Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Zdrowia

Działalność pracowników Zakładu Psychologii Zdrowia obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka.

Realizowane tematy badawcze:

  • Stres traumatyczny i wzrost po traumie oraz jego determinanty, zarówno u dorosłych, jak i dzieci i młodzieży (prof. N. Ogińska-Bulik, mgr M. Kobylarczyk)
  • Identyfikacja czynników ryzyka wtórnej traumatyzacji (prof. N. Ogińska-Bulik, mgr P. Michalska)
  • Związek traumy z uzależnieniami behawioralnymi (od jedzenia, zakupów, Internetu) (prof. N. Ogińska-Bulik)
  • Przystosowanie się do przewlekłej choroby somatycznej (szczególnie nowotworowych i dermatologicznych (dr J. Miniszewska)
  • Zachowania zdrowotne, szczególnie u osób w wieku senioralnym (dr M. Zadworna)
  • Uwarunkowania zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym (dr M. Zadworna)

W ramach prowadzonej działalności badawczej  przygotowywane są nowe narzędzia pomiaru stosowane w psychologii zdrowia. Aktualnie jest to:  Lista Objawów po Stresie Traumatycznym, Inwentarz Wtórnych Pozytywnych Zmian Potraumatycznych.

Pracownicy Zakładu prowadzą współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Są to:

  • Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu (aktualnie Uniwersytet Opolski)
  • Ośrodek Psychodermatologii oraz Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

 


Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii