dr Patryk Stecz

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • zainteresowania naukowe:
  • adaptacja jednostki w chorobie somatycznej
  • suicydologia, stres i radzenie, zjawiska powiązane ze stresem, zasoby osobiste
   • realizacja badań nad postawami wobec samobójstwa i ich korelatami psychologicznymi
  • promotor prac dyplomowych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi):
   • wybrane aspekty zadowolenia z życia matek dzieci z autyzmem;
   • stres zawodowy i wypalenie a ryzyka psychospołeczne u fizjoterapeutów;
   • przekonania i zachowania zdrowotne, kontrola zdrowia, poczucie skuteczności a motywacja do udziału w rehabilitacji u Amazonek
   • zadowolenie z życia w wymiarze seksualnym i potrzeba rehabilitacji seksualnej u osób z chorobami stawów
  • promotor prac magisterskich (Uniwersytet Łódzki)
  • badania ilościowe w psychologii
 • zainteresowania praktyczne- wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnościami: pomoc psychologiczna w Akademickim Centrum Zaufania Politechniki Łódzkiej (od 2008 roku); diagnoza psychologiczna, wspieranie rozwoju; w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (CMKP)
 • Zajęcia prowadzone na UŁ:
  • metodologia badań psychologicznych, psychologia procesów poznawczych, seminarium magisterskie

Dr. Patryk Stecz is a postdoctoral researcher at the Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, Faculty of Educational Sciences, University od Lodz, Poland. His research interests lie in applied clinical psychology, stress, coping, well-being and suicide prevention.

ORCID       0000-0002-8291-9103   https://orcid.org/0000-0002-8291-9103
Scopus ID: 56037567300                http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=56037567300&partnerID=MN8TOARS
PBN ID:      3957940

Projekty / granty badawcze

 • Realizator projektu – Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (rok 2015-2016; Nr. 501/5-127-03/501-81-130. Tytuł: Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń związanych z używaniem nowych mediów oraz hazardu u gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością wzrokową z placówek specjalnych.
 • Kierownik i wykonawca  projektu – dotacja (Nr 502-03/7-128-03/502-54-094) MNiSW dla młodych naukowców do realizacji na lata 2012-13 na pracę pt. „Funkcjonowanie emocjonalne, cechy temperamentu i radzenie sobie ze stresem u pacjentów przed i po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego”
 • Kierownik i wykonawca projektu – dotacja celowa (kod B1611800001310.02) przyznana przez Komisję ds. Badań Naukowych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁpsychologiczne uwarunkowania postaw wobec samobójstwa
 • Kierownik i wykonawca projektu – dotacja celowa (kod B1711800001608.02) przyznana przez Komisję ds. Badań Naukowych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na lata 2017-2018 – polska adaptacja skali postaw wobec samobójstwa ATTS
 • Kierownik i wykonawca projektu – Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA1 DEC-2017/01/X/HS6/01996– „Predyktory postaw dotyczących samobójstwa u gatekeeperów (tzw. strażników) w paradygmacie psychologii pozytywnej” lata 2018-2019

Publikacje

 • Stecz, P., Gmitrowicz, A., Nowakowska-Domagała, K. (2020). Psychometric properties of the Suicide Acceptance Questionnaire. Community Mental Health Journal, 56, 506-512. doi: 10.1007/s10597-019-00507-4

 • Stecz, P., Slezackova, A., Millova, K., Nowakowska-Domagała, K. (2020). The predictive role of positive mental health for attitudes towards suicide and suicide prevention: Is the well-being of students of the helping professions a worthwhile goal for suicide prevention? Journal of Happiness Studies 21, 1965-1984. DOI: 10.1007/s10902-019-00163-1

 • Tabała, K., Wrzesińska, M., Stecz, P., Mąkosa, G., Kocur, J. (2020). Correlates of respiratory admissions frequency in patients with obstructive lung diseases: coping styles, personality and anxiety. Psychiatria Polska, 54(2), 303-316. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109823

 • Stecz, P. (2019). Czy warto planować, czy prokrastynować – komentarz do książki Dodd i Sundheima „Zarządzaj czasem”. AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Łódzka. 9(1), 18-20.

