Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Tematyka
  • podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki funkcjonowania pracownika w środowisku pracy,
  • wielopraca – uwarunkowania i konsekwencje,
  • psychologiczne wyznaczniki sukcesu ekonomicznego przedsiębiorców oraz intraprzedsiębiorczości,
  • strategie władzy kadry kierowniczej.

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych
Zakład Psychologii Zdrowia
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej