Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Zdrowia

Tematyka
 • Zachowania prozdrowotne i ryzykowne dla zdrowia u dzieci i młodzieży – uwarunkowania psychologiczne, środowiskowe i społeczno-kulturowe;
 • Badania z zakresu psychoonkologii i psychodermatologii – wyznaczniki i strategie radzenia sobie z chorobą;
 • Wymiary osobowości specyficzne dla wybranych chorób somatycznych – ujęcie metaanalityczne;
 • Jakość życia w chorobach przewlekłych – badania osób uzależnionych od alkoholu;
 • Stres zawodowy w różnych grupach pracowników (źródła, konsekwencje, rola zasobów osobistych i społecznych;
 • Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych ? rola osobowości typu D;
 • Psychologiczne uwarunkowania zażywania środków psychoaktywnych i nadużywania internetu;
 • Jakość życia osób z nadmierną masą ciała (w grupie kobiet i mężczyzn);
 • Efekty programu pomocy psychologicznej w procesie redukcji nadmiernej masy ciała;
 • Wpływ choroby nowotworowej na funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze, i społeczne młodzieży oraz na podejmowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem.
Ponadto
 • prace nad polską adaptacją narzędzia do pomiaru osobowości typu D (DS-14) opracowanego przez zespół z Uniwersytetu w Tilburgu kierowany przez J. Denolleta (w ramach współpracy międzynarodowej)
 • prace nad opracowaniem narzędzi do pomiaru stresu i radzenia sobie (w przygotowaniu podręcznik).

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej