Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych

Tematyka
  • funkcjonalne i dysfunkcjonalne przejawy emocji „Świadomego Ja”;
  • mechanizmy aktywizacji podatności do doświadczania poczucia winy i jej nadmiarowości;
  • praca nad emocjami w procesie psychoterapii. Praca nad poczuciem winy i zadośćuczynieniem w procesie psychoterapii sprawców przemocy. Eksperymentalna weryfikacja interwencji psychoterapeutycznych /zakotwiczanie dobrego stanu, presupozycje, diagnoza kodu abstrakcyjnego emocji w oparciu o treściowy materiał projekcyjny /korzystanie z bajek/ Oczekiwania wobec partnera i zadowolenie z relacji w świetle psychodynamiczno -rozwojowej koncepcji rozwoju osobowości. Przygotowywanie narzędzi badawczych do diagnozy typów charakteru /ujęcie psychodynamiczno-rozwojowe/ oraz samokontroli emocji. Wyznaczniki dobrostanu w różnych fazach życia.
  • temperament, system wartości a jakość życia. Wypalenie zawodowe. Systemowa teoria rodziny.

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Zdrowia
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej