Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Główny obszar zainteresowań to rozwój człowieka, jego kontekst, wspieranie i optymalizacja w całym cyklu życia.

Szczegółowa problematyka:
  • Charakterystyka rozwoju człowieka od wieku prenatalnego do starości
  • Optymalizacja rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stymulowanie postawy kreatywnej u nich
  • Kształtowanie obrazu samego siebie w perspektywie rozwojowej
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów rozwojowych i funkcjonowania na wszystkich etapach życia
  • Nadpobudliwość psychoruchowa oraz zachowania agresywne u dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Optymalizacja procesu nauczania i podnoszenie skuteczności uczenia się
  • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych oraz korekta zaburzeń procesu uczenia się
  • Wsparcie w procesie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży
  • Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych
  • Rozwijanie zasobów indywidualnych nauczycieli i zapobieganie ich wypalaniu się w pracy z uczniami

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych
Zakład Psychologii Zdrowia
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej