Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

Tematyka
  • Psychopatologia stresu- zaburzenia adaptacyjne, ostra reakcja na stres, PTSD: etiopatogeneza, klinika, leczenie, profilaktyka, psychorehabilitacja.
  • Uzależnienia jako problem społeczny i biomedyczny. Współwystępowanie chorób i zaburzeń psychicznych oraz uzależnień.
  • Psychobiologiczne uwarunkowania zachowań z kręgu zjawisk patologii społecznej. Mobbing. Przemoc.
  • Psychiatria i psychologia sądowa- rola biegłego w opiniowaniu o poczytalności, o stosowaniu środków zabezpieczających, o zdolności do składania zeznań i do odbywania kary. Orzecznictwo w sprawach cywilnych.
  • Suicydologia- psychologiczne i psychopatologiczne podłoże zachowań samobójczych. Profilaktyka samobójstw.
  • Psychoneuroendokrynologia
  • Seksualność człowieka
  • Psychologiczne aspekty prokreacji ? ciąża powikłana, depresja poporodowa, niepłodność i jej leczenie, menopauza

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Pracownia Kognitywistyki
Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych
Zakład Psychologii Zdrowia