Zgodnie z Regulaminem studiów na Wydziale Nauk o Wychowaniu egzamin magisterski na kierunku psychologia obejmuje:

  • podstawy wiedzy psychologicznej
  • wiedzę specjalnościową z zakresu problematyki pracy dyplomowej

Liczba pytań na egzaminie jest nie mniejsza niż 3.

Przyjęto, że spośród zadawanych pytań 2 pytania będą dotyczyły podstaw wiedzy psychologicznej, a 1 pytanie problematyki pracy magisterskiej.

Proponowana lista lektur uwzględniająca podstawy wiedzy psychologicznej obejmuje:
  • Strelau, J. (red.) (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. tom 1-3, Gdańsk: GWP
  • Kottler, J. A. (2003) Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP
  • Łukaszewski W. (2003) Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP