Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

Obszary badań naukowych pracowników Zakładu:

  • Psychologia emocji: Praca emocjonalna – jej uwarunkowania i konsekwencje, zarażanie emocjonalne i mimikra emocjonalna, pomiar emocji i nastroju, poznanie społeczne, społeczne znaczenia łez, komunikacja afektywna.
  • Postawy społeczne: Postawy wobec mniejszości seksualnych, osób w wieku senioralnym, wobec seksualności.
  • Psychologia bliskich związków emocjonalnych (małżeństwa, kohabitacje, związki osób tej samej płci, związki „dwóch karier”). Strategie doboru partnerów, relacje partnerskie, zaangażowanie interpersonalne, satysfakcja seksualna, konflikty i kryzysy, konsekwencje ostracyzmu relacyjnego. Analiza procesów zachodzące w bliskich związkach. Bliskie związki emocjonalne a jakość życia. Zdrowie i relacje interpersonalne osób żyjących w pojedynkę.
  • Psychologia rodziny: Wartości rodzinne ujmowane w badaniach przekrojowych, transmisja międzypokoleniowa wzorców zachowań w systemie rodzinnym, rodzinne uwarunkowania autonomii osobowej u młodych dorosłych. Systemowe mechanizmy kształtowania się dobrostanu psychicznego. Relacje rodzinne w kontekście emigracji zarobkowych. Relacje interpersonalne rodzeństwa w perspektywie systemowej, uwarunkowania i konsekwencje pozytywnej i negatywnej więzi miedzy rodzeństwem, rola relacji rodzinnych i rodzeństwa w formowaniu się agresji u młodych dorosłych.  Cyfryzacja życia rodzinnego i jej konsekwencje.

 

 

 


Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Zdrowia
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii