Studia podyplomowe

Psychologia w Zarządzaniu

Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” są propozycją dydaktyczną przygotowaną przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Z zachowaniem uznanych standardów edukacyjnych i metodycznych, opracowano ofertę, której charakterystyką jest wysoki poziom merytoryczny, najwyższa jakość wiedzy i wykonania.

Efektywność biznesową i organizacyjną w dużej mierze zyskuje się na podstawie zastosowania psychologicznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w środowisku pracy.

Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” wpisują się w aktualną ideę współpracy instytucji edukacyjnych ze swoim otoczeniem. Dialog uczelni z regionem to specyfika współczesnych, nowoczesnych szkół wyższych. Dlatego w przygotowanie i realizację programu Studiów Podyplomowych „Psychologia w Zarządzaniu” zaangażowano kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Psychologii. Pracownicy Instytutu, dzieląc się swoim kapitałem intelektualnym, gwarantują efektywny transfer wiedzy, doświadczenia i wzmocnienie zasobów osobistych uczestników Studiów.

Celem studiów jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
2. Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
3. Kompetencje osobiste w zarządzaniu
4. Psychologia pracy z elementami ergonomii
5. Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.

Pobierz program Studiów Podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu
Pobierz sylabusy

Kandydaci

Studia są skierowane do osób: prowadzących własną działalność biznesową, pełniących funkcje kierownicze, pracujących w działach personalnych oraz wszystkich zainteresowanych skutecznym zarządzaniem sobą i innymi w działalności zawodowej.

Uczestnikami Studium mogą być absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.

Szczegóły
Czas trwania Studia trwają dwa semestry (1.10.2020 – 30.09.2021), 224 godzin
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (piątek od godz. 16.00; sobota 8.30 – 18.30).
Liczba miejsc 15
Koszty uczestnictwa 5.800 zł /możliwość wnoszenia opłat semestralnie/
Kierownik studium dr Katarzyna Biegańska
Osoby kontaktowe Ewa Mazur,Olga Niewdach
Organizator studium Instytut Psychologii UŁ
Termin zgłoszeń do 30 września 2020 r. (Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2020 – druga połowa)
Potrzebne dokumenty
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) lub II stopnia (magisterskich)
Dodatkowe dokumenty do pobrania i wypełnienia

Kwestionariusz osobowy
Podanie o przyjęcie
Zobowiązanie do wniesienia opłaty

Składanie dokumentów aplikacyjnych na edycję 2020/2021 odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane teleadresowe studium

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon: 42 665 55 80 lub 81
Fax: 42 665 55 83
Email: psychologia@uni.lodz.pl