mgr Zofia Kabzińska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychologia doradztwa zawodowego; funkcjonowanie młodych dorosłych na rynku pracy; dopasowanie i dojrzałość do roli zawodowej; stres w pracy; satysfakcja z pracy; konflikt w zespołach pracowniczych.

Projekty / granty badawcze

„Polska adaptacja kwestionariusza Personal Globe Inventory – Short (PGI-S) autorstwa T. Tracey’a.”  (2016)Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Publikacje

  • Paszkowska-Rogacz,A., Kabzińska, Z. (2015). Zastosowanie Teorii Konstruktów osobistych George’a Kelly’ego w doradztwie zawodowym. Przegląd Psychologiczny, 58, 475-493.

  • Kabzińska, Z. (2015). Recenzja książki pod red. Laura Nota i Jerome Rossier: Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice. Studia Poradoznawcze, 4, 147-152.

  • Paszkowska-Rogacz A., Kabzińska Z. (2012). Application of Kelly’s Personal Construct Theory to Vocational Guidance, Psychology Research, 2, 408 – 421.

Udział w konferencjach

  • Konferencja „Polki: wczoraj, dziś i jutro” w Łodzi, 8-9 kwietnia, 2016.

Będąc (młodą) lekarką: konflikt praca-rodzina i rodzina-praca a satysfakcja z życia i z pracy kobiet lekarzy”

  • Konferencja NICE (Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe), 2015.
  • XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 2015.

„Rola kobiet w zespołach pracowniczych: konflikt i osiągane wyniki”

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC) (Uniwersytet w Lozannie, 2016)

Winter School Bernhard Wilpert on Work, Organizational and Personnel Psychology – Organizational Psychology Interventions (Uniwersytet w Walencji, 2012)

 

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

  • Członek Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polki – wczoraj, dziś i jutro” (2016)
  • Członek Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. (2015)
  • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (2014)