mgr Paulina Michalska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychospołeczne uwarunkowania negatywnych i pozytywnych skutków wtórnej traumy

Funkcjonowanie osób chorych somatycznie  – choroba jako wydarzenie traumatyczne

 

Publikacje

  • Ogińska-Bulik, N., Michalska, P. (in press). The mediating role of cognitive processing in the relationship between negative and positive effects of trauma among female victims of domestic violence. Journal of Interpersonal Violence.

  • Ogińska-Bulik, N., Michalska, P. (in press). Psychological resilience and secondary traumatic stress in nurses working with terminally ill patients – the mediating role of job burnout. Psychological Services.

  • Ogińska-Bulik, N., & Michalska, P. (2019). The relationship between emotional processing deficits and PTSD symptoms -The mediating role of rumination. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10880-019-09606-6

  • Ogińska-Bulik, N., & Michalska, P. (2019). Osobowość typu D a objawy zespołu stresu pourazowego u młodzieży – mediacyjna rola prężności. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 28(4), 241-256.

  • Ogińska-Bulik, N., & Michalska, P. (2017). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem. Polskie Forum Psychologiczne, 22(3), 384-399.

  • Ogińska-Bulik, N., & Michalska, P. (2016). Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym. Czasopismo Psychologiczne, 22(2), 229-236.

Udział w konferencjach

13 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna – PSYCHOONKOLOGIA W ONKOLOGII – ONKOLOGIA W PSYCHOONKOLOGII, 17-18 maja, 2019, Gdańsk. Ogińska-Bulik N., Michalska P. referat „Rola zakłóceń w podstawowych przekonaniach i podejmowanych strategii radzenia sobie w występowaniu negatywnych i pozytywnych skutków traumy u chorych onkologicznie”.

20. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej – Człowiek w sytuacji zagrożenia zdrowia z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii”, 12-13 października, 2019, Kraków. Michalska P., Ogińska-Bulik N. referatRola ruminacji i trudności w regulacji emocji w występowaniu negatywnych skutków traumy u kobiet z diagnozą choroby nowotworowej”.

20. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej – Człowiek w sytuacji zagrożenia zdrowia z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii”, 12-13 października, 2019, Kraków. Ogińska-Bulik N., Michalska P. referat „Wtórny stres traumatyczny i zastępczy wzrost po traumie u pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej”.

III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej – Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce, 22-24 listopada, 2018, Poznań. Ogińska-Bulik N., Michalska P. referat „Depresja i zespół stresu pourazowego u młodzieży eksponowanej na traumę – związek z osobowością typu D”.

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym”, 12-13 maja, 2018, Gdańsk. Michalska P., Ogińska-Bulik N. „Funkcjonowanie w sytuacji choroby a pozytywne skutki traumy u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym”.

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY”, 16-17 maja, 2016, Łódź. Ogińska-Bulik N., Michalska P. referat „Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym”.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Mentor w programie „Zdolny Uczeń – świetny Student” – 2018/2019