 • Stecz, P. (2019). Psychometric evaluation of the Questionnaire on Attitudes Towards Suicide (ATTS) in Poland. Current Psychology. Published online 2019-02-26. DOI: https://doi.org/10.1007/s12144-019-00185-1)

 • Stecz, P., Chodkiewicz, J. (2019). Jak rozmawiać z kimś, kto ma myśli samobójcze? 9(2). AION. Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Łódzka. ISSN 2450-730x.

 • Nowakowska-Domagała, K., Pietras, T., Jabłkowska-Górecka, K., Stecz, P. (2018). Duration of disability, functional independence, coping styles and the quality of life in patients with spinal cord injury – Pilot study. European Journal of Psychiatry, 32(1), 36-43.

 • Kostyła, M., Stecz, P., Wrzesińska, M. (2018). Lokalizacja zmian skórnych a nasilenie objawów psychopatologicznych u pacjentów z chorobami skóry. Psychiatria Polska. 52(6), 1101-1112 doi: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69289

 • Stecz, P., Gutowska-Ciołek, A. (2017). Używanie czy nadużywanie: zarządzanie komórką „z głową”. AION. Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 2, 17-22. ISSN 2450-730x

 • Makara-Studzińska, M., Rolla-Szczepańska, R., Urbańska, A., Nowakowska-Domagała, K., Stecz, P. (2017). Anxiety and Depression in Patients Infected with Borrelia Burgdorferi. European Journal of Psychiatry. 31(4), 165-171.

 • Hołyst, B., Stecz, P. (2017). Przyszłość polskiej suicydologii. Dyskusja Naukowa. Suicydologia. 9, 7-14. PWN.

 • Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz, P. (2017). Hikikomori – współcześni pustelnicy? AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 6(1), 15-18. ISSN 2450-730X.

 • Stecz, P., Podgórska-Jachnik, D. (2017). Zdrowie psychiczne (także) studentów: komentarz do rapotu EZOP Polska. AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 4(1), 24-28. ISSN 2750-730x.

 • Stecz, P. (2017). Sprawozdanie z 37 Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem (STAR) w Zagrzebiu – Chorwacja. Polskie Forum Psychologiczne, 22(1), 178-181.

 • Stecz, P., Wrzesińska, M., Tabała, K., Nowakowska-Domagała K. (2017). Emotional Distress Associated with Surgical Treatment and its Relationship with Coping Profiles Among Chronically ill Older Patients. Current Psychology. 36(1), 174-183.

 • Stecz, P. (2016). Zachowania ryzykowne i suicydalne w kontekście nowych mediów. [w:] A. Czabański, K. Rosa (red.), Zapobieganie samobójstwom. Poznań: Ars boni et aequi, s. 53-64.

 • Stecz, P. (2016). Informatyka a psychologia. Zarys psychologicznej sylwetki informatyka. AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. 2(2), 21-24. ISSN 2450-730x.

 • Tabała, K., Wrzesińska, M., Stecz, P., Kocur, J. (2016). Cechy osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem u osób chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc – analiza porównawcza. Psychiatria Polska. 50(6): 1167-1180 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62726

 • Rutz, W., Stecz, P., Chodkiewicz, J. (2016). Revisit of the Gotland Study and suicide prevention in the second decade of the 21st century. Suicydologia. 8, 7-12.

 • Wrzesińska, M., Tabała, K., Stecz, P. (2016). The online behavior of pupils with visual impairment: a preliminary report. Disability and Health Journal. 9(4), 724-729. doi:10.1016/j.dhjo.2016.04.004

 • Stecz, P., Ratajewska, A. (2016). Zachowania trudne i zagrażające u studentów: jak w ich przypadku postępować? AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, 2(1), 17-21. ISSN 2450-730x.

 • Stecz, P. (2015). Dlaczego tak trudno przed sesją? AION Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, ISSN 2450-730x, 1(1), 23-25.

 • Stecz, P., Kocur, J. (2015). Religiousness, Religious Coping with Illness, and Psychological Function Among Polish Elderly Patients with Osteoarthritis Undergoing Arthroplasty. Journal of Religion and Health. DOI: 10.1007/s10943-014-9842-2 54(2), 554-570.

 • Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Mortoń, M., Stecz, P. (2015). The Interrelationships of Coping Styles and Professional Burnout Among Physiotherapists: A Cross-Sectional Study. Medicine, 94(24):1-8. DOI:10.1097/MD.0000000000000906

 • Tabała, K., Stecz, P., Kocur, J. (2014). Profil osobowości, radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród opiekunów medycznych. Medycyna ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 270-275. doi: 10.5604/20834543.1124656

 • Stecz, P., Kocur, J. (2014). Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement. Polish Journal of Applied Psychology. 12(2), s. 81-98.

 • Stecz. P., Wrzesińska, M. (2014). Ethical Status of Online Therapy in Central Europe – Issues of Concern. Psychologické aspekty pomáhání 2014., Zdeněk Mlčák, Karel Paulík (eds.). 2015. p. 196-202; Ostravská univerzita v Ostravě., ISBN: 978–80–7464–736–9

 • Stecz, P., Kocur J.(2013). Physical activity, stress, coping and life satisfaction in patients undergoing total hip replacement. W: M. Zvonar, Z. Sajdlova (red.), Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Wydawnictwo Masaryk University, ISBN 978-80-210-6640-3, s. 265-278.

 • Stecz, P., Chanduszko-Salska, J. (2011). Aktywność ruchowa studentów polskich i szkockich: motywy jej podejmowania a poziom odczuwanego stresu [w:] Drużkowski M. (red.) Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne. Kraków: Proqurat, s. 141-152.

 • Stecz, P. (2011). Specific learning difficulties displayed by disabled students. Enhancement of learning processes provided with Technical University of Lodz Disability office. [w:] R. Cynkier, P. Żłobiński (red.) Foreign languages in higher education system. Lodz, Poland: Technical University of Lodz, p. 139-152.

 • Stecz, P., Chanduszko-Salska, J. (2010). Przeżywany stres i style radzenia sobie ze stresem a aktywność ruchowa studentów polskich i szkockich. [w:] L.Szewczyk, A.Kulik (red.) Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: Proqurat, s.117-132.

