Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

 • Wpływ społeczny o charakterze konformizmu informacyjnego -badania eksperymentalne
 • Analiza interakcji w małej grupie – badania fokusowe
 • Atrakcyjność interpersonalna – jej wpływ na trwałość związków
 • Styl przywiązania a kompetencje społeczne
 • Funkcjonowanie psychospołeczne osób będących w bliskich związkach interpersonalnych oraz singli
 • Zdarzenia kryzysowe normatywne i nienormatywne w rodzinie a funkcjonalność systemu rodzinnego
 • Alternatywne formy życia rodzinnego (samotne rodzicielstwo, związki kohabitacyjne, homoseksualne, rodziny zrekonstruowane)
 • Dzieci rodziców rozwiedzionych i kohabitujących
 • Rodzina z osobą chorą i niepełnosprawną
 • Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
 • Przyczyny i skutki konfliktu w obszarze relacji rodzina-praca
 • Modele życia rodzinnego a rozwój zawodowy małżonków

Fatal error: Class 'CoAuthorsIterator' not found in /autoinstalator/wordpress1/wp-content/themes/roots-psych.uni.lodz.pl/single-zaklady.php on line 22