Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych

Tematyka
  • funkcjonalne i dysfunkcjonalne przejawy emocji „Świadomego Ja”;
  • mechanizmy aktywizacji podatności do doświadczania poczucia winy i jej nadmiarowości;
  • praca nad emocjami w procesie psychoterapii. Praca nad poczuciem winy i zadośćuczynieniem w procesie psychoterapii sprawców przemocy. Eksperymentalna weryfikacja interwencji psychoterapeutycznych /zakotwiczanie dobrego stanu, presupozycje, diagnoza kodu abstrakcyjnego emocji w oparciu o treściowy materiał projekcyjny /korzystanie z bajek/ Oczekiwania wobec partnera i zadowolenie z relacji w świetle psychodynamiczno -rozwojowej koncepcji rozwoju osobowości. Przygotowywanie narzędzi badawczych do diagnozy typów charakteru /ujęcie psychodynamiczno-rozwojowe/ oraz samokontroli emocji. Wyznaczniki dobrostanu w różnych fazach życia.
  • temperament, system wartości a jakość życia. Wypalenie zawodowe. Systemowa teoria rodziny.

Fatal error: Class 'CoAuthorsIterator' not found in /autoinstalator/wordpress1/wp-content/themes/roots-psych.uni.lodz.pl/single-zaklady.php on line 22