Studia na kierunku psychologia i jego specjalnościach proponują nowoczesną formułę kształcenia, która poza wykładami, ćwiczeniami i konwersatoriami pozwala studentom uczestniczyć w szerokim spektrum działań instytucjonalnych. Sprzyja także doskonaleniu kompetencji umożliwiających wielostronny indywidualny rozwój.

Studia proponują trzy rodzaje specjalności:

  • psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka,
  • psychologia zdrowia i kliniczna,
  • psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.

Wybór specjalności następuje po III roku studiów.

Studia dostarczają tym samym zarówno głębokich podstaw wykształcenia w pracy zawodowej, jak i umożliwiają kontynuowanie drogi badawczej na studiach doktoranckich.

Informacje dotyczące Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz zasady przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich (10-semestralnych) na kierunku psychologia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym) na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Uniwersytecie Łódzkim dostępne są na stronie rekrutacja.uni.lodz.pl.


Dyrektor Instytutu Psychologii prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska – Batorowicz zaprasza do studiowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia.