Informacje dotyczące Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz zasady przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich (10-semestralnych) na kierunku psychologia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym) na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Uniwersytecie Łódzkim dostępne są na stronie rekrutacja.uni.lodz.pl.

prof. dr hab. Eleonora Bielawska – Batorowicz zaprasza do studiowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia.