1. Zajęcia specjalnościowe odbywają się na IV i V roku studiów, natomiast nabór na specjalności dokonywany jest w semestrze letnim III roku studiów
 1. Studenci kierunku Psychologia maja do wyboru trzy specjalności:
 • Psychologię rodziny i wspierania rozwoju,
 • Psychologię zdrowia i kliniczną,
 • Psychologię biznesu i kariery.
 1. Zapisy na daną specjalność odbywają się za pośrednictwem systemu USOS w semestrze letnim każdego roku akademickiego.
 1. Limit miejsc na każdej z 3 specjalności wynosi:
  • maksymalnie 50 osób
  • minimalnie 22 osoby
 1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie jest wyższa, niż liczba miejsc, sporządzony zostanie ranking wg następujących zasad:
 • Kryterium naboru jest średnia ocen z następujących przedmiotów „wprowadzających” do specjalności:
  • dla specjalności „Psychologia rodziny i wspierania rozwoju” – Psychologia rodziny i Psychologia wychowania
  • dla specjalności „Psychologia zdrowia i kliniczna” – Psychologia zdrowia i Psychopatologia
  • dla specjalności „Psychologia biznesu i kariery” – Psychologia doradztwa zawodowego i Psychologia organizacji i zarządzania.
 • Oceny z wyżej wymienionych  przedmiotów są liczone wg obowiązującego dla danego rocznika sytemu liczenia średniej określonego regulaminem studiów i uwzględnionego w systemie USOS
  1. Studenci, którzy ze względu na średnią ocen i miejsce w rankingu nie zostaną przyjęci na wybraną specjalność są przesunięci na specjalność, na której są wolne miejsca.

W przypadku wolnych miejsc na dwóch z trzech specjalności, studentom przysługuje prawo wyboru specjalności (do limitu miejsc).
Akceptacja Dziekana WNoW