Zakłady Instytutu Psychologii

Pracownia Kognitywistyki

Tematyka
  • Kognitywistyka i filozofia umysłu z położeniem głównego nacisku na współczesne koncepcje naturalistyczne.
  • Formalno – logiczne i kognitywistyczne badania nad rozumowaniami potocznymi (niemonotoniczność, parakonsystencja, zmiana przekonań, erotetyka).
  • Teoria komunikacji, argumentacji oraz perswazji w ujęciu kognitywistycznym. Badania semiotyczne, antropologiczno-kulturowe oraz z zakresu teorii aktów mowy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komunikacji perswazyjnej.

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych
Zakład Psychologii Zdrowia
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej