W Testotece dostępne są między innymi testy

Inteligencja i procesy poznawcze

 • WISC-R- Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci. Wersja zmodyfikowana
 • WAIS-R(PL) Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych. Wersja zmodyfikowana
 • Test Matryc Ravena (wersje: standard, kolorowa, dla zaawansowanych)
 • FROSTIG- Test rozwoju Percepcji Wzrokowej

Osobowość

 • EPQ-R- Kwestionariusz Osobowości Eysenca
 • NEO-FFI- Kwestionariusz Osobowości NEO-FFI
 • FCZ-KT- Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
 • PTS- Kwestionariusz Temperamentu PTS
 • KKS- Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • INTE- Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • STAI (ISCL)- Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Promocja i psychologia zdrowia

 • Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Zbiór 18 testów m.in.: GSES, SEG, SWLS, TYP-A
 • Neuropsychologia
 • BENTON- Test Pamięci Wzrokowej
 • BENDER- Wzrokowo- Motoryczny Test Gestalt

Rodzina

 • TSR- Test Stosunków Rodzinnych

Ze zbiorów Testoteki mogą korzystać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Psychologii.

Dyżury pracowników – semestr letni 2018/2019

dr Julita Świtalska – poniedziałek 09:30 – 10:30 (pokój 311)
dr  Paulina Szymańska – poniedziałek 12:00-13:00 (pokój 205B)
dr  Andrzej Śliwerski – czwartek 12:00-13:00 (pokój 304)
mgr Mateusz Hauk – piątek 19:00-20:00 (pokój 312)
Niedziela (zjazdowa)
dr Paulina Szymańska 15:10-15:40
dr Julita Świtalska 17:00-18:00

Pliki do pobrania

Zasady sprzedaży testów psychologicznych studentom przez PTP
Regulamin
Zgoda na wypożyczenie testu
Zgoda promotora na zakup i korzystanie z arkuszy testowych