Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Główny obszar zainteresowań to rozwój człowieka, jego kontekst, wspieranie i optymalizacja w całym cyklu życia.

Szczegółowa problematyka:
  • Charakterystyka rozwoju człowieka od wieku prenatalnego do starości
  • Optymalizacja rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stymulowanie postawy kreatywnej u nich
  • Kształtowanie obrazu samego siebie w perspektywie rozwojowej
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów rozwojowych i funkcjonowania na wszystkich etapach życia
  • Nadpobudliwość psychoruchowa oraz zachowania agresywne u dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Optymalizacja procesu nauczania i podnoszenie skuteczności uczenia się
  • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych oraz korekta zaburzeń procesu uczenia się
  • Wsparcie w procesie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży
  • Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych
  • Rozwijanie zasobów indywidualnych nauczycieli i zapobieganie ich wypalaniu się w pracy z uczniami

Fatal error: Class 'CoAuthorsIterator' not found in /autoinstalator/wordpress1/wp-content/themes/roots-psych.uni.lodz.pl/single-zaklady.php on line 22