25 01 2017 Ocena zajęć dydaktycznych mgr inż. Przemysław Sosnowski

Wzorem poprzednich semestrów chcemy dokonać oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Psychologii. Bardzo zależy nam na poznaniu opinii wszystkich Studentów. Cenimy sobie Państwa opinie i komentarze, które pomagają nam w modyfikacji procesu dydaktycznego.

Aby móc wypełnić ankietę należy zalogować się do serwisu USOSweb ( strona https://usosweb.uni.lodz.pl )

Aby zobaczyć wszystkie dostępne ankiety należy wejść w zakładkę ”DLA STUDENTÓW”, następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję „ANKIETY”.Aby wypełnić ankietę należy nacisnąć przycisk „WYPEŁNIJ ANKIETĘ” przy wybranych zajęciach. Odpowiedzi należy wybrać z rozwijanej listy po prawej stronie. Do każdych zajęć można również wpisać komentarz (pole tekstowe pod pytaniami).Po uzupełnieniu wyników ankiety i wpisaniu komentarza należy zatwierdzić odpowiedzi przyciskiem „ZAPISZ ODPOWIEDZI” (pole pod komentarzem).

Po wybraniu przedmiotu, wypełniamy ankietę, wybierając ocenę przy każdym z pytaniu. Możemy wpisać ewentualny komentarz. Wszystko zatwierdzamy klikając na dole strony 'ZAPISZ ODPOWIEDZI'.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. W systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny i/lub komentarzy z jej Autorem. Odnotowany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety oraz wypisane komentarze.

08 12 2016 Program SPSS STATISTICS mgr inż. Przemysław Sosnowski

Informacje potrzebne do uzyskania kopii programu SPSS dostępne są na stronie

25 10 2016 Dostęp do Office 365 mgr inż. Przemysław Sosnowski

Uniwersytet Łódzki nawiązał współpracę z firmą Microsoft Corporation, dzięki czemu każdy student oraz pracownik Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał bezpłatny dostęp do nowoczesnych usług w ramach oprogramowania Office 365

Wszystkie informacje dostępne są na stronie o365.unilodz.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji (np. dotyczących logowania) należy z prawej strony rozwinąć zakładkę "Studenci".

Dla studentów

Dostęp do informacji i materiałów wymaga zalogowania się. Dane potrzebne do zalogowania udostępniają prowadzący zajęcia. Zaloguj się