and Health Journal. 9(4), 724-729. doi:10.1016/j.dhjo.2016.04.004

 • Stecz, P., Ratajewska, A. (2016). Zachowania trudne i zagrażające u studentów: jak w ich przypadku postępować? AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, 2(1), 17-21. ISSN 2450-730x.

 • Stecz, P. (2015). Dlaczego tak trudno przed sesją? AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, ISSN 2450-730x, 1(1), 23-25.

 • Stecz, P., Kocur, J. (2015). Religiousness, Religious Coping with Illness, and Psychological Function Among Polish Elderly Patients with Osteoarthritis Undergoing Arthroplasty. Journal of Religion and Health. DOI: 10.1007/s10943-014-9842-2 54(2), 554-570.

 • Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Mortoń, M., Stecz, P. (2015). The Interrelationships of Coping Styles and Professional Burnout Among Physiotherapists: A Cross-Sectional Study. Medicine, 94(24):1-8. DOI:10.1097/MD.0000000000000906

 • Tabała, K., Stecz, P., Kocur, J. (2014). Profil osobowości, radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród opiekunów medycznych. Medycyna ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 270-275. doi: 10.5604/20834543.1124656

 • Stecz, P., Kocur, J. (2014). Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement. Polish Journal of Applied Psychology. 12(2), s. 81-98.

 • Stecz. P., Wrzesińska, M. (2014). Ethical Status of Online Therapy in Central Europe – Issues of Concern. Psychologické aspekty pomáhání 2014., Zdeněk Mlčák, Karel Paulík (eds.). 2015. p. 196-202; Ostravská univerzita v Ostravě., ISBN: 978–80–7464–736–9

 • Stecz, P., Kocur J.(2013). Physical activity, stress, coping and life satisfaction in patients undergoing total hip replacement. W: M. Zvonar, Z. Sajdlova (red.), Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Wydawnictwo Masaryk University, ISBN 978-80-210-6640-3, s. 265-278.

 • Stecz, P., Chanduszko-Salska, J. (2011). Aktywność ruchowa studentów polskich i szkockich: motywy jej podejmowania a poziom odczuwanego stresu [w:] Drużkowski M. (red.) Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne. Kraków: Proqurat, s. 141-152.

 • Stecz, P. (2011). Specific learning difficulties displayed by disabled students. Enhancement of learning processes provided with Technical University of Lodz Disability office. [w:] R. Cynkier, P. Żłobiński (red.) Foreign languages in higher education system. Lodz, Poland: Technical University of Lodz, p. 139-152.

 • Stecz, P., Chanduszko-Salska, J. (2010). Przeżywany stres i style radzenia sobie ze stresem a aktywność ruchowa studentów polskich i szkockich. [w:] L.Szewczyk, A.Kulik (red.) Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: Proqurat, s.117-132.

 • Wrzesińska, M. i in. (w przygotowaniu). How pupils with VI use In behaviors ternet? – positive and risky on-line behaviors.

Udział w konferencjach

 • XI 2018 Referat, 3rd International Conference, “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „Positive versus negative helping orientation towards people at suicide risk – conceptual problem” (Stecz, P., Slezackova, A.), University of Ostrava, Czechy
 • VII 2018 Referat, 39th STAR Stress Anxiety and Resilience Conference, tytuł: Subjective well-being profile and mental health among helping profession students (Stecz, P.); STAR Society, KUL im. JP II; Lublin
 • VII 2018 Poster, III Konferencja Psychologii Pozytywnej, tytuł: Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a postawy wobec samobójstwa u studentów kierunków związanych z niesieniem pomocy” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), PTPP, APS, Warszawa
 • VI 2018 Poster, 9th European Conference on Positive Psychology, tytuł: Eudaimonic well-being, personal values and attitudes towards suicide among Polish students in helping professions” (Stecz, P.)  ENPP, Budapeszt, Węgry
 • V 2018 Referat, 25th National Health Psychology Conference with International Participation, tytuł: „A cluster analysis approach towards the relationship of psychological well-being and mental health” (Stecz, P.) Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy
 • X 2017 Referat, Teaching Psychology Conference with International Participation, tytuł: „Case studies in teaching cognitive psychology” (Stecz, P.) Czech-Morawian Psychological Association, Masaryk University, Brno, Czechy
 • IX 2017 Referat, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, tytuł: „Aktywność fizyczna i zadowolenie z życia w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu -wyniki wstępne (Nowakowska-Domagała, K., Mokros, Ł., Stecz, P., Wojciechowska, M., Pietras, T.), PTP/ Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • V 2017 Referat, 24th National Health Psychology Conference with International Participation, tytuł: „Students with Disabilities: a report on the nationwide Polish research on the inclusion process of the Higher Education Institutions (Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz, P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy
 • IV 2017 Referat, 7 Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, tytuł: „Postawa wobec samobójstwa a kryzys w wartościowaniu u studentów psychologii, prawa i medycyny” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • XI 2016 Referat, 2nd International Conference, “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „Attitudes towards euthanasia and suicide among psychology, medicine and law students” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), University of Ostrava, Czechy
 • VII 2016 Referat, 37th International STAR Conference; tytuł:The complexity of coping: an alternative approach to assessing coping – adaptation relationships (Stecz, P.) STAR Research Society; University of Zagreb. Chorwacja.
 • V 2016 Referat, 23rd National Health Psychology Conference with International Participation; (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.) Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • V 2015 Poster, 22nd National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: Students with disabilities: a case of psychosocial support system at the Lodz University of Technology. (Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • V 2015 Poster, 22nd National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: Visually impaired pupils’ online behavior: a comparative study. (Wrzesińska, M., Tabała, K., Nowakowska-Domagała, K., Stecz P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • V 2015 Poster, 22nd National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: The Interrelationships of Coping Styles and Professional Burnout Among Physiotherapists. (Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Mortoń, M., Stecz, P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • XI 2014 Referat, National Conference with International Participation “Teaching Psychology”, tytuł: „(Un)stimulating, (in)effective and (un)attractive“ — in search of engaging activities, teaching strategies and learner centred assignments”. (Stecz, P., Wrzesińska, M., Nowakowska-Domagała, K.) University of Brno, Czechy
 • XI 2014 Referat, International Conference “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „On the Strength of Emoticon, it Seems You Feel Sad – Scientific and Ethical Aspects of Online Psychological Support; (Stecz, P., Wrzesińska, M.), University of Ostrava, Czechy
 • V 2014 Referat, National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: Religious coping with illness and emotional functioning: facing the hospitalization and early.rehabilitation in total hip replacement. (Stecz, P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • IV 2014 Poster, Third International Conference on Genetics of Aging and Longevity. Tytuł: Neuroplasticity in older age – better chance for balanced aging?”, (Stecz, P.) Institute of Biology of Komi Science Center of Ural Division of RAS, Sochi, Rosja (poster)
 • XI 2013 Referat, Konferencja Medyczno-Prawne Aspekty Chorób Neurologicznych, „Funkcjonowanie człowieka chorego w społeczeństwie”. (Stecz, P., Olszewska, B.) – Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Łódź.
 • XI 2013  Referat, 9. Międzynarodowa Konferencja Sport and Quality of Life, „Physical activity, stress, coping and life satisfaction in patients undergoing total hip replacement” (Stecz, P., Kocur, J.) – University of Brno, Czechy
 • VII 2013 Poster, 34. Międzynarodowa Konferencja STAR, „Stress, Anxiety and Coping in Elderly Patients Before and After Hip Replacement Surgery” (Stecz, P., Kostyła, M., Kocur, J.) – Algarve University, Faro, Portugalia
 • V 2013 Poster, Międzynarodowa Konferencja „Jubilee Conference of Czech-Morawian Psychological Association „How coping strategies mediate the effect of temperament on anxiety: a study of patients undergoing hip replacement surgery”, (Stecz P., Kocur J.), Vernirovice, Czechy
 • V 2012 Poster, Sympozjum „Medycyna Przyjazna Pacjentowi”  pt. „Profil Osobowości Opiekunów Medycznych a Wypalenie Zawodowe. (Tabała K, Stecz P, Kocur J.) SMP PTL i in., Warszawa
 • XII 2010 Referat, Konferencja „Niepełnosprawni w Łodzi”  „Psychologiczne aspekty wsparcia dla niepełnosprawnych studentów” (Stecz, P.) Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka
 • V 2010 Referat, Konferencja „Psychosomatyka w I dekadzie XXI wieku” UKW Bydgoszcz (Stecz, P., Chanduszko-Salska, J.)
 • V 2010 Referat, Konferencja „Języki obce”: „Wsparcie studentów niepełnosprawnych na Politechnice Łódzkiej” (Stecz, P.) Politechnika Łódzka
 • V 2010 Poster, Konferencja „Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne”, (Stecz, P., Chanduszko-Salska, J.), MWZS im. Dietla w Krakowie

Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji:

 

 • 8-9 XII 2018 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 9-10 XII 2017 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 10 XII 2016 Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 20-21 XI 2015 Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna „Profilaktyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku” z udziałem gości zagranicznych. Łódź. Organizator: UM w Łodzi, UM w Lublinie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Uczelnia Łazarskiego, przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • 4 XII 2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. „Społeczne usługi – filar społeczeństwa europejskiego”. Współorganizator: WSP w Łodzi, członek komitetu naukowego

 

Prowadzenie sesji na seminariach naukowych, konferencjach, kongresach:

 • 10 XII 2016   I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, współprowadzenie sesji
 • 9-10 XII 2017 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki – sesja VI polskojęzyczna, współprowadzenie
 • 22 III 2018      I Kongres Suicydologiczny, Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Sesja Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (wraz z prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunonem Hołystem)
 • 8-9 VII 2018 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki – sesja polskojęzyczna, współprowadzenie

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

 • IV 2014 Staż szkoleniowy Training School „Appearance Matters” w ramach działania COST IS1210 physical and psychosocial consequences of dissatisfaction with appearance. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • VI 2014 Staż szkoleniowy w ramach programu Staff Training Mobility STT – Eskilet, Centre d’Aprenentatge i Assessorament Psicològic, Hiszpania (wizyta w Centrum Pomocy Psychologicznej i Logopedii)
 • V 2015 Staż szkoleniowy w ramach programu Staff Training Mobility STT – Technical Education Institute of Crete, Grecja (wizyta dt. problematyki niepełnosprawności i wsparcia studentów niepełnosprawnych)
 • IX 2015 Staż szkoleniowy w ramach programu Staff Training Mobility STT – Educational Psychological Counseling Center, Prague 1, 2 and 4, Czechy  (wizyta studyjna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
 • XI 2016 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ostrawie) w ramach programu Erasmus+
 • V 2017 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ljubljanie) w ramach programu Erasmus+
 • X 2017 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet Masaryka w Brnie) w ramach programu Erasmus+
 • V 2018 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ostrawie) w ramach programu Erasmus+
 • X-XI 2018 Staż naukowy w Academic Centre for Positive Psychology (Masaryk University, Brno) w ramach grantu NCN
 • 2016-2020 Staże szkoleniowe w ramach programu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej (w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych)

Członkostwo towarzystw naukowych

European Network for Positive Psychology – regular member

Canadian Association for Suicide Prevention – regular member

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne – członek zwyczajny

 • członek zarządu i sekretarz do spraw organizacyjnych 2013-2016

Nagrody i odznaczenia

 • nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi II stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2015
 • nagrody Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ za działalność naukową

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na WNoW UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • Redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym Suicydologia (ISSN 1895-3786), 2015, 2017
 • Recenzent w Czasopismach: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (2017), PLOS ONE (2018), Medycyna Pracy (2018)