Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery

 • Analizy karier w kontekście cyklu życia, szeroko definiowane (w tym cyklu życia jednostki i rodziny)
 • Wyznaczniki podejmowania działań związanych z rozwijaniem kompetencji osobistych i zawodowych
 • Doradztwo narracyjne i konstruktywistyczne – badania jakościowe
 • Badanie mechanizmu przyczynowości, interakcji i współzależności w odniesieniu do procesów podejmowania decyzji zawodowych
 • Doradztwo kariery w obszarze życia rodzinnego
 • Doradztwo kariery z punktu widzenia paradygmatu konstruowania życia (life designing)
 • Niestandardowe formy pracy (w tym telepraca)
 • Grywalizacja w kontekście oceny kompetencji.
 • Zmiany w systemie konstruktów osobistych młodych dorosłych wraz z rozwojem społeczno-zawodowym
 • Konflikt i efektywność w zespołach pracowniczych – rola kobiet w procesach grupowych.
 • Kultura bezpieczeństwa, postawa pracowników wobec bezpieczeństwa, w tym analiza efektywności metod profilaktycznych służących redukcji wypadków (audyty behawioralne, B-BS) oraz analiza indywidualnych zmiennych psychologicznych determinujących podejmowanie zachowań bezpiecznych – opracowanie narzędzia do diagnozy postaw wobec bezpieczeństwa

Fatal error: Class 'CoAuthorsIterator' not found in /autoinstalator/wordpress1/wp-content/themes/roots-psych.uni.lodz.pl/single-zaklady.php on line 22