W Testotece dostępne są między innymi testy

Inteligencja i procesy poznawcze

 • WISC-R- Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci. Wersja zmodyfikowana
 • WAIS-R(PL) Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych. Wersja zmodyfikowana
 • Test Matryc Ravena (wersje: standard, kolorowa, dla zaawansowanych)
 • FROSTIG- Test rozwoju Percepcji Wzrokowej

Osobowość

 • EPQ-R- Kwestionariusz Osobowości Eysenca
 • NEO-FFI- Kwestionariusz Osobowości NEO-FFI
 • FCZ-KT- Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
 • PTS- Kwestionariusz Temperamentu PTS
 • KKS- Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • INTE- Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • STAI (ISCL)- Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Promocja i psychologia zdrowia

 • Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Zbiór 18 testów m.in.: GSES, SEG, SWLS, TYP-A
 • Neuropsychologia
 • BENTON- Test Pamięci Wzrokowej
 • BENDER- Wzrokowo- Motoryczny Test Gestalt

Rodzina

 • TSR- Test Stosunków Rodzinnych

Ze zbiorów Testoteki mogą korzystać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Psychologii.

Dyżury pracowników – semestr letnim 2019/2020
dr  Andrzej Śliwerski – środa 11:00 – 12:00
dr Karolina Jarecka   – wtorek 14:30 – 15:00
                                    – niedziela /zjazdowa/, godz.  16:10 – 16:40
mgr Adrianna Kaczuba – wtorek 11:15 – 12:15
                                        – sobota /zjazdowa/, godz.  10:30 – 11:00
Pliki do pobrania

REGULAMIN TESTOTEKI 2020
Zasady sprzedaży testów psychologicznych studentom przez PTP
Zgoda na wypożyczenie testu
Zgoda promotora na zakup arkuszy testowych