W związku z trwającą obecnie epidemią Sar-Cov-2 Testoteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego pracuje obecnie w reżimie sanitarnym. W związku z tym dostęp
do Testoteki jest ograniczony. Testoteka jest dostępna przynajmniej raz w tygodniu przez cały semestr. Proszę jednak pamiętać, że aby skorzystać z Testoteki trzeba spełnić kilka warunków:

1. Poinformować opiekuna Testoteki o tym, że chce się skorzystać z Testoteki przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym dyżurem.

2. Student przynosi wypełniony rewers wypożyczenia testu z dołączoną zgodą Promotora lub pracownika Instytutu. Zgoda Promotora lub pracownika Instytutu może być w wersji elektronicznej (do rewersu musi wtedy zostać dołączony wydruk maila od osoby upoważniającej do wypożyczenia testu)

3. Osoba korzystająca z Testoteki musi być w pełni zdrowa, w maseczce oraz przed wejściem do Testoteki musi zdezynfekować ręce.

4. Testy zwracane do Testoteki będą trafiać na kwarantannę.

5. W trakcie trwania semestru ze względu na możliwe choroby lub nałożenie kwarantanny na opiekunów Testoteki terminy dyżurów mogą ulec zmianie.

W Testotece dostępne są między innymi testy

Inteligencja i procesy poznawcze

 • WISC-R- Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci. Wersja zmodyfikowana
 • WAIS-R(PL) Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych. Wersja zmodyfikowana
 • Test Matryc Ravena (wersje: standard, kolorowa, dla zaawansowanych)
 • FROSTIG- Test rozwoju Percepcji Wzrokowej

Osobowość

 • EPQ-R- Kwestionariusz Osobowości Eysenca
 • NEO-FFI- Kwestionariusz Osobowości NEO-FFI
 • FCZ-KT- Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
 • PTS- Kwestionariusz Temperamentu PTS
 • KKS- Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • INTE- Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • STAI (ISCL)- Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Promocja i psychologia zdrowia

 • Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Zbiór 18 testów m.in.: GSES, SEG, SWLS, TYP-A
 • Neuropsychologia
 • BENTON- Test Pamięci Wzrokowej
 • BENDER- Wzrokowo- Motoryczny Test Gestalt

Rodzina

 • TSR- Test Stosunków Rodzinnych

Ze zbiorów Testoteki mogą korzystać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Psychologii.

Dyżury pracowników  – wkrótce

dr Maria Finogenow

dr  Andrzej Śliwerski

dr Karolina Jarecka

mgr Adrianna Kaczuba                                       

Pliki do pobrania

REGULAMIN TESTOTEKI 2020
Zasady sprzedaży testów psychologicznych studentom przez PTP
Zgoda na wypożyczenie testu
Zgoda promotora na zakup arkuszy testowych