Udział w konferencjach

 • X 2020, Referat, 16th World Congress on Public Health, tytuł: Gaming behaviors among young people with visual impairment (Wrzesińska, M., Tabała, K., Stecz, P.) WFPHA, EUPHA, Rzym, Włochy
 • VII 2019, Poster, 40th STAR Stress Anxiety and Coping Conference, tytuł: How Important is Temperament in Predicting Coping Behaviors in Young Female Drivers? A Preliminary Study.(Małkiewicz, M., Stecz, P., Subramanian, Ł., Terelak, J.); STAR Society,University of Balearic Islands, Palma, Hiszpania
 • VII 2019, Referat, 40th STAR Stress Anxiety and Coping Conference, tytuł: The utility of a dual-factor mental health model for predicting pro-preventive orientation towards suicide (Stecz, P., Millova, K., Slezackova, A.); STAR Society,University of Balearic Islands, Palma, Hiszpania
 • V 2019 Wykład, 10th International Conference Triple I in Suicidology. tytuł: „Attitudes towards suicide and suicide prevention: discussion on measurement tools and their applications in suicide prevention” (Stecz, P.). Slovene Centre for Suicide Research. University of Primorska. Piran, Słowenia
 • XI 2018 Referat, 3rd International Conference, “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „Positive versus negative helping orientation towards people at suicide risk – conceptual problem” (Stecz, P., Slezackova, A.), University of Ostrava, Czechy
 • VII 2018 Referat, 39th STAR Stress Anxiety and Resilience Conference, tytuł: Subjective well-being profile and mental health among helping profession students (Stecz, P.); STAR Society, KUL im. JP II; Lublin
 • VII 2018 Poster, III Konferencja Psychologii Pozytywnej, tytuł: Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a postawy wobec samobójstwa u studentów kierunków związanych z niesieniem pomocy” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), PTPP, APS, Warszawa
 • VI 2018 Poster, 9th European Conference on Positive Psychology, tytuł: Eudaimonic well-being, personal values and attitudes towards suicide among Polish students in helping professions” (Stecz, P.)  ENPP, Budapeszt, Węgry
 • V 2018 Referat, 25th National Health Psychology Conference with International Participation, tytuł: „A cluster analysis approach towards the relationship of psychological well-being and mental health” (Stecz, P.) Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy
 • X 2017 Referat, Teaching Psychology Conference with International Participation, tytuł: „Case studies in teaching cognitive psychology” (Stecz, P.) Czech-Morawian Psychological Association, Masaryk University, Brno, Czechy
 • IX 2017 Referat, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, tytuł: „Aktywność fizyczna i zadowolenie z życia w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu -wyniki wstępne (Nowakowska-Domagała, K., Mokros, Ł., Stecz, P., Wojciechowska, M., Pietras, T.), PTP/ Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • V 2017 Referat, 24th National Health Psychology Conference with International Participation, tytuł: „Students with Disabilities: a report on the nationwide Polish research on the inclusion process of the Higher Education Institutions (Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz, P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy
 • IV 2017 Referat, 7 Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, tytuł: „Postawa wobec samobójstwa a kryzys w wartościowaniu u studentów psychologii, prawa i medycyny” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • XI 2016 Referat, 2nd International Conference, “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „Attitudes towards euthanasia and suicide among psychology, medicine and law students” (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.), University of Ostrava, Czechy
 • VII 2016 Referat, 37th International STAR Conference; tytuł:The complexity of coping: an alternative approach to assessing coping – adaptation relationships (Stecz, P.) STAR Research Society; University of Zagreb. Chorwacja.
 • V 2016 Referat, 23rd National Health Psychology Conference with International Participation; (Stecz, P., Nowakowska-Domagała, K.) Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • V 2015 Poster, 22nd National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: Students with disabilities: a case of psychosocial support system at the Lodz University of Technology. (Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • V 2015 Poster, 22nd National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: Visually impaired pupils’ online behavior: a comparative study. (Wrzesińska, M., Tabała, K., Nowakowska-Domagała, K., Stecz P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • V 2015 Poster, 22nd National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: The Interrelationships of Coping Styles and Professional Burnout Among Physiotherapists. (Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Mortoń, M., Stecz, P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • XI 2014 Referat, National Conference with International Participation “Teaching Psychology”, tytuł: „(Un)stimulating, (in)effective and (un)attractive“ — in search of engaging activities, teaching strategies and learner centred assignments”. (Stecz, P., Wrzesińska, M., Nowakowska-Domagała, K.) University of Brno, Czechy
 • XI 2014 Referat, International Conference “Psychological Aspect of Providing Support”, tytuł: „On the Strength of Emoticon, it Seems You Feel Sad – Scientific and Ethical Aspects of Online Psychological Support; (Stecz, P., Wrzesińska, M.), University of Ostrava, Czechy
 • V 2014 Referat, National Health Psychology Conference with International Participation; tytuł: Religious coping with illness and emotional functioning: facing the hospitalization and early.rehabilitation in total hip replacement. (Stecz, P.), Czech-Morawian Psychological Association, Section of Health Psychology, Vernirovice, Czechy.
 • IV 2014 Poster, Third International Conference on Genetics of Aging and Longevity. Tytuł: Neuroplasticity in older age – better chance for balanced aging?”, (Stecz, P.) Institute of Biology of Komi Science Center of Ural Division of RAS, Sochi, Rosja (poster)
 • XI 2013 Referat, Konferencja Medyczno-Prawne Aspekty Chorób Neurologicznych, „Funkcjonowanie człowieka chorego w społeczeństwie”. (Stecz, P., Olszewska, B.) – Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Łódź.
 • XI 2013  Referat, 9. Międzynarodowa Konferencja Sport and Quality of Life, „Physical activity, stress, coping and life satisfaction in patients undergoing total hip replacement” (Stecz, P., Kocur, J.) – University of Brno, Czechy
 • VII 2013 Poster, 34. Międzynarodowa Konferencja STAR, „Stress, Anxiety and Coping in Elderly Patients Before and After Hip Replacement Surgery” (Stecz, P., Kostyła, M., Kocur, J.) – Algarve University, Faro, Portugalia
 • V 2013 Poster, Międzynarodowa Konferencja „Jubilee Conference of Czech-Morawian Psychological Association „How coping strategies mediate the effect of temperament on anxiety: a study of patients undergoing hip replacement surgery”, (Stecz P., Kocur J.), Vernirovice, Czechy
 • V 2012 Poster, Sympozjum „Medycyna Przyjazna Pacjentowi”  pt. „Profil Osobowości Opiekunów Medycznych a Wypalenie Zawodowe. (Tabała K, Stecz P, Kocur J.) SMP PTL i in., Warszawa
 • XII 2010 Referat, Konferencja „Niepełnosprawni w Łodzi”  „Psychologiczne aspekty wsparcia dla niepełnosprawnych studentów” (Stecz, P.) Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka
 • V 2010 Referat, Ogólnopolska Konferencja „Psychosomatyka w I dekadzie XXI wieku” UKW Bydgoszcz (Stecz, P., Chanduszko-Salska, J.)
 • V 2010 Referat, Konferencja „Języki obce”: „Wsparcie studentów niepełnosprawnych na Politechnice Łódzkiej” (Stecz, P.) Politechnika Łódzka
 • V 2010 Poster, Konferencja „Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne”, (Stecz, P., Chanduszko-Salska, J.), MWZS im. Dietla w Krakowie

Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji:

 

 • 7-8 XII 2019 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 8-9 XII 2018 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 9-10 XII 2017 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 10 XII 2016 Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, członek komitetu naukowego
 • 20-21 XI 2015 Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna „Profilaktyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku” z udziałem gości zagranicznych. Łódź. Organizator: UM w Łodzi, UM w Lublinie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Uczelnia Łazarskiego, przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • 4 XII 2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. „Społeczne usługi – filar społeczeństwa europejskiego”. Współorganizator: WSP w Łodzi, członek komitetu naukowego

 

Prowadzenie sesji na seminariach naukowych, konferencjach, kongresach:

 • 10 XII 2016   I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, współprowadzenie sesji
 • 9-10 XII 2017 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki – sesja VI polskojęzyczna, współprowadzenie
 • 22 III 2018      I Kongres Suicydologiczny, Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Sesja Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (wraz z prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunonem Hołystem)
 • 8-9 VII 2018 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców „PsychOn”. Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki – sesja polskojęzyczna, współprowadzenie

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

 • IV 2014 Staż szkoleniowy Training School „Appearance Matters” w ramach działania COST IS1210 physical and psychosocial consequences of dissatisfaction with appearance. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • VI 2014 Staż szkoleniowy w ramach programu Staff Training Mobility STT – Eskilet, Centre d’Aprenentatge i Assessorament Psicològic, Hiszpania (wizyta w Centrum Pomocy Psychologicznej i Logopedii)
 • V 2015 Staż szkoleniowy w ramach programu Staff Training Mobility STT – Technical Education Institute of Crete, Grecja (wizyta dt. problematyki niepełnosprawności i wsparcia studentów niepełnosprawnych)
 • IX 2015 Staż szkoleniowy w ramach programu Staff Training Mobility STT – Educational Psychological Counseling Center, Prague 1, 2 and 4, Czechy  (wizyta studyjna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
 • XI 2016 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ostrawie) w ramach programu Erasmus+
 • V 2017 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ljubljanie) w ramach programu Erasmus+
 • X 2017 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet Masaryka w Brnie) w ramach programu Erasmus+
 • V 2018 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ostrawie) w ramach programu Erasmus+
 • X-XI 2018 Staż naukowy w Academic Centre for Positive Psychology (Masaryk University, Brno) w ramach grantu NCN
 • V 2019 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet w Ostrawie) w ramach programu Erasmus+
 • V 2019 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet Primorska) w ramach programu Erasmus+
 • IX 2019 Wykłady i seminaria dla studentów w języku angielskim na uczelni partnerskiej (Uniwersytet Masaryka w Brnie) w ramach programu Erasmus+
 • 2016-2020 Staże szkoleniowe w ramach programu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej (w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych)

Członkostwo towarzystw naukowych

European Network for Positive Psychology – regular member

Canadian Association for Suicide Prevention – regular member

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne – członek zwyczajny

 • członek zarządu i sekretarz do spraw organizacyjnych 2013-2016

Nagrody i odznaczenia

 • nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi II stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2015
 • nagrody Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ za działalność naukową

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na WNoW UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • Redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym Suicydologia (ISSN 1895-3786), 2015, 2017
 • Recenzowanie prac w czasopismach naukowych, m.in. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (2017), PLOS ONE (2018, 2019), Medycyna Pracy (2018), Current Psychology (2019), Religions (2019, 2020), Psycho-Oncology (2020), Advances in Psychiatry & Neurology (2020), Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (2020)
 • Członek Editorial Board czasopisma Psychology and its Contexts (ISSN 1805-9023)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UŁ (2018-2020)