Projekt badawczy Życie w dobie pandemii

Zespół badawczy kierowany przez dr hab. Jan Chodkiewicza, prof. UŁ, realizuje projekt badawczy „Życie w dobie pandemii”. W skład zespołu wchodzą również: dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ., dr Joanna Miniszewska oraz studentka IV roku psychologii UŁ Natalia Nawrocka. Celem prowadzonych badań jest m.in.:

  • określenie poziomu ogólnego stanu zdrowia psychicznego i stopnia odczuwanego stresu
    w okresie pandemii.
  • odpowiedź na pytanie o używanie substancji psychoaktywnych (szczególnie alkoholu) przez badanych w tym okresie.
  • poznanie czynników powiązanych z używaniem alkoholu w tym okresie,
    z uwzględnieniem zmiennych socjoidemograficznych, klinicznych oraz związanych
    z stosowaniem się do zaleceń epidemiologicznych.

Badanie pomyślane zostało jako dwuetapowe. Pierwszą część zrealizowano w dniach 10-22 kwietnia i wzięły w niej udział 443 osoby, Druga część odbędzie się w czerwcu.

W załączniku znajduje się krótki opis wyników uzyskanych w pierwszym etapie.

RAPORT-PIERWSZY-ETAP