Wydział Nauk o Wychowaniu uczestniczy w kilku uniwersyteckich umowach dwustronnych o bezpośredniej współpracy. Są to umowy obejmujące pedagogikę i psychologię (Universite Lumiere Lyon 2, Justus-Liebieg-Universitat w Giessen), pedagogikę (Uniwersytet im. J.P. Safarika w Koszycach, Uniwersytet Komenskego w Bratysławie, Universytet w Presov, Uniwersytet w Lublanie) oraz psychologię (Manchester Metropolitan University, Hagskolan Vaxjo). W ramach tych umów realizowane są wspólne badania, a w czasie pobytu w uczelniach partnerskich pracownicy prowadzą wykłady i seminaria.

Inną formą współpracy międzynarodowej jest udział w programie SOCRATES / ERASMUS. Wydział dysponuje 26 miejscami dla studentów, z czego 16 to miejsca dla studentów psychologii w następujących uczelniach: Haute Ecole HENAC (Belgia), Universite Lumiere Lyon 2 (Francja), University of Tampere (Finlandia), Panepistimio Mecedonias Thessaloniki (Grecja), Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz (Niemcy), Universitat Regensburg (Niemcy), Hagskolan Vaxjo (Szwecja), University of Orebro (Szwecja), University of Sunderland (Wielka Brytania).

W ramach programu SOCRATES / ERASMUS pracownicy Instytutu wyjeżdżają również do uczelni partnerskich (Finlandia, Grecja, Szwecja), prowadząc tam wykłady i seminaria. Pracownicy Instytutu Psychologii współpracują z partnerami zagranicznymi niezależnie od umów dwustronnych, realizując wspólne badania i publikacje. Przykładem takiej współpracy są kontakty z Instytutem Medycyny Pracy i Społecznej w Lipsku (Niemcy), z University of Huddersfield (Wielka Brytania) i Trinity College w Hartford, Connecticut (USA).

W ramach kontaktów krajowych Instytut współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi, np. Zakładem Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii UG, Zakładem Psychologii Rozwojowej KUL, Instytutem Ginekologii i Położnictwa oraz Katedrą i Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przykładem współpracy z placówkami lecznictwa są programy badawcze i profilaktyczne dotyczące zapobiegania rozpoczynania palenia tytoniu opracowane wspólnie z Instytutem Matki i Dziecka oraz Centrum Onkologii w Warszawie.

Pracownicy Instytutu prowadzą również prace badawcze na rzecz regionu. Przykładem mogą być badania dotyczące agresji i przemocy w szkołach podstawowych województwa łódzkiego oraz badania nad zakresem występowania wśród uczniów szkół podstawowych i średnich takich zachowań ryzykownych jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